« Späť

Melchitský patriarcha koncelebroval s pápežom na znak cirkevnej jednoty

Melchitský patriarcha koncelebroval s pápežom na znak cirkevnej jednoty

Vatikán 13. februára – Dnes ráno bol koncelebrantom Svätého Otca Františka pri rannej svätej omši v Dome sv. Marty melchitský patriarcha Antiochie Youssef Absim, hlava Melchitskej gréckokatolíckej cirkvi. Patriarcha Youssef (Jozef), ktorý bol zvolený do úradu len pred niekoľkými mesiacmi, dnešným spoločným slávením s pápežom vyjadril verejným spôsobom plné spoločenstvo s Petrovým nástupcom, čiže akt označovaný ako apostolica communio. Svätý Otec v úvode omše vyzdvihol význam tohto slávnostného aktu týmito slovami: „Táto omša s naším bratom, patriarchom Youssefom, uskutoční apoštolské spoločenstvo: on je otcom jednej cirkvi, cirkvi starobylej, a prichádza objať Petra, povedať: «Som v jednote s Petrom». Toto je to, čo znamená dnešná ceremónia, objatie otca jednej cirkvi s Petrom. Cirkvi bohatej, s vlastnou teológiou v rámci katolíckej teológie, s vlastnou nádhernou liturgiou a s ľudom, z ktorého veľká časť je v tejto dobe ukrižovaná, tak ako Ježiš.“ V závere svätej omše melchitský patriarcha Youssef Absim predniesol po francúzsky svoje poďakovanie Svätému Otcovi za toto slávenie jednoty nielen v mene svojom, ale aj všetkých členov Synody Melchitskej gréckokatolíckej cirkvi. Zvlášť ocenil bratskú lásku, gestá bratstva a solidarity, ktoré pápež František osobne prejavuje ich Cirkvi. Ubezpečil Svätého Otca, že na túto chvíľu budú stále pamätať tak biskupi ako aj veriaci Melchitskej gréckokatolíckej cirkvi. -jb-

Zdroj:http://sk.radiovaticana.va/

Pre MK Rastislav Mečiar