« Späť

Pápež ocenil projekt talianskej Cirkvi proti nezamestnanosti mladých

Pápež ocenil projekt talianskej Cirkvi proti nezamestnanosti mladých

Vatikán 14. decembra – Svätý Otec dnes na osobitnej audiencii prijal mladých združených pod „Projekt z Policora”, iniciatívu zameranú na rozvoj zamestnanosti, podporovanú Talianskou biskupskou konferenciou ako praktický prejav prenášania evanjelia do života. Na projekte, ktorý sa zrodil pred 20 rokmi na chudobnom juhu Talianska  v  mestečku „Policoro” pápež František vyzdvihol, že bráni ľudskú dôstojnosť hľadaním vhodných odpovedí na existenčné otázky mladých, aby im pomohol čeliť „riziku, že sa z nezamestnanosti pracovného rázu skĺznu do nezamestnanosti životnej.“
„Koľkí mladí sú dnes obeťami nezamestnanosti! A keď nieto práce, je ohrozená dôstojnosť, pretože nedostatok práce nielenže ti nedovolí priniesť domov chlieb, ale nedá ti pocítiť, že si hodný zarobiť si na živobytie! Dnes to má svoje obete. Koľkí z nich už prestali hľadať prácu, rezignovaní z nestáleho odmietania či z ľahostajnosti spoločnosti, čo odmeňuje len zvyčajných privilegovaných – aj keby boli skorumpovaní – a bráni tomu, kto si zaslúži, aby sa presadil. Zdá sa, že sú odmeňovaní tí, ktorí sú si istí sami sebou, aj keby túto istotu nadobudli nečestne. Práca nie je darom blahosklonne udeľovaným pre zopár odporúčaných: je právom pre všetkých!
Vy istotne predstavujete konkrétny znak nádeje pre mnohých, ktorí nerezignovali, no rozhodli sa odvážne angažovať a hľadať alebo zlepšiť vlastné pracovné možnosti. Mojím pozvaním je, aby ste pokračovali vo vyvíjaní iniciatív, ktoré zapájajú mladých v komunitnej a účastníckej forme. Za pracovným projektom je často veľká osamelosť. Občas naši mladí musia čeliť tisícom ťažkostí a bez žiadnej pomoci. Rodiny, ktoré ich tiež podporujú – často aj ekonomicky – nemôžu robiť veľa a mnohí sú nútení vzdať sa a sú odradení.“
Svätý Otec pri stretnutí s dvoma tisíckami mladých ocenil mnohé aktivity „Projektu z Policora”, ako je pomoc pri hľadaní práce pre mladých, vzdelávanie či rozvoj ich zručností. Prítomných povzbudil, aby v tom naďalej pokračovali a boli prínosom najmä vydávaním svedectva a tým, že budú svorne stáť pri každom, kto potrebuje oporu a povzbudenie. Pozval ich „rozvíjať štýl kreativity, ktorý dá dohromady hlavy aj ruky pri jednom stole, spoločne uvažovať, spoločne plánovať, spoločne prijímať a poskytovať pomoc. Toto sú najúčinnejšie formy ako prejaviť solidaritu ako dar. A toto má čo do činenia s Cirkvou, pretože je matkou všetkých!”
„Takto mladí objavujú „povolanie“ k práci. Povolanie k práci, ktoré je jedným zo znakov ľudskej dôstojnosti. Veď neexistuje povolanie k lenivosti, že? Nie je. No k práci áno! K vysokému zmyslu záväzku, ktorý presahuje jeho ekonomický výsledok, aby sa stal budovaním sveta, spoločnosti, života. Často sa vnímanie práce ako „realizácie“ osoby zamieňa s istým modelom bohatstva a blaha, ktoré tlačí k neľudským rytmom. Nech to tak pre vás nie je: je lepšie vzdelávať mladé generácie, aby hľadali správnu mieru. V škole evanjelia sa učíme tomu, čo je naozaj potrebné, aby nám náš život neutekal cez prsty v honbe za idolmi falošného blaha.“
Neoddeliteľnou časťou „Projektu z Policora” je evanjelizácia, čo Svätý Otec zvlášť podčiarkol: „Je pravda, že Ježiš priamo neučil ako si nájsť pracovné možnosti, no jeho slovo nikdy neprestane byť aktuálne, konkrétne, živé, schopné dotknúť sa celého človeka a všetkých ľudí.“
„Vaša úloha nie je jednoducho to, že pomáhate mladým nájsť si zamestnanie: je to tiež zodpovednosť evanjelizovať cez posväcujúcu hodnotu práce. Nie však hocijakej práce! Nie práce, čo vykorisťuje, dusí, ponižuje, umŕtvuje, ale práce, čo človeka naozaj oslobodzuje podľa jej vznešenej dôstojnosti.“
Pápež zveril mladých do príhovoru sv. Jozefa Robotníka. Skôr než ich uistil o svojej modlitbe a poprosil o modlitbu za seba, podelil sa s tým, ako veľmi mu leží na srdci osud mladých bez práce:
„Vašu prácu mám veľmi v srdci, pretože trpím, keď vidím toľkých mladých bez práce, nezamestnaných. Myslite na to, že tu v Taliansku sa to u 25-ročných a mladších týka takmer 40-tich percent! Čo robí mladý človek bez práce? Ochorie a musí ísť k psychiatrovi alebo upadne do závislostí, alebo spácha samovraždu... - Štatistiky samovrážd mladých ľudí sa nepublikujú, no je to taká kamufláž... - Alebo hľadá niečo, čo mu dá ideál a stane sa bojovníkom, no rozmýšľajte: títo mladiství sú naším telom, sú telom Krista, a preto naša práca musí pokračovať, aby sme ich sprevádzali a niesli v sebe ich skryté, mlčanlivé utrpenie, ktoré im tak veľmi sužuje srdce.“ -bp

zdroj:http://sk.radiovaticana.va/

Pre MK Rastislav Mečiar