Generálna audiencia: Rodina je cvičiskom vzájomného odpúšťania

Vatikán 4. novembra  2015 – Na slnkom zaplavenom Námestí sv. Petra sa dnes Svätý Otec František opäť stretol s pútnikmi z celého sveta pri tradičnej generálnej audiencii. Témou jeho katechézy bolo tentokrát vzájomné odpúšťanie si v rodine. Úvod tvoril evanjeliový úryvok z modlitby Otčenáš: «A odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. ... Lebo ak vy odpustíte ľuďom...
Čítaj ďalej o Generálna audiencia: Rodina je cvičiskom vzájomného odpúšťania »

Svätý Otec uzavrel cyklus o Otčenáši: Hlavným aktérom modlitby je Duch Svätý

Modlitba kresťana sa rodí z odvahy nazývať Boha Otcom. Nie je to formulka mechanického opakovania, ale prejav pôsobenia Ducha Svätého - to sú myšlienky z katechézy Svätého Otca pri generálnej audiencii v stredu 22. mája na Námestí sv. Petra vo Vatikáne, ktorou uzavrel 16-dielny cyklus o modlitbe Otčenáš. Miroslava Holubíková, Jozef Bartkovjak SJ - Vatikán Pápež František...
Čítaj ďalej o Svätý Otec uzavrel cyklus o Otčenáši: Hlavným aktérom modlitby je Duch Svätý »

Štvrtková ranná homília: Pozor na urážky, môžu usmrtiť

Keď druhých urážame, aj keď možno len za volantom v dopravnej špičke, začíname ich usmrcovať, upierame im právo na dôstojnosť a úctu, ničíme ich budúcnosť. O tomto dnes hovoril pápež František v homílii pri svätej omši v Dome sv. Marty. Zmierenie, ktoré požaduje Ježiš, je radikálne, vyžaduje si rešpektovať dôstojnosť druhého a aj tú moju, vysvetlil Svätý Otec. V homílii vychádzal z úryvku...
Čítaj ďalej o Štvrtková ranná homília: Pozor na urážky, môžu usmrtiť »

Svätý Otec opäť vyzval k modlitbe za úspech kórejského dialógu

Prijatie Ježišovho slova robí veriacich Ježišovou rodinou a vzájomne sa stávajú bratmi. Pri nedeľnej modlitbe Anjel Pána Svätý Otec okrem tejto myšlienky tiež opätovne vyjadril podporu mierovému procesu na Kórejskom polostrove. Pripomenul aj blahorečenie rehoľnej zakladateľky sr. Márie od Počatia vo Francúzsku. Jozef Bartkovjak SJ  - Vatikán V krátkom príhovore sa pápež František...
Čítaj ďalej o Svätý Otec opäť vyzval k modlitbe za úspech kórejského dialógu »

Generálna audiencia: Birmovanie pomáha odzrkadľovať Krista

Svätý Otec dnes pri generálnej audiencii pokračoval v cykle katechéz o sviatosti birmovania. Tentokrát sa zameral na pečať Ducha Svätého – nezmazateľný duchovný znak, ktorého udelenie pri birmovaní znázorňuje pomazanie olejom - krizmou. Zuzana Klimanová - Vatikán Úvodom ku katechéze boli slová sv. Pavla z Listu Galaťanom (5,22-23): «Ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť,...
Čítaj ďalej o Generálna audiencia: Birmovanie pomáha odzrkadľovať Krista »

Piatková homília: Manželstvo je obraz Boha a kázeň bez slov

Pápež František sa dnes vo svojej rannej homílii zamýšľal nad krásou manželstva a vyzdvihol skutočnosť, že život viery sa nemôže zúžiť na „smie sa - nesmie sa.“ V kaplnke Domu sv. Marty bolo na rannej svätej omši prítomných aj šesť manželských párov, ktoré oslavovali 50. a 25. výročie svadby. Svätý Otec vo svojej homílii vychádzal z dnešného Evanjelia podľa Marka (Mk 10,1-12). Nezúžiť...
Čítaj ďalej o Piatková homília: Manželstvo je obraz Boha a kázeň bez slov »

Pápež talianskym biskupom: Nemôžeme hovoriť o chudobe a žiť ako faraóni

Kríza povolaní, evanjeliová chudoba a transparentnosť a redukcia talianskych diecéz – o týchto troch témach hovoril pápež František členom Konferencie biskupov Talianska pri zahájení ich 71. generálneho zasadania vo Vatikáne. Zuzana Klimanová – Vatikán S biskupmi zídenými v Novej synodálnej aule vo Vatikáne sa Svätý Otec podelil o svoje obavy v spomínaných troch oblastiach: Kríza...
Čítaj ďalej o Pápež talianskym biskupom: Nemôžeme hovoriť o chudobe a žiť ako faraóni »

Pápež uzavrel katechézy o krste, apeloval za pokoj vo Svätej zemi

„Zaodieť sa do Krista“ – to je názov poslednej katechézy pápeža Františka z cyklu o sviatosti krstu. Pri dnešnej generálnej audiencii sa Svätý Otec zameral na obrad odovzdávania bieleho rúcha a sviece zapálenej od veľkonočného plameňa. Zuzana Klimanová - Vatikán Úvodom ku katechéze Svätého Otca, ktorú predniesol ako zvyčajne pred Bazilikou sv. Petra, boli dnes slová z Listu sv. Pavla...
Čítaj ďalej o Pápež uzavrel katechézy o krste, apeloval za pokoj vo Svätej zemi »

Katechézy o krste: 5. Znovuzrodenie

Drahí bratia a sestry, dobrý deň! Katechéza o sviatosti krstu nás dnes vedie k tomu, aby sme hovorili o svätom kúpeli sprevádzanom vzývaním Najsvätejšej Trojice, čiže o centrálnom obrade, ktorý vlastne „krstí“, čiže ponára, do Kristovho veľkonočného tajomstva (porov. Katechizmus katolíckej cirkvi – KKC, 1239). Zmysel tohto gesta pripomína svätý Pavol kresťanom Ríma, keď sa najprv pýta:...
Čítaj ďalej o Katechézy o krste: 5. Znovuzrodenie »

Pápež František pri Regina Caeli: Láska spočíva v ochrane ľudského života

Pri poludňajšej mariánskej modlitbe v dnešnú 6. veľkonočnú nedeľu sa Svätý Otec zameral na tému Ježišovho prikázania vzájomnej lásky. Pripomenul, že láska a starostlivosť je povinnosťou voči ľudskému životu od počatia až po prirodzenú smrť. Rovnako voči chorým v terminálnom štádiu, ako aj voči ešte nenarodeným. Jozef Bartkovjak SJ - Vatikán Vo svojom príhovore k asi 40 tisíc veriacim...
Čítaj ďalej o Pápež František pri Regina Caeli: Láska spočíva v ochrane ľudského života »

Piatková ranná homília: Biskup je muž, ktorý vie bdieť

Úloha biskupov ako bdelá ochrana a blízkosť Božiemu ľudu bola téma, ktorej venoval Svätý Otec svoju dnešnú rannú homíliu v Dome sv. Marty. Pri svojom zamyslení vychádzal z prvého liturgického čítania zo Skutkov apoštolov (Sk 15, 25-31) v ktorom sa opisuje jeden ťažký moment v živote kresťanskej komunity v Antiochii. „Počuli sme, že vás niektorí, čo vyšli z nás, znepokojili a rozvrátili...
Čítaj ďalej o Piatková ranná homília: Biskup je muž, ktorý vie bdieť »

Generálna audiencia pápeža Františka: Krstná voda a krstné sľuby

Vatikán 2. mája – Pri dnešnej generálnej audiencii na Vatikánskom námestí pápež František pokračoval v cykle o sviatosti krstu katechézou s názvom „Prameň života“. Zameral sa v nej na ústredné časti obradu krstu, ktoré sa odohrávajú pri krstiteľnici: na posvätenie vody a krstné sľuby – zrieknutie sa zlého ducha a vyznanie viery. Ako vysvetlil Svätý Otec, nad vodou v krstiteľnici sa pri...
Čítaj ďalej o Generálna audiencia pápeža Františka: Krstná voda a krstné sľuby »

Pondelňajšia ranná homília: Vedieť rozlišovať medzi dobrou a zlou zvedavosťou

Vatikán 30. apríla - Deti sú zvedavé a vo virtuálnom svete nachádzajú mnoho nepekných vecí. Treba im preto pomáhať, aby neskončili ako väzni tejto zvedavosti. Treba sa naučiť rozlišovať medzi dobrou a zlou zvedavosťou a otvoriť srdce Duchu Svätému, ktorý nám uprostred života dáva istotu. O tomto dnes hovoril pápež František pri rannej svätej omši v Dome sv. Marty. Vo svojej homílii...
Čítaj ďalej o Pondelňajšia ranná homília: Vedieť rozlišovať medzi dobrou a zlou zvedavosťou »

Príhovor Svätého Otca pri modlitbe Raduj sa, nebies Kráľovná

Vatikán 29. apríla - V plnom znení prinášame príhovor Svätého Otca Františka pred modlitbou Raduj sa, nebies Kráľovná v dnešnú 5. veľkonočnú nedeľu. Drahí bratia a sestry, dobrý deň! Božie slovo nám i v dnešnú, piatu veľkonočnú nedeľu ukazuje cestu a podmienky ako sa stať spoločenstvom Zmŕtvychvstalého Pána. V uplynulú nedeľu sa zdôrazňoval vzťah medzi veriacim a Ježišom ako Dobrým...
Čítaj ďalej o Príhovor Svätého Otca pri modlitbe Raduj sa, nebies Kráľovná »

Mariánska modlitba v 5. veľkonočnú nedeľu: Všetci sme povolaní k svätosti

Vatikán 29. apríla – V poslednú aprílovú nedeľu, ktorá je liturgicky Piatou veľkonočnou nedeľou, sa Svätý Otec v príhovore pri poludňajšej modlitbe Raduj sa, nebies Kráľovná zameral na povolanie kresťana ku svätosti v duchu Ježišových slov o viniči a ratolestiach z 15. kapitoly Jánovho evanjelia: „Zostaňte vo mne.“ „Odvaha vyjsť zo seba a zamerať sa na potreby druhých sa rodí z viery vo...
Čítaj ďalej o Mariánska modlitba v 5. veľkonočnú nedeľu: Všetci sme povolaní k svätosti »

Piatková homília pápeža Františka: Nebo nebude nuda, ale stretnutie s Ježišom

Vatikán 27. apríla – Nebo nie je akési nudné miesto, ako si niektorí myslia, ale je to stretnutie s Ježišom. Takto dnes kázal pápež František pri rannej svätej omši v Dome sv. Marty, keď hovoril o Božom prísľube večnej blaženosti. Dôverujúc tomuto prísľubu kráčame životom s istotou. Svätý Otec pri svojej dnešnej homílii vychádzal z prvého liturgického čítania zo Skutkov apoštolov (Sk...
Čítaj ďalej o Piatková homília pápeža Františka: Nebo nebude nuda, ale stretnutie s Ježišom »

Ranná homília: Milovať a slúžiť s vedomím, že nie sme väčší od Pána

Vatikán 26. apríla – Pri Poslednej večeri nás Eucharistiou Ježiš učí láske, umývaním nôh nás učí službe a hovorí nám, že sluha nikdy nie je väčší než pán, ktorý ho vysiela. Tieto tri veci sú základom Cirkvi. O tomto dnes kázal pápež František pri rannej svätej omši v Dome sv. Marty komentujúc Ježišove slová z Evanjelia podľa Jána (Jn 13,16-20) adresované apoštolom po tom, ako im umyl nohy. ...
Čítaj ďalej o Ranná homília: Milovať a slúžiť s vedomím, že nie sme väčší od Pána »

Katechéza pápeža Františka: Krst dáva silu pre zápas so zlom

Vatikán 25. apríla – Pri dnešnej generálnej audiencii na Námestí sv. Petra pápež František pokračoval v katechézach o krste treťou časťou. Tentoraz predstavil krst ako zdroj sily pre zápas kresťana proti zlu. Okrem iného povedal: „Zo skúsenosti vieme, že život kresťana je vždy vystavený pokušeniu, zvlášť pokušeniu oddialiť sa od Boha, od jeho vôle, od spoločenstva s ním, a padnúť opäť do...
Čítaj ďalej o Katechéza pápeža Františka: Krst dáva silu pre zápas so zlom »

Cirkev je ako bicykel, v pohybe má rovnováhu – ranná homília pápeža Františka

Vatikán 24. apríla – „Rovnováha Cirkvi sa podobá rovnováhe bicykla: je stabilný a dobrý, keď je v pohybe – ak ho necháš stáť, spadne.“ To je myšlienka Svätého Otca z rannej omše v Dome sv. Marty. Pápež František vychádzajúc z liturgických čítaní uvažoval v homílii nad rozličnými postojmi, ktoré má človek voči novým veciam, ktoré nám pripravuje Boh. Pán nám vždy vychádza v ústrety s niečím...
Čítaj ďalej o Cirkev je ako bicykel, v pohybe má rovnováhu – ranná homília pápeža Františka »

V Nedeľu Dobrého pastiera pápež vysvätil 16 kňazov z rôznych kontinentov

Vatikán 22. apríla – Vo 4. veľkonočnú nedeľu, nazývanú Nedeľou Dobrého pastiera Svätý Otec pri omši v Bazilike sv. Petra vysvätil 16 nových kňazov. Piati z nich sú domáci Rimania, po jednom z Chorvátska a Rumunska, piati pochádzajú z krajín Ázie – traja z indického štátu Tamil Nadu, ďalej z Vietnamu a Mjanmarska –, traja sú z Latinskej Ameriky – z Kolumbie, Salvádoru a Peru – a posledný je...
Čítaj ďalej o V Nedeľu Dobrého pastiera pápež vysvätil 16 kňazov z rôznych kontinentov »

Štvrtková homília pápeža Františka: Evanjelizácia je dielom Ducha cez osobný dotyk

Vatikán 19. apríla – Všetci kresťania majú „povinnosť“ a „poslanie“ evanjelizovať, prosiac o milosť byť „poslucháčmi Ducha Svätého“, aby „vychádzali smerom von“, prejavujúc „blízkosť ľuďom“ a vychádzajúc „nie z teórie, ale z konkrétnych situácií“. Týmito slovami sa dá vyjadriť hlavná myšlienka príhovoru pápeža Františka, ktorý predniesol počas dnešnej rannej svätej omše v Dome sv. Marty....
Čítaj ďalej o Štvrtková homília pápeža Františka: Evanjelizácia je dielom Ducha cez osobný dotyk »

Pôstny znak popola opäť udelí Svätému Otcovi kardinál Jozef Tomko

Vatikán 13. februára – Na Popolcovú stredu, ktorou Cirkev vstúpi do pôstneho obdobia, bude pápež František predsedať liturgii na rímskom Aventíne. Slávenie sa začne o 16.30 štáciovou kajúcou procesiou, ktorá povedie z Baziliky sv. Anzelma, spravovanej benediktínmi, do Baziliky sv. Sabíny, o ktorej duchovnú správu sa starajú dominikáni. Počas svätej omše pápež František prijme znak popola...
Čítaj ďalej o Pôstny znak popola opäť udelí Svätému Otcovi kardinál Jozef Tomko »

Melchitský patriarcha koncelebroval s pápežom na znak cirkevnej jednoty

Vatikán 13. februára – Dnes ráno bol koncelebrantom Svätého Otca Františka pri rannej svätej omši v Dome sv. Marty melchitský patriarcha Antiochie Youssef Absim, hlava Melchitskej gréckokatolíckej cirkvi. Patriarcha Youssef (Jozef), ktorý bol zvolený do úradu len pred niekoľkými mesiacmi, dnešným spoločným slávením s pápežom vyjadril verejným spôsobom plné spoločenstvo s Petrovým nástupcom,...
Čítaj ďalej o Melchitský patriarcha koncelebroval s pápežom na znak cirkevnej jednoty »

Svätý Otec píše do Argentíny: Byť katechétom znamená naplno tým žiť

Vatikán/Argentína 12. júla – „Blahoslavení tí, čo veria“ – to je motto medzinárodného sympózia pre katechétov v Buenos Aires, na ktorom je medzi prednášateľmi aj nový prefekt Kongregácie pre náuku viery  Mons. Luis Ladaria.  V spolupráci s Teologickou fakultou miestnej Pápežskej katolíckej univerzity podujatie v tomto týždni organizuje Argentínsky katechetický...
Čítaj ďalej o Svätý Otec píše do Argentíny: Byť katechétom znamená naplno tým žiť »

Zomrel Joaquín Navarro-Valls, hovorca po boku sv. Jána Pavla II.

Vatikán 6. júla – Vo veku 80 rokov včera zomrel Joaquín Navarro-Valls, vatikánsky komunikátor, ktorý stál vyše dvadsať rokov po boku sv. Jána Pavla II. Zomrel vo svojom dome v Ríme v dôsledku rakoviny pankreasu. Španielsky novinár, niekdajší vojnový korešpondent a zároveň vyštudovaný lekár v odbore psychiatrie viedol Vatikánske tlačové stredisko v rokoch 1984 – 2006. Ako vôbec prvý laik na...
Čítaj ďalej o Zomrel Joaquín Navarro-Valls, hovorca po boku sv. Jána Pavla II. »
Ukazujem 1 - 25 z 343 výsledkov.
Položiek na stránku 25
z 14