« Späť

Pápež na Nanebovzatie Panny Márie: V nebi sme s láskou očakávaní

Pápež na Nanebovzatie Panny Márie: V nebi sme s láskou očakávaní
 

Vatikán 15. augusta – Ako už býva zvykom počas nedieľ a cirkevných slávností, aj dnes, na slávnosť Nanebovzatia Panny Márie, sa Svätý Otec na poludnie pomodlil mariánsku modlitbu Anjel Pána spoločne s pútnikmi z celého sveta. Vo svojom príhovore pred modlitbou sústredil pozornosť na slová chválospevu Panny Márie z liturgického čítania evanjelia, pričom poukázal na veľkosť jej viery. V súvislosti s dnešným sviatkom tiež pripomenul, že Mária bola vzatá do neba s telom a dušou.

Dnešný sviatok nám však podľa slov Svätého Otca pripomína aj cieľ našej životnej púte – dom nebeského Otca. „Je pekné myslieť na to, že máme Otca, ktorý nás s láskou očakáva a že aj naša Matka Mária je tam hore a čaká na nás s láskou“, povedal pápež František.

Pripomeňme aj malú zaujímavosť: Za posledných 61 rokov sa nestalo, že by sa pápež na slávnosť Nanebovzatia Panny Márie modlil s veriacimi Anjel Pána vo Vatikáne. August sa totiž ešte donedávna spájal s letným pobytom pápeža mimo horúceho Ríma, v Castel Gandolfe. Posledným pápežom, ktorý tak urobil vo Vatikáne, bol Pius XII. a to v roku 1954. Aj pre pápeža Františka to dnes bolo po prvýkrát za jeho pontifikátu. V roku 2013 sa v tento deň presunul do spomínaného Castel Gandolfa a minulý rok bol zas v tomto čase na apoštolskej ceste v Južnej Kórei. -zk-

Plné znenie príhovoru Svätého Otca

„Drahí bratia a sestry, dobrý deň. Požehnaný sviatok Panny Márie!

Dnes Cirkev slávi jednu z najdôležitejších slávností venovaných Blahoslavenej Panne Márii: sviatok jej Nanebovzatia. Na konci jej pozemského života, Matka Krista vystúpila s dušou i telom do Neba, teda do slávy večného života, do plného spoločenstva s Bohom.

Dnešný úryvok evanjelia (Lk 1,39-56) nám predstavuje Máriu, ktorá sa vzápätí ako počala Ježiša z Ducha Svätého, vyberá ku staršej príbuznej Alžbete, ktorá tiež zázračne čaká syna. Pri tomto stretnutí naplnenom Duchom Svätým Mária vyjadruje svoju radosť chválospevom Magnifikat, lebo si plne uvedomila význam veľkých vecí, ktoré sa uskutočňujú v jej živote: prostredníctvom nej prichádza k naplneniu celé očakávanie jej ľudu.

Avšak evanjelium nám tiež ukazuje, čo je tým najpravdivejším dôvodom veľkosti Márie a jej blaženosti: dôvodom je viera. Alžbeta ju zdraví týmito slovami: «Blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán»(Lk 1,45). Viera je srdcom celých Máriiných dejín, ona je veriaca, tá veľká veriaca. Ona vie – a hovorí to – že dejiny sú obťažené násilím mocipánov, pýchou bohatých, spupnosťou pyšných. Avšak Mária verí a prehlasuje, že Boh nenecháva osamote svoje pokorné a chudobné deti, ale ich zachraňuje s milosrdenstvom a pozornosťou, zosadzujúc mocnárov z ich trónov, rozptyľujúc pyšných v intrigách ich sŕdc. Toto je viera našej Matky, toto je viera Márie!

Chválospev Panny Márie nám zároveň napomáha vytušiť zmysel naplnený príbehom Márie: ak je milosrdenstvo Pána motorom dejín, potom nemohla «poznať porušenie v hrobe tá, ktorá priviedla na svet Pána života» (porov.Pieseň vďaky). Toto všetko sa však netýka len Márie. „Veľké veci“, ktoré v nej vykonal Všemohúci, sa nás hlboko dotýkajú, hovoria nám o našej ceste životom, pripomínajú nám cieľ, ktorý nás čaká: dom Otca. Náš život videný vo svetle Márie vzatej do Neba, nie je bezcieľnym blúdením, ale je púťou, ktorá - aj keď so všetkými svojimi neistotami a utrpením - má istý cieľ: dom nášho Otca, ktorý nás s láskou očakáva. Je pekné myslieť na to: že máme Otca, ktorý nás s láskou očakáva a že aj naša Matka Mária je tam hore a čaká na nás s láskou.  

A tak, ako život ubiehal, Boh dal zažiariť «pre svoj ľud na jeho pozemskej púti znamenie potechy a pevnej nádeje» (tamtiež). To znamenie má tvár, to znamenie má meno: žiarivú tvár Matky Pána a blahoslavené meno Márie, plnej milosti, lebo uverila Pánovmu slovu. Tá veľká veriaca! Ako členovia Cirkvi smerujeme k tomu, že budeme zdieľať slávu s našou Matkou, lebo vďaka Bohu aj my veríme v Kristovu obetu na kríži a skrze krst sme začlenení do tohto tajomstva spásy.

Dnes sa k nej všetci spoločne modlime, aby, zatiaľ čo sa odvíja naša cesta na tejto zemi, obrátila k nám svoje milosrdné oči, rozjasňovala nám cestu, ukazovala nám cieľ a aby nám po tomto vyhnanstve ukázala Ježiša, požehnaný plod jej života. A povedzme spoločne: Ó milostivá, ó pobožná, ó presladká Panna Mária!“

(Preklad: Slovenská redakcia VR)

Po modlitbe Anjel Pána Svätý Otec vyjadril solidaritu s trpiacimi v Číne v dôsledku priemyselných nešťastí:

„Drahí bratia a sestry, moje myšlienky v tejto chvíli smerujú k ľudu mestaTijanjin na severe Číny, kde niekoľko explózií v priemyselnej oblasti spôsobilo početné straty na životoch a zranenia, ako aj nesmierne škody. Uisťujem o svojej modlitbe za tých, čo prišli o život, ako aj za všetkých ľudí skúšaných týmto nešťastím. Nech im Pán dá úľavu a nech posilní tých, čo sa usilujú zmierniť ich utrpenie.“

Prítomných pútnikov Svätý Otec potom povzbudil k návšteve hlavnej mariánskej baziliky v Ríme:

„Zdravím vás, obyvateľov Ríma, ako aj pútnikov z rozličných krajín! Zverujem vás do materskej starostlivosti našej Matky, ktorá žije v sláve Boha a vždy nás sprevádza na našej ceste. A aké by bolo pekné, keby ste dnes mohli ísť navštíviť Pannu Máriu, Salus Populi Romani, do Baziliky Santa Maria Maggiore! Bolo by to krásne gesto.

Ďakujem vám, že ste prišli a prajem vám požehnaný sviatok Panny Márie. Prosím vás, nezabudnite sa za mňa modliť. Dobrú chuť k obedu a dovidenia!“ -zk-

Zdroj: http://sk.radiovaticana.va/news/2015/08/15/p%C3%A1pe%C5%BE_na_nanebovzatie_panny_m%C3%A1rie_v_nebi_sme_s_l%C3%A1skou_o%C4%8Dak%C3%A1/1165312