« Späť

Pápež František účastníkom Svetovej púte Rómov: „Ste v srdci Cirkvi!“

Pápež František účastníkom Svetovej púte Rómov: „Ste v srdci Cirkvi!“

Vatikán 26. októbra – Aula Pavla VI. sa dnes ozývala rytmami rómskej hudby a tancov. Predpoludním tu audienciou s pápežom Františkom vyvrcholil program Svetovej púte Rómov, na ktorej je výrazne zastúpené aj Slovensko. Medzi piatimi tisíckami účastníkov z Európy, Ameriky a Ázie, bola 120-členná slovenská skupina vedená košickým arcibiskupom Mons. Bernardom Boberom, ktorý je predsedom Rady pre pastoráciu Rómov a menšín v rámci Konferencie biskupov Slovenska. Na podujatí sa aktívne zúčastnil aj splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Mgr. Peter Pollák, PhD.
Štvordňovú púť zorganizovala Pápežská rada pre migrantov a cestujúcich. Jej predseda kardinál Antonio Maria Vegliò v úvode audiencie Svätému Otcovi predstavil účastníkov púte z celého sveta. Na pódiu sa pápežovi predstavili rómski speváci a hudobníci zo Španielska, rómske deti moslimského vierovyznania mu zatancovali tradičný tanec a vypočul si aj svedectvo mladej Rómky, ktorá vyrastala v osade na okraji Ríma v podmienkach zneužívania  a biedy. Vďaka pomoci istého združenia sa jej podarilo vymaniť sa z týchto kruhov a začať normálny život.
Potom už zaznelo svedectvo zo Slovenska. Svätému Otcovi a všetkým prítomným sa v rómskom jazyku prihovoril splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Peter Pollák. Podelil sa o vlastnú skúsenosť s tým, ako prístup ku vzdelaniu zohráva rozhodujúcu úlohu pre zmenu.
Pápež František v príhovore účastníkom svetovej púte pripomenul historické slová bl. Pavla VI. spred 50 rokov o tom, že sú v srdci Cirkvi. Poukázal aj na vzrastajúci počet duchovných povolaní z radov Rómov, ktorým pripomenul ich úlohu sprevádzať svoj ľud a to nielen v duchovnej oblasti, ale aj v každodenných záležitostiach či v procese zmierenia vo vnútri spoločnosti a v Cirkvi. Zdôraznil aj nevyhnutnosť dodržiavania základných ľudských práv, aby mal každý človek zaistené dôstojné podmienky pre život a Rómom pripomenul aj potrebu plnenia si svojich povinností. Povedal:
„Nechceme byť viac svedkami rodinných tragédií, pri ktorých deti umierajú od chladu či uprostred plameňov, alebo sa stávajú predmetmi v rukách zvrátených ľudí, mladí a ženy sú zapájaní do obchodovania s drogami či ľudskými bytosťami. A to preto, že upadáme do ľahostajnosti a neschopnosti prijímať zvyky a spôsoby života odlišné od tých našich.“
Rómov z celého sveta pápež vyzval začať nové dejiny poznačené duchom milosrdenstva, pričom za príklad im uviedol prvého blahoslaveného Róma Zefyrína Mallu:
„Vyzývam vás ako prvých, v dnešných mestách, ktoré dýchajú množstvom individualizmu, aby ste sa nasadili pre budovanie ľudskejších periférií, pút bratstva a delenia sa. Máte túto zodpovednosť, je to aj vaša úloha. A môžete to urobiť predovšetkým vtedy, ak ste dobrými kresťanmi, vyhýbajúc sa všetkému tomu, čo nie je hodné tohto mena: lžiam, podvodom, intrigám, hádkam. Máte príklad blahoslaveného Zefyrína Giméneza Mallu, syna vášho ľudu, ktorý sa vyznačoval svojimi cnosťami, pokorou a čestnosťou a veľkou nábožnosťou k Panne Márii, nábožnosťou, ktorá ho priviedla k mučeníctvu a k tomu, aby bol známy ako „mučeník ruženca“. Ponúkam vám ho dnes znovu ako vzor života a nábožnosti, aj pre kultúrne a etnické putá, ktoré vás k nemu viažu.“
Svätý Otec Rómom vysvetlil ako môžu prispieť k blahu spoločnosti a pripomenul im, že deti sú ich najvzácnejším pokladom:
„Ako všetci občania, môžete prispieť k blahu a pokroku spoločnosti rešpektujúc jej zákony, plniac si vaše povinnosti a integrujúc sa aj prostredníctvom emancipácie nových generácií. Tu v aule vidím mnohých mladých a mnohé deti: oni sú budúcnosťou vášho ľudu, ale aj spoločností, v ktorých žijú. Deti sú vaším najvzácnejším pokladom.“
„Vaše deti majú právo chodiť do školy, nebráňte im v tom!“, vyzval prítomných Svätý Otec, pričom poukázal na dôležitosť gramotnosti a formácie pre zaistenie ich budúcnosti.

Po audiencii boli slovenskí účastníci k dispozícií médiám na improvizovanej tlačovej konferencii priamo v priestore Vatikánu. Na otázky Vatikánskeho rozhlasu odpovedal Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup metropolita a predseda Rady KBS pre pastoráciu Rómov a menšín.-zk, jb-

zdroj:http://sk.radiovaticana.va/

Pre MK Rastislav Mečiar