« Späť

Štvrtková homília pápeža Františka: Evanjelizácia je dielom Ducha cez osobný dotyk

Štvrtková homília pápeža Františka: Evanjelizácia je dielom Ducha cez osobný dotyk

Vatikán 19. apríla – Všetci kresťania majú „povinnosť“ a „poslanie“ evanjelizovať, prosiac o milosť byť „poslucháčmi Ducha Svätého“, aby „vychádzali smerom von“, prejavujúc „blízkosť ľuďom“ a vychádzajúc „nie z teórie, ale z konkrétnych situácií“. Týmito slovami sa dá vyjadriť hlavná myšlienka príhovoru pápeža Františka, ktorý predniesol počas dnešnej rannej svätej omše v Dome sv. Marty. Vychádzal z prvého čítania zo Skutkov apoštolov (Sk 8,26-36.38-40), v ktorom Pánov anjel hovorí Filipovi: «Vstaň a choď na juh k ceste, čo vedie z Jeruzalema do Gazy; je pustá».

Svätý Otec vysvetlil, že po Štefanovom umučení, „prepuklo veľké prenasledovanie“ kresťanov a „učeníci sa rozpŕchli na všetky strany“, do Judey i do Samárie. Ale ako dodal, práve tento „vietor prenasledovania“ prinútil učeníkov ísť „ďalej“.

„Tak ako robí vietor so semienkami rastlín – nesie ich ďalej a zasieva, tak sa to stalo aj tu: oni išli ďalej, so semienkom Slova, a zasievali Božie slovo. A takto sa, môžeme žartujúc povedať, zrodila „Propaganda fide“ [pozn.: dnešná Kongregácia pre evanjelizáciu národov]. Takto, tlačení prenasledovaním, vetrom, uskutočňujú učeníci evanjelizáciu. Tento úryvok, ktorý sme dnes čítali zo Skutkov apoštolov, je niečo nádherné. Je to ozajstná rozprava o evanjelizácii. Takto evanjelizuje Pán. Takto Pán ohlasuje. Takto chce Pán, aby sme evanjelizovali.“

Pápež František zdôraznil skutočnosť, že to bol Duch Svätý, kto pobádal Filipa – a pobáda rovnako i nás – k evanjelizácii. A tá je podľa slov Svätého Otca založená na troch kľúčových slovách: „vstaň“, „priblíž sa“ a „vychádzaj z konkrétnej situácie“.

„Evanjelizácia nie je starostlivým plánom prozelytizmu typu: „Pôjdeme tam a tam a získame toľko a toľko obrátencov.“ Nie. Je to Duch Svätý, ktorý ti hovorí ako máš ísť a prinášať Božie slovo, prinášať meno Ježiš. A začína tým, že povie: „Vstaň a choď.“ Vstaň a choď na toto miesto. Neexistuje evanjelizácia, ktorá sa vykonáva „z kresla“. „Vstaň a choď.“ Je to neustále vychádzanie. „Choď.“ Buď v pohybe. Choď na miesto, kde máš ohlasovať Slovo.“

Svätý Otec pripomenul mnohých mužov a ženy, ktorí opustili vlasť a rodinu, aby išli do ďalekých krajín a priniesli tam Božie slovo. A mnohokrát „neboli fyzicky pripravení, pretože nemali protilátky, aby odolávali chorobám v týchto krajinách“, zomreli mladí alebo „umučení“. Ide o „mučeníkov evanjelizácie“, citoval pápež František vyjadrenie istého kardinála.

Svätý Otec ďalej vysvetlil, že nie je potrebná akási „príručka evanjelizácie“, ale sa žiada „blízkosť“, priblížiť sa „aby sme videli, čo sa deje“ a treba vychádzať „zo situácie“, nie z nejakej „teórie“.

„Nedá sa evanjelizovať teoreticky. Evanjelizácia sa deje cez osobný dotyk, od človeka k človeku. Vychádza sa zo situácie, nie z teórie. Ohlasuje sa Ježiš Kristus. Odvaha pochádzajúca od Ducha povzbudzuje ku krstu. Choď ďalej a ešte ďalej, až pokiaľ nepocítiš, že jeho dielo je zavŕšené. Takto sa robí evanjelizácia. Tieto tri slová sú kľúčom pre všetkých nás kresťanov, ktorí máme evanjelizovať naším životom, naším príkladom a tiež našimi slovami. „Vstaň“, „priblíž sa“ - čiže blízkosť - a „vychádzaj zo situácie“, z tej konkrétnej. Je to jednoduchý spôsob, avšak je to Ježišov spôsob. Takto evanjelizoval Ježiš. Vždy kráčajúc, vždy na ceste, vždy blízko ľudí a vždy vychádzal z konkrétnych situácií, z konkrétnosti. Evanjelizovať sa dá len s týmito troma postojmi, avšak v sile Ducha. Bez Ducha Svätého ani len tieto tri postoje nepomôžu. Je to Duch, čo nás núti vstať, priblížiť sa a vychádzať zo situácie.“ -ab-

zdroj:http://sk.radiovaticana.va

Pre MK Rastislav Mečiar