« Späť

Ranná homília: Milovať a slúžiť s vedomím, že nie sme väčší od Pána

Ranná homília: Milovať a slúžiť s vedomím, že nie sme väčší od Pána

Vatikán 26. apríla – Pri Poslednej večeri nás Eucharistiou Ježiš učí láske, umývaním nôh nás učí službe a hovorí nám, že sluha nikdy nie je väčší než pán, ktorý ho vysiela. Tieto tri veci sú základom Cirkvi. O tomto dnes kázal pápež František pri rannej svätej omši v Dome sv. Marty komentujúc Ježišove slová z Evanjelia podľa Jána (Jn 13,16-20) adresované apoštolom po tom, ako im umyl nohy.

Pri Poslednej večeri sa Ježiš lúči s učeníkmi dlhou a peknou rečou a „koná dve ustanovujúce gestá“, vysvetlil pápež. Ide o dve gestá určené pre učeníkov a pre budúcu Cirkev, „ktoré sú takpovediac základom jeho učenia“. Ježiš im „dáva jesť svoje telo a piť svoju krv“, čiže ustanovuje Eucharistiu a vykonáva umývanie nôh. „Z týchto dvoch gest sa rodia dve prikázania, ktoré dajú Cirkvi rásť, ak sme verní“, vysvetlil Svätý Otec.

Prvým je prikázanie lásky: už nie len „milovať blížneho ako seba samého“, ale ide sa o krok ďalej: „milovať blížneho tak, ako som vás ja miloval“, pripomenul Ježišove slová pápež.

„Láska bez hraníc. Bez tohto Cirkev nenapreduje, nedýcha. Bez lásky nerastie, premieňa sa na inštitúciu, ktorá je prázdna, vonkajšková a ktorej konanie zostáva neplodné. Keď nám Ježiš dáva svoje telo, hovorí nám ako máme milovať: až do krajnosti.“

Milujte sa tak, ako som vás ja miloval, hovorí Ježiš – a potom je tu ďalšie prikázanie, ktoré sa rodí z umývania nôh: „slúžte si vzájomne jedni druhým“. Umývajte si vzájomne nohy, tak, ako som vám umyl nohy ja, objasnil ďalej Ježišove slová Svätý Otec.

Sú to dve nové prikázania a jedno upozornenie: „Dokážete slúžiť, avšak ako moji vyslanci. Nie ste odo mňa väčší“. Ježiš vysvetľuje: „Sluha nie je väčší ako jeho pán, ani vyslanec nie je väčší od toho, ktorý ho vyslal“. Toto je pokora, jednoduchá a skutočná, nie „falošná pokora“, povedal pápež a dodal, aký postoj majú mať Ježišovi učeníci:

„Vedomie, že on je väčší než my všetci, že my sme služobníkmi a nemôžeme Ježiša prekročiť, nemôžeme ho využiť. On je Pánom, nie my. Toto je Pánov testament. Dáva seba samého ako pokrm a nápoj a hovorí nám: milujte jeden druhého takto. Umýva nohy a hovorí nám: takto slúžte jeden druhému, avšak dávajte pozor, služobník nie je nikdy väčší než ten, kto ho vysiela, než pán. Sú to úderné slová a gestá – je to základ Cirkvi. Ak pôjdeme vpred s týmito troma vecami, nikdy neurobíme chybu.“

Mučeníci, mnohí svätci žili takto, „s vedomím, že sú služobníkmi“, uviedol Svätý Otec. Ježiš v evanjeliu pripája ďalšie upozornenie: „Viem, koho som si vyvolil“ a dodáva: „Viem, že jeden z vás ma zradí“. Preto pápež František v závere homílie všetkých vyzval, aby vo chvíli ticha nechali na sebe spočívať Pánov pohľad:

„Znamená to dovoliť, aby Ježišov pohľad do mňa vstúpil. Pocítime mnohé veci: lásku, alebo možno nepocítime nič..., budeme akoby zablokovaní alebo zacítime hanbu. Dovoľme však vždy, aby na nás spočinul Ježišov pohľad. Ten istý pohľad, s ktorým hľadel pri večeri, v ten večer, na svojich. Pane, ty poznáš a vieš všetko.“

Takto hovoril aj Peter k Pánovi pri Tiberiadskom mori: „Ty vieš všetko. Ty vieš, že ťa milujem, vieš, čo je vo vnútri môjho srdca“. Na záver po týchto slovách Svätý Otec zopakoval: Láska až do krajnosti a služba, „a použime aj jeden trochu vojenský výraz, ktorý nám však poslúži: podriadenosť, čiže to, že on, Pán, je najväčší a ja som služobník – nikto ho nemôže predísť“. -zk-

zdroj:http://sk.radiovaticana.va/

Pre MK Rastislav Mečiar