« Späť

V Nedeľu Dobrého pastiera pápež vysvätil 16 kňazov z rôznych kontinentov

V Nedeľu Dobrého pastiera pápež vysvätil 16 kňazov z rôznych kontinentov

Vatikán 22. apríla – Vo 4. veľkonočnú nedeľu, nazývanú Nedeľou Dobrého pastiera Svätý Otec pri omši v Bazilike sv. Petra vysvätil 16 nových kňazov. Piati z nich sú domáci Rimania, po jednom z Chorvátska a Rumunska, piati pochádzajú z krajín Ázie – traja z indického štátu Tamil Nadu, ďalej z Vietnamu a Mjanmarska –, traja sú z Latinskej Ameriky – z Kolumbie, Salvádoru a Peru – a posledný je z Madagaskaru.

V homílii Svätý Otec vysvetlil podstatu kňazského povolania, spočívajúcu v samotnom Ježišovi Kristovi ako Najvyššom Veľkňazovi Novej zmluvy. Čerpal pri tom zo vzoru homílie pri vysluhovaní sviatosti kňazstva v Rímskom pontifikáli.

Pápež osobitne povzbudil svätencov k neúnavnosti v milosrdenstve: „Myslite na vaše hriechy, na vaše biedy, ktoré Ježiš odpúšťa. Buďte milosrdní.“ Homíliu zakončil týmito slovami: „Vždy majte pred očami príklad dobrého Pastiera, ktorý neprišiel, aby sa jemu slúžilo, ale aby on sám slúžil, a ktorý prišiel hľadať a zachraňovať, čo sa stratilo.“ 

Jedenásti z novovysvätených kňazov zostanú slúžiť v Rímskej diecéze. Pri poludňajšej modlitbe Raduj sa, nebies Kráľovná pápež František pozval štyroch z nich, aby spolu s ním udelil požehnanie pútnikom z okna apoštolského paláca. Pri tejto príležitosti povedal:

„Ďakujme Pánovi, pretože naďalej vzbudzuje v Cirkvi príbehy lásky k Ježišovi Kristovi, na chválu jeho slávy a na službu bratom. Dnes osobitne ďakujeme za nových kňazov, ktorých som pred chvíľou vysvätil v Bazilike sv. Petra. A poprosme Pána, aby poslal mnohých dobrých robotníkov pracovať na jeho poli, a aby tiež rozmnožil povolania do zasväteného života a do kresťanského manželstva.“

Dnes je zároveň aj 55. svetový deň modlitieb za duchovné povolania. Pápež František k nemu vydal posolstvo s názvom: „Počúvať, rozlišovať a žiť povolanie od Pána“. „Nie sme odkázaní na náhodu, nie sme ani hnaní sledom nesúvisiacich udalostí, naopak, náš život a naša prítomnosť vo svete sú plodom Božieho povolania!” píše Svätý Otec v posolstve.

V príhovore pred poludňajšou mariánskou modlitbou sa pápež František zameral na povolanie každého kresťana k rastu v poznaní Ježiša a k silnému osobnému vzťahu s ním. Vzkriesený Pán nás uzdravuje a sprevádza nás ako Dobrý pastier, ktorý nasadzuje z lásky aj vlastný život. Vyžaduje si to však postoj našej otvorenosti voči nemu:

„Toto je ten postoj, skrze ktorý sa uskutočňuje živý vzťah s Ježišom: nechať sa ním poznať. Neuzatvoriť sa do seba, ale otvoriť sa Pánovi, aby ma poznal. On vie o každom z nás, pozná do hĺbky naše srdce: pozná naše prednosti i nedostatky, plány, ktoré sa nám podarilo naplniť i nádeje, ktoré skončili sklamaním. Prijíma nás takých akí sme, aj s našimi hriechmi, aby nás uzdravil, aby nám odpustil. S láskou nás vedie, aby sme mohli prejsť aj neschodnými cestami a nezablúdili pri tom. On nás sprevádza.“

Po spoločnej modlitbe Raduj sa, nebies Kráľovná Svätý Otec vyjadril svoju podporu Nikarague sužovanej vnútorným konfliktom. Krajinu zachvátili nepokoje v reakcii na vládnu reformu sociálneho systému, pričom násilnosti si vyžiadali už 25 obetí na životoch.

„Som znepokojený tým, čo sa deje v týchto dňoch v Nikarague, kde v nadväznosti na sociálny protest došlo k zrážkam, ktoré spôsobili aj niekoľko obetí. Vyjadrujem tejto krajine svoju blízkosť v modlitbe a pripájam sa k žiadosti biskupov o ukončenie každého násilia, aby sa vyhlo zbytočnému krviprelievaniu a aby sa otvorené otázky riešili pokojne a so zmyslom pre zodpovednosť.“

Pápež František si dnes zároveň pripomenul svoje 45. výročie posledných rehoľných sľubov, ktoré zložil ako jezuita - člen Spoločnosti Ježišovej.

záznam:https://youtu.be/xHa5tFF90Q0

zdroj:http://sk.radiovaticana.va/

Pre MK Rastislav Mečiar