« Späť

Ranná homília pápeža Františka o nebezpečenstve klerikalizmu v Cirkvi

Ranná homília pápeža Františka o nebezpečenstve klerikalizmu v Cirkvi

Vatikán 13. decembra – Duch klerikalizmu je zlo, ktoré je prítomné v Cirkvi aj dnes a jeho obeťou je ľud, ktorý sa cíti byť skartovaný, zneužitý. Týmito slovami sa na dnešnej liturgii v Dome sv. Marty prihovoril veriacim pápež František. Svätý Otec si dnes pripomína 47 rokov od svojej kňazskej vysviacky. Spolu s ním koncelebrovali aj členovia Rady kardinálov.
Pápež sa vo svojej homílii opäť raz venoval kňazom. Pastierov vystríhal pred tým, aby sa stali náboženskými intelektuálmi s morálkou, ktorá by bola ďaleko od Božieho zjavenia. Pokorný a chudobný ľud, ktorý verí v Pána sa často stáva obeťou tzv. „náboženských intelektuálov“, ktorí sú „zvedení klerikalizmom“, a ktorých do Božieho kráľovstva predbehnú kajúci hriešnici.  
Svätý Otec sa vo svojej homílii nechal inšpirovať dnešným čítaním z Evanjelia podľa Matúša, v ktorom sa Ježiš obracia na veľkňazov a starších ľudu uvažujúc nad ich postavením (Mt 21,28-32). „Mali autoritu justičnú, morálnu, náboženskú,“ vysvetlil pápež, „rozhodovali o všetkom“. „Annáš a Kaifáš, napríklad, súdili Ježiša,“ boli to kňazi, ktorí „rozhodli zavraždiť Lazára“ alebo napríklad, k nim išiel „vyjednávať“ Judáš a tak bol potom „Ježiš predaný“. Zaujímali pozíciu „spupnosti a tyranie voči ľudu“, manipulujúc so zákonom, dodal pápež: 
„Zákonom, ktorí oni toľkokrát prerobili: toľkokrát, že dosiahli až päťsto prikázaní. Všetko bolo nariadené, všetko! Zákon vedecky vytvorený, lebo títo ľudia boli múdri, vedeli toho veľa. Vytvárali všetky tieto odtiene, však? Bol to však zákon bez pamäte: zabudli na prvé prikázanie, ktoré Boh dal nášmu otcovi Abrahámovi: ,Kráčaj v mojej prítomnosti a buď bezúhonný’“. 
Podľa slov pápeža Františka títo kňazi „zabudli na desať Mojžišových prikázaní“ a zaoberali sa len „zákonom nimi vytvoreným“, založeným na intelekte, sofistikovanosti, kazuistike. A ich obeťou bol ľud, vysvetlil Svätý Otec, a ako príklad uviedol Judáša:
„Judáš bol zradcom, škaredo zhrešil! Ťažko zhrešil. Evanjelium však dodáva: ,Kajúci išiel k nim, aby im vrátil peniaze’. A oni, čo urobili? ,Veď ty si bol našim spoločníkom. Buď pokojný... My máme moc všetko odpustiť!’ Nie! [Povedali mu:] ,Zariaď sa ako vieš! Je to tvoj problém!’. A nechali ho samého: vyradeného (skartovaného)! Chudák Judáš zradca a kajúci nebol pastiermi prijatý. Lebo oni zabudli na to, čo to znamená byť pastierom. Stali sa z nich náboženskí intelektuáli, tí, ktorí mali moc, ktorí viedli katechizáciu ľudu s morálkou vytvorenou ich inteligenciou, a nie Božím zjavením“.
„Ľud pokorný, skartovaný a ubitý týmito ľuďmi“. Aj dnes sa v Cirkvi dejú tieto veci, dodal na záver svojej homílie pápež František. Stále „existuje tento duch klerikalizmu“, keď „sa klerici cítia byť nadradenými, vzďaľujú sa od ľudí, nemajú čas si vypočuť chudobných, trpiacich, väzňov, chorých“. Svoju kázeň zakončil Svätý Otec nasledovne:
„Zlo klerikalizmu je veľmi strašná vec! Je to nová edícia týchto ľudí. A obeť je tá istá: chudobný a pokorný ľud, ktorý očakáva Pána. Otec sa vždy snažil priblížiť sa k nám: poslal svojho Syna. My očakávame, sme v radostnom očakávaní, jasaví. Syn však nevstúpil do hry týchto ľudí: Syn išiel s chorými, chudobnými, skartovanými, vyberačmi daní, hriešnikmi a – a to je škandalózne – s prostitútkami. Aj dnes Ježiš hovorí nám všetkým a tiež tým, ktorí sú zvádzaní klerikalizmom: ,Hriešnici a neviestky vás predídu do Božieho kráľovstva’“. -ej- 

zdroj:http://sk.radiovaticana.va

Pre MK Rastislav Mečiar