« Späť

Pápež uzavrel katechézy o krste, apeloval za pokoj vo Svätej zemi

Pápež uzavrel katechézy o krste, apeloval za pokoj vo Svätej zemi

„Zaodieť sa do Krista“ – to je názov poslednej katechézy pápeža Františka z cyklu o sviatosti krstu. Pri dnešnej generálnej audiencii sa Svätý Otec zameral na obrad odovzdávania bieleho rúcha a sviece zapálenej od veľkonočného plameňa.
Zuzana Klimanová - Vatikán

Úvodom ku katechéze Svätého Otca, ktorú predniesol ako zvyčajne pred Bazilikou sv. Petra, boli dnes slová z Listu sv. Pavla Galaťanom (3,26-27): „Veď skrze vieru v Ježišovi Kristovi ste všetci Božími synmi. Lebo všetci, čo ste pokrstení v Kristovi, Krista ste si obliekli.“

Kresťanská výchova je právom pokrstených detí
Svätý Otec v katechéze zdôraznil, že pokrstené dieťa má právo na kresťanskú výchovu, a tá je úlohou rodičov a krstných rodičov:

„Kresťanská výchova je právom detí, smeruje k tomu, aby ich postupne viedla k poznaniu Božieho plánu v Kristovi: tak budú môcť osobne potvrdiť vieru, v ktorej boli pokrstení.“

ČÍTAJ TIEŽ
Katechézy o krste: 6. Obliecť si Krista
16/05/2018
Katechézy o krste: 6. Obliecť si Krista
Aby krstná milosť priniesla ovocie svätosti
Citujúc svoju najnovšiu Apoštolskú exhortáciu Gaudete et exsultate, pápež veriacich vyzval k odvážnej ceste svätosti:

„Dovoľ, aby milosť tvojho krstu prinášala ovocie na ceste svätosti. Dovoľ, aby bolo všetko otvorené voči Bohu a s týmto cieľom si ho zvoľ, rozhodni sa pre Boha vždy nanovo. Nestrácaj odvahu, pretože máš silu Ducha Svätého, aby sa to stalo možným, a svätosť je koniec koncov ovocím Ducha Svätého v tvojom živote.“

Na Námestí sv. Petra bolo dnes medzi pútnikmi z celého sveta viac než 200 Slovákov: skupiny farníkov z Novej Bane, Polomky, Veľkých Kapušian, Košíc a okolia.

Pápež prijal delegáciu budhistov i futbalistov Rapidu Viedeň
Ešte pred začiatkom generálnej audiencie sa pápež stretol s vyše 50-člennou delegáciou budhistov z Thajska. Podobne prijal na inom mieste delegáciu zloženú z troch desiatok hinduistov, budhistov, džainistov a sikhov. Predstavitelia týchto ázijských náboženstiev sa včera v Ríme zúčastnili na medzináboženskej konferencii s názvom „Dharma a Logos“, na ktorej boli prítomní aj zástupcovia kresťanov vrátane reprezantanta Pápežskej rady pre medzináboženský dialóg.

Pápež Frantšiek sa dnes cestou na generálnu audienciu krátko stretol aj s futbalovým mužstvom Rapidu Viedeň.

Apel za dialóg a pokoj vo Svätej zemi
Na záver generálnej audiencie Svätý Otec vyslovil výzvu k dialógu na dosiahnutie pokoja vo Svätej zemi a na Blízkom východe. Reagoval tak na nové násilnosti, ktoré sa rozpútali po otvorení americkej ambasády v Jeruzaleme, a to predovšetkým v pásme Gazy, s početnými obeťami z radov palestínskeho obyvateľstva. Za situáciu v tomto regióne sa pápež s veriacimi spoločne pomodlil Zdravas´ Mária:

„Mám veľké obavy kvôli zostreniu napätí vo Svätej zemi a na Blízkom východe, ako aj kvôli eskalácii násilia, ktoré čoraz viac odďaľuje od cesty pokoja, dialógu a vyjednávaní. Vyjadrujem svoju veľkú bolesť nad mŕtvymi a zranenými a v modlitbe i cítení som nablízku tým, ktorí trpia. Zdôrazňujem, že použitie násilia nikdy nevedie k pokoju. Vojna vyvoláva vojnu, násilie vyvoláva násilie. Pozývam všetky zainteresované strany, ako aj Medzinárodné spoločenstvo, obnoviť úsilie o to, aby prevládol dialóg, spravodlivosť a pokoj. Vzývajme Máriu, Kráľovnú pokoja.“

Blahoželanie moslimom k začiatku Ramadánu
K ceste pokoja povzbudil pápež aj v jeho blahoželaní vyznávačom islamu v súvislosti so začínajúcim mesiacom Ramadán:

„Srdečne blahoželám k mesiacu Ramadán, ktorý sa začne zajtra. Nech tento privilegovaný čas modlitby a pôstu napomáha kráčať po Božej ceste , ktorá je cestou pokoja.“

zdroj:https://www.vaticannews.va/sk/papez/news/

Pre MK Rastislav Mečiar