« Späť

Svätý Otec opäť vyzval k modlitbe za úspech kórejského dialógu

Svätý Otec opäť vyzval k modlitbe za úspech kórejského dialógu

Prijatie Ježišovho slova robí veriacich Ježišovou rodinou a vzájomne sa stávajú bratmi. Pri nedeľnej modlitbe Anjel Pána Svätý Otec okrem tejto myšlienky tiež opätovne vyjadril podporu mierovému procesu na Kórejskom polostrove. Pripomenul aj blahorečenie rehoľnej zakladateľky sr. Márie od Počatia vo Francúzsku.
Jozef Bartkovjak SJ  - Vatikán

V krátkom príhovore sa pápež František venoval výkladu evanjelia. V súvislosti s pokusmi zákonníkov zdiskreditovať Ježiša, opísanými v úryvku z Marka (3,20-35), upozornil na závažné dôsledky poškodzovaniu dobrého mena blížneho. Zákonníci sa svojím pokusom vyhlásiť Ježiša za posadnutého diablom postavili odmietavo voči samotnému Bohu. Svätý Otec pripomenul vážne Ježisove výstrahu pred hriechom proti Duchu Svätému:

„Rúhanie, hriech proti Duchu Svätému, je jediný neodpustiteľný hriech – tak hovorí Ježiš –, lebo pochádza zo srdca uzavretého voči Božiemu milosrdenstvu, ktoré pôsobí v Ježišovi.“

Výzva k modlitbe za úspech kórejského dialógu
Po modlitbe Anjel Pána a udelení požehnania Svätý Otec pozval k modlitbe za úspech historického stretnutia severokórejského prezidenta s prezidentom USA, ktoré je naplánované na utorok 12. júna na pôde Singapuru. Svoje žičenie a duchovnú podporu vyjadril týmito slovami:

„Chcel by som znovu venovať milovanému kórejskému ľudu osobitnú myšlienku v priateľstve a modlitbe. Kiež rozhovory, ktoré sa budú konať v najbližších dňoch v Singapure dokážu prispieť k rozvinutiu pozitívneho postupu, ktorý zaistí pokojnú budúcnosť Kórejskému polostrovu i celému svetu. Vyprosujme to v modlitbe od Pána. Všetci spoločne prosme Pannu Máriu, Kráľovnú Kórey, aby sprevádzala tieto rozhovory.“

Spolu s približne 20 tisíc prítomnými na Námestí sv. Petra sa Svätý Otec pomodlil na tento úmysel „Zdravas, Mária“.

Blahorečenie rehoľníčky Márie od Počatia vo Francúzsku
V závere poludňajšieho stretnutia pripomenul pápež František aj dnešné blahorečenie vo Francúzsku. Cirkev priznala úctu oltára blahoslavenej sestre Márii od Počatia, pôvodným menom Adelaide de Batz de Trenquelléon.

Ide o osobnosť z prelomu 18. a 19. storočia, zakladateľku rehoľnej kongregácie Dcér Nepoškvrnenej Panny Márie, známej ako „marianistky“. Blahorečenie sa konalo dnes popoludní v meste Agen na juhozápade Francúzska, kde sestra Mária od Počatia zomrela v roku 1828 vo veku 38 rokov. V mene pápeža Františka slávnosti predsedal kardinál Angelo Amato, prefekt Kongregácie pre kauzy svätých.

Pre MK Rastislav Mečiar

zdroj:https://www.vaticannews.va/