« Späť

Piatková homília: Manželstvo je obraz Boha a kázeň bez slov

Piatková homília: Manželstvo je obraz Boha a kázeň bez slov

Pápež František sa dnes vo svojej rannej homílii zamýšľal nad krásou manželstva a vyzdvihol skutočnosť, že život viery sa nemôže zúžiť na „smie sa - nesmie sa.“
V kaplnke Domu sv. Marty bolo na rannej svätej omši prítomných aj šesť manželských párov, ktoré oslavovali 50. a 25. výročie svadby. Svätý Otec vo svojej homílii vychádzal z dnešného Evanjelia podľa Marka (Mk 10,1-12).

Nezúžiť život na smiem - nesmiem
Evanjeliový úryvok poukazuje na úmysel farizejov skúšať Ježiša, obrátiac sa na neho s otázkou, ktorá je „kazuistická“. Ako vysvetlil pápež František, je to typ otázky ohľadom viery, pri ktorej sa predpokladá, že odpoveď možno zhrnúť do vyjadrenia „smie sa“ alebo „nesmie sa“ a „kde sa viera zužuje na áno alebo nie“. Svätý Otec to upresnil s poukázaním na slová dnešného čítania z Jakubovho listu (Jak 5,9-12), kde čítame: „Vaše «áno» nech je «áno» a «nie» nech je «nie»“:

„Nie to veľké «áno», alebo veľké «nie», o ktorých sme počuli hovoriť, že sú Božie. Nie: «smie sa» alebo «nesmie sa». A kresťanský život, život v súlade s Bohom, spočíva podľa týchto ľudí vždy v «smie sa» a «nesmie sa», aby ho vystavili skúške.“

Hľaďme na krásu manželstva
Otázka sa týka manželstva, chcú vedieť, či je dovolené alebo nie, aby manžel prepustil svoju manželku. Ale Ježiš ide ďalej - hovorí pápež František -, ide vyššie, „prichádza až ku stvoreniu a hovorí o manželstve, že je azda tým najkrajším,“ čo Pán stvoril počas tých siedmich dní, siedmich etáp.

„Od počiatku stvorenia ich [Boh] stvoril muža a ženu, preto muž opustí svojho otca i svoju matku a prilipne k svojej manželke a budú jedným telom.“ „Je to silné, čo hovorí Pán“, komentoval Svätý Otec, pretože Pán „nehovorí, že sú «jeden duch, jedna láska», ale «jedno telo», ktoré práveže nemožno rozdeliť!“ Ježiš však „odchádza od problému prepustenia a ide ku kráse dvojice, ktorá má byť jedno.“

A pápež František odporúčal: „My sa nemáme zastaviť, ako títo učitelia zákona, pri tom, či sa «smie» alebo «nesmie» rozlúčiť manželstvo.“ „Častokrát je tam to nešťastie, že nefunguje a je lepšie sa odlúčiť a zabrániť svetovej vojne, ale to je nešťastie.“ Skôr sa „poďme pozrieť na pozitíva“.

Kráčať stále ďalej je možné
Potom sa Svätý Otec obrátil zvlášť na prítomné jubilujúce páry a porozprával príbeh, ako stretol manželov, ktorí slávili 60. výročie svadby a na jeho otázku „Ste šťastní?“, tí dvaja sa na seba pozreli a oči sa im naplnili slzami pohnutia a odpovedali: „Sme zamilovaní!“

„Je pravdou, že sú tu ťažkosti, sú tu problémy s deťmi alebo medzi samotnými manželmi, hádky a spory..., ale je dôležité, aby telo zostalo jedno a prekonávali sa, prekonávali, prekonávali. A toto nie je sviatosť len pre nich, ale aj pre Cirkev, ako keby táto sviatosť mala vzbudzovať pozornosť: «Nuž, pozrite, že láska je možná!» A láska uschopňuje prežiť celý život ako zaľúbení, v radosti i bolesti, s problémami s deťmi i vlastnými problémami... ale neustále ísť vpred. V zdraví či v chorobe, ale ísť stále ďalej. Toto je tá krása.“

Manželia sú obraz a podoba Boha
Muž a žena sú stvorení na obraz a podobu Boha a samotné manželstvo sa tak stáva jeho obrazom, a preto je také nádherné, povedal pápež František: „Manželstvo je kázeň mlčky pre všetkých ostatných, každodenná kázeň.“

„Je bolestné, keď sa toto nepovažuje za správu: noviny či televízne spravodajstvo toto nepovažujú za správu. Hľa, títo manželia, toľko rokov sú spolu ... to nie je správou. Áno, správou je škandál, rozvod, alebo tí, ktorí sa rozchádzajú – a niekedy sa musia odlúčiť, ako som povedal, aby zabránili väčšiemu zlu ... Ale Boží obraz nie je správou. A toto je krása manželstva. Sú na obraz a podobu Boha. A to je naša správa, kresťanská správa.“

Trpezlivosť je najdôležitejšia cnosť manželov
Svätý Otec zopakoval, že manželský a rodinný život nie je jednoduchý, a poukázal na slová Jakubovho listu o trpezlivosti. Je to „možno tá najdôležitejšia cnosť u manželov – tak u muža ako aj u ženy“, dodal Svätý Otec. Svoju rannú homíliu zakončil modlitbou k Pánovi, „aby dal Cirkvi a spoločnosti hlbšie a krajšie povedomie o manželstve, aby sme všetci dokázali chápať a kontemplovať, že manželstvo je obraz a podoba Boha“.

zdroj:http://www.vaticannews.va

Pre MK Rastislav Mečiar