« Späť

Svätý Otec uzavrel cyklus o Otčenáši: Hlavným aktérom modlitby je Duch Svätý

Svätý Otec uzavrel cyklus o Otčenáši: Hlavným aktérom modlitby je Duch Svätý

Modlitba kresťana sa rodí z odvahy nazývať Boha Otcom. Nie je to formulka mechanického opakovania, ale prejav pôsobenia Ducha Svätého - to sú myšlienky z katechézy Svätého Otca pri generálnej audiencii v stredu 22. mája na Námestí sv. Petra vo Vatikáne, ktorou uzavrel 16-dielny cyklus o modlitbe Otčenáš.


Miroslava Holubíková, Jozef Bartkovjak SJ - Vatikán

Pápež František pri dnešnej audiencii ukončil cyklus katechéz o modlitbe Otčenáš. Zvlášť pri tom zdôraznil dôverný vzťah Bohom v modlitbe kresťana, a tiež to, aby sme nechali Ducha Svätého viesť našu modlitbu.

Koreňom kresťanskej modlitby je osloviť s odvahou Boha „Otče“, začínal katechézu Svätý Otec:

„Nie je to len formulka, ale synovská dôvernosť, do ktorej vstupujeme

Pápež poukázal na súzvuk ďalších miest v knihách Nového zákona, ktoré hovoria o Ježišovej modlitbe:

„Ak čítame pozorne evanjeliá, objavíme, že tieto vyjadrenia modlitby, ktoré vychádzajú z Ježišových úst, poukazujú na text Otčenáša.“

Zdôraznil však aj, aby sme nezabudli, že protagonistom každej kresťanskej modlitby je Duch Svätý:

„Duch nás robí schopnými modliť sa ako deti Božie, ktorými skutočne sme vďaka krstu. Duch nás vedie modliť sa v tej „brázde“, ktorú pre nás Ježiš vyoral. Toto je tajomstvo kresťanskej modlitby: milosťou sme priťahovaní do dialógu lásky Najsvätejšej Trojice.“

Pred záverečným požehnaním Svätý Otec pozdravil veriacich z rôznych národov, ktorí sa v slnečný deň zhromaždili pred Bazilikou sv. Petra. Osobitne sa prihovoril skupine z Číny v súvislosti s blížiacim sa Dňom modlitby za Čínu:

„V najbližší piatok 24. mája budeme sláviť sviatok Panny Márie Pomocnice kresťanov,osobitne uctievanej v Číne vo Svätyni Matky Božej v Šešane pri Šanghaji. Táto šťastná príležitosť mi umožňuje vyjadriť osobitnú blízkosť a lásku všetkým katolíkom v Číne, ktorí uprostred každodenných námah a skúšok vytrvávajú vo viere, nádeji a láske.


Drahí veriaci v Číne, nech vám všetkým naša Nebeská Mama pomáha byť svedkami lásky a bratstva a neustále udržiavať jednotu v spoločenstve univerzálnej Cirkvi. Modlím sa za vás a žehnám vás.“

Svätý Otec pripomenul aj španielsku rehoľnú sestru Inés Nieves Sanchovú, brutálne umučenú v Stredoafrickej republike v pondelok 20. mája:

„Chcel by som dnes spolu s vami pamätať na 77-ročnú rehoľnú sestru Inés Nieves Sanchovú, ktorá bola po desaťročia učiteľkou chudobných dievčat a bola barbarsky zabitá v Stredoafrickej republike práve v miestnosti, kde vyučovala. Pribudla tak ďalšia žena, ktorá dáva život pre Ježiša v službe chudobným.“
Pápež nezabudol ani na dnešnú liturgickú spomienku sv. Rity, keď celkom na záver audiencie povedal:

„Svätá Rita z Kassie, ktorej spomienka pripadá na dnešný deň, bola ženou, manželkou, matkou, vdovou a mníškou svojej doby. Kiež dnešné ženy podľa jej príkladu dokážu preukázať rovnaké životné nadšenie a zároveň byť schopné rovnakej bezvýhradnej lásky, akú ona prechovávala voči všetkým.“

Pri osobných pozdravoch jednotlivých osôb pápež František stiskom ruky pozdravil aj doktora Denisa Mukwegeho z Konžskej demokratickej republiky, nositeľa Nobelovej ceny za mier za rok 2018, ktorý ako lekár pôsobí medzi násilne vysídleným obyvateľstvom v oblastiach postihnutých vojnou a nepokojmi.

Zo Slovenska bola na generálnej audiencii asi stovka pútnikov, medzi nimi farníci z Hermanoviec v okrese Prešov.