« Späť

Pondelňajšia ranná homília: Vedieť rozlišovať medzi dobrou a zlou zvedavosťou

Vatikán 30. apríla - Deti sú zvedavé a vo virtuálnom svete nachádzajú mnoho nepekných vecí. Treba im preto pomáhať, aby neskončili ako väzni tejto zvedavosti. Treba sa naučiť rozlišovať medzi dobrou a zlou zvedavosťou a otvoriť srdce Duchu Svätému, ktorý nám uprostred života dáva istotu.

O tomto dnes hovoril pápež František pri rannej svätej omši v Dome sv. Marty. Vo svojej homílii vychádzal z dnešného úryvku Evanjelia podľa Jána (Jn 14, 21-26), s rozhovorom medzi Ježišom a učeníkmi, ktorý pápež charakterizoval ako „dialóg medzi zvedavosťou a istotou“.

Dobrá zvedavosť vo veku kladenia otázok

V homílii pápež vysvetlil rozdiel medzi dobrou zvedavosťou a tou zlou, pretože „náš život je plný zvedavostí“. Za príklad dobrej zvedavosti uviedol deti, ktoré sa nachádzajú v takzvanom „veku prečo“. Pýtajú sa, keďže popri tom ako rastú si všímajú veci, ktorým nerozumejú a hľadajú vysvetlenie. Toto je dobrá zvedavosť, pretože slúži na ich rozvoj, ako aj na to, aby „boli viac samostatné“ a je to zároveň aj akási kontemplatívna zvedavosť“, pretože „deti vidia, kontemplujú, nerozumejú a pýtajú sa“.

Pozor na klebetenie a na virtuálny svet

„Klebeta“ naopak nie je dobrou zvedavosťou, je „kapitálom žien i mužov“, aj keď niektorí si myslia, že muži sú „väčší klebetníci než ženy“, uviedol pápež. Ako vysvetlil, zlá zvedavosť spočíva v tom, že chceme „strkať nos do života druhých“, že „sa snažíme ísť tam, kde to nakoniec pošpiní druhých“, aby sme zisťovali veci, o ktorých nemáme právo vedieť. Tento typ zlej zvedavosti „nás sprevádza po celý život: je pokušením, ktoré budeme mať vždy“, povedal Svätý Otec a dodal nasledovnú radu:

„Neľakaj sa, ale dávaj si pozor: „na toto sa nevypytujem, na toto nehľadím, toto nechcem“. Existujú mnohé zaujímavosti, napríklad vo virtuálnom svete, v mobile a podobne. Deti tam idú a sú zvedavé, chcú vidieť. A nachádzajú tam mnoho nepekných vecí. V tej zvedavosti nie je disciplinovanosť. Musíme pomôcť chlapcom a dievčatám ako žiť v tomto svete, aby túžba spoznávať nebola túžbou vyzvedať sa a neskončili tak ako väzni tejto zvedavosti.“

Duch Svätý dáva istotu

Zvedavosť apoštolov v evanjeliu je naopak dobrá – chcú vedieť, čo sa stane a Ježiš odpovedá tým, že im dáva istotu – „on nikdy neklame“ – prisľubujúc im Ducha Svätého so slovami: On „vás naučí všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal“.

„Istotu nám dáva Duch Svätý uprostred života. Duch Svätý neprichádza s balíkom istôt a so slovami: tu máš. To nie. Ale v tej miere, ako pri kráčaní životom prosíme Ducha Svätého a otvárame si srdce, on nám dá istotu potrebnú pre danú chvíľu, dá nám odpoveď pre ten moment. Duch Svätý je spoločník, je spoločníkom na ceste kresťana.“

Duch Svätý „pripomína Pánove slová a osvetľuje ich“. Ježišov rozhovor za stolom s apoštolmi, ktorý je „dialógom medzi ľudskou zvedavosťou a istotou“, sa končí práve týmto odkazom na Ducha Svätého, „spoločníka pamäte“, ktorý „vedie človeka tam, kde je stabilné šťastie, to, ktoré sa nekolíše“. Pápež teda v homílii vyzval k tomu, aby sme nasledovali skutočnú radosť s Duchom Svätým, ktorý pomáha neurobiť chybu:

„Vyprosujme si dnes od Pána dve veci: po prvé, aby nás očistil vo vzťahu k zvedavosti – existuje zvedavosť dobrá aj nie veľmi dobrá – a vedeli sme rozlišovať: toto nemusím vidieť, ani toto, na toto sa nemusím vypytovať... A po druhé, prosme si o milosť otvoriť svoje srdce Duchu Svätému, pretože on je istota, on nám ako spoločník na ceste dáva istotu v tom, čo nás naučil Ježiš a všetko nám pripomína.“ -zk-

zdroj:http://sk.radiovaticana.va/

Pre MK Rastislav Mečiar