« Späť

Pápež talianskym biskupom: Nemôžeme hovoriť o chudobe a žiť ako faraóni

Kríza povolaní, evanjeliová chudoba a transparentnosť a redukcia talianskych diecéz – o týchto troch témach hovoril pápež František členom Konferencie biskupov Talianska pri zahájení ich 71. generálneho zasadania vo Vatikáne.
Zuzana Klimanová – Vatikán

S biskupmi zídenými v Novej synodálnej aule vo Vatikáne sa Svätý Otec podelil o svoje obavy v spomínaných troch oblastiach:

Kríza povolaní
„Prvou vecou, o ktorú mám obavy, je kríza povolaní. Je tu v hre naše duchovné otcovstvo“, povedal pápež. Ako príčinu tejto krízy uviedol tzv. kultúru provizórnosti, relativizmus a diktatúru peňazí, ktoré odďaľujú mladých od zasväteného života. Nedostatok duchovných povolaní je zároveň aj následkom poklesu pôrodnosti, ako aj rozličných škandálov, či vlažnosti zo strany zasvätených.

„Je smutné vidieť túto zem, ktorá bola počas dlhých storočí plodnou a veľkodušnou v darovaní misionárov, sestier, kňazov, plných apoštolskej horlivosti, vstupovať do sterility v oblasti duchovných povolaní, bez hľadania účinných východísk. Verím, že ich hľadá, avšak nedarí sa nám ich nájsť!“

Svätý Otec talianskym biskupom navrhol riešiť nedostatok kňazov vzájomnou výmenou kňazov (fidei donum) medzi diecézami, keďže niektoré talianske diecézy sa radikálne líšia v počte povolaní.

Evanjeliová chudoba a transparentnosť
Druhou témou, ktorej sa venoval pápež, je evanjeliová chudoba a transparentnosť:

„Ide o obavu, ktorá sa týka peňazí a transparentnosti. V skutočnosti ten, kto verí, nemôže hovoriť o chudobe, a žiť ako nejaký faraón. Niekedy je vidieť tieto veci... Hovoriť o chudobe a viesť luxusný život je protichodným svedectvom. A je veľmi pohoršujúce zaobchádzať s peniazmi bez transparentnosti, či spravovať dobrá Cirkvi akoby boli osobným vlastníctvom. (...) Máme povinnosť spravovať majetok príkladne, pomocou jasných a všeobecných pravidiel, za čo sa jedného dňa budeme zodpovedať pánovi vinice.“

Svätý Otec tu uviedol dobrý príklad istého talianskeho biskupa, ktorý nikdy nepozýva ľudí do reštaurácie za peniaze diecézy.

Redukcia a zjednocovanie talianskych diecéz
Pápež František napokon biskupov Talianska povzbudil k redukcii a zjednocovaniu diecéz, čo v minulosti navrhoval aj pápež Pavol VI