« Späť

Generálna audiencia: Birmovanie pomáha odzrkadľovať Krista

Generálna audiencia: Birmovanie pomáha odzrkadľovať Krista

Svätý Otec dnes pri generálnej audiencii pokračoval v cykle katechéz o sviatosti birmovania. Tentokrát sa zameral na pečať Ducha Svätého – nezmazateľný duchovný znak, ktorého udelenie pri birmovaní znázorňuje pomazanie olejom - krizmou.
Zuzana Klimanová - Vatikán

Úvodom ku katechéze boli slová sv. Pavla z Listu Galaťanom (5,22-23): «Ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť. Proti tomuto zákona niet».

Ako pripomenul pápež František, birmovanci ešte pred tým, ako im biskup udelí pomazanie krizmou, obnovujú svoje krstné sľuby a vyznávajú vieru. Sviatosť birmovania totiž potvrdzuje a posilňuje krstnú milosť, pripomenul pápež.

 

Duch Svätý je pôvodca rozličnosti a tvorca jednoty

Aj keď Duch Svätý prináša birmovancom hojnosť v rozličnosti svojich darov, vytvára zároveň harmóniu: „Je Autorom rozličnosti, avšak zároveň je Tvorcom jednoty“, vysvetlil Svätý Otec a veriacich vyzval chrániť si duchovný dar prijatý pri sviatosti birmovania:

„Duch Svätý je nezaslúženým darom, ktorý je treba prijať s vďačnosťou, dajúc priestor jeho nevyčerpateľnej kreativite. Je darom, ktorý si treba starostlivo chrániť, s poddajnosťou sa ním dať viesť, nechávajúc sa formovať tak ako vosk jeho ohnivou láskou, «aby sme odzrkadľovali Ježiša Krista v dnešnom svete» (Apošt. exhort. Gaudete et exsultate, 23).”


Vystúpenie kórejských športovcov s posolstvom pokoja
 

Na Námestí sv. Petra dnes počas generálnej audiencie vystúpila skupina kórejských športovcov, majstrov bojového umenia taekwondo z medzinárodnej federácie tohto športu. Odkazom ich pôsobivého predstavenia v bielo-čiernych odevoch boli slová veľkoplošného transparentu: „Pokoj je dôležitejší než víťazstvo“. Predstavenie sprevádzané piesňou Ave Maria sa skončilo vzájomným objatím čierneho a bieleho družstva, pri ktorom dievčatko vypustilo bielu holubicu.

Svätý Otec sa Kórejčanom poďakoval za akrobatické kúsky a vyzdvihol ich „vyjadrenie túžby po pokoji“, týkajúce sa oboch Kóreí: „Bolo to posolstvo pokoja pre celé ľudstvo. Ďakujem!“

Zo slovenských pútnikov boli na Vatikánskom námestí skupiny veriacich z Bratislavy a Dolného Kubína.

zdroj:https://www.vaticannews.va/sk/papez/news

Pre MK Rastislav Mečiar