« Späť

Nech milosrdenstvo premení celý náš život - pápež František pri Anjel Pána

Nech milosrdenstvo premení celý náš život - pápež František pri Anjel Pána

Vatikán 8. decembra – Prinášame príhovor Svätého Otca Františka pred modlitbou Anjel Pána vo sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie, v deň otvorenia Svätej brány milosrdenstva na Bazilike sv. Petra:
Drahí bratia a sestry, dobrý deň a požehnaný sviatok!
Dnes nás sviatok Nepoškvrneného počatia pozýva kontemplovať Pannu Máriu, ktorá bola vďaka unikátnemu privilégiu uchránená od prvotného hriechu už od svojho počatia. Aj keď žila vo svete poznačenom hriechom, nebola ním dotknutá: Mária je naša sestra v utrpení, no nie v zle a v hriechu. Vlastne zlo v nej bolo zničené ešte skôr ako by ju mohlo naštrbiť, lebo Boh ju naplnil milosťou (porov. Lk 1,28). Nepoškvrnené počatie znamená, že Mária je tou prvou spasenou bezhraničným milosrdenstvom Otca, ako prvotina spásy, ktorú chce Boh darovať každému mužovi a každej žene v Kristovi. Preto sa Nepoškvrnená stala najvznešenejšou ikonou Božieho milosrdenstva, ktoré zvíťazilo nad hriechom. A my dnes na začiatku Roku milosrdenstva chceme hľadieť na túto ikonu s dôvernou láskou a kontemplovať ju v celej jej nádhere, napodobňujúc jej vieru.
V nepoškvrnenom počatí Panny Márie sme pozvaní rozpoznať úsvit nového sveta premeneného spasiteľským dielom Otca i Syna i Ducha Svätého. Úsvit nového stvorenia uskutočnený Božím milosrdenstvom. Preto Panna Mária, nikdy nepoškvrnená hriechom a vždy naplnená Bohom, je matkou nového ľudstva. Je matkou nanovo stvoreného sveta.
Slávenie tohto sviatku zahŕňa dve veci. Po prvé, plne prijať Boha a jeho milosrdnú milosť v našom živote. Po druhé, stať sa z našej strany tvorcami milosrdenstva prostredníctvom cesty evanjelia. Sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie sa takto stáva sviatkom nás všetkých, ak s našimi každodennými „áno“ dokážeme zvíťaziť nad naším egoizmom a urobiť život našich bratov šťastnejším, dodať im nádej, utrieť nejakú slzu a obdariť ich kúskom radosti. V napodobnení Márie sme povolaní stať sa nositeľmi Krista a svedkami jeho lásky, hľadiac hlavne na tých, ktorí sú privilegovaní v Ježišových očiach. Sú to tí, ku ktorým nás on sám nasmeroval: «Lebo bol som hladný a dali ste mi jesť; bol som smädný a dali ste mi piť; bol som pocestný a pritúlili ste ma; bol som nahý a priodeli ste ma; bol som chorý a navštívili ste ma; bol som vo väzení a prišli ste ku mne» (Mt 25,35-36).
Dnešný sviatok Nepoškvrneného počatia má pre nás osobitný odkaz: pripomína nám, že v našom živote je všetko darom, všetko je milosrdenstvom. Nech nám svätá Panna, prvá zo spasených, prototyp Cirkvi, svätá a nepoškvrnená nevesta, milovaná Pánom, pomáha vždy viac objaviť Božie milosrdenstvo ako rozlišovací znak kresťana. Nemožno si predstaviť skutočného kresťana bez toho, aby bol milosrdným, rovnako ako si nemožno predstavovať Boha bez jeho milosrdenstva. Toto je kľúčové slovo evanjelia: milosrdenstvo. Je to základná črta Kristovej tváre. Tej tváre, ktorú rozpoznávame v rôznych aspektoch jeho existencie: keď ide všetkým v ústrety, keď uzdravuje chorých, keď sedí za stolom s hriešnikmi a predovšetkým keď pribitý na kríž odpúšťa; tam vidíme tvár Božieho milosrdenstva. Nemajme strach, nechajme sa objať milosrdenstvom Boha, ktorý nás očakáva a všetko odpúšťa. Nič nie je sladšie než jeho milosrdenstvo. Nechajme sa pohladiť Bohom. Taký dobrý je Pán, a všetko odpúšťa.
Na príhovor Nepoškvrnenej Panny Márie nech milosrdenstvo zavládne v našich srdciach a premení celý náš život.
(Preklad: Slovenská redakcia VR) -bp-

zdroj:http://sk.radiovaticana.va/

Pre MK Rastislav Mečiar