« Späť

Ranná homília pápeža Františka: Boh nás objíma ako prvý

Ranná homília pápeža Františka: Boh nás objíma ako prvý

Vatikán 8. januára – Láska a spolucítenie boli nosnými témami dnešnej rannej homílie pápeža Františka, ktorú tradične celebroval v Dome sv. Marty. Svätý Otec sa nechal inšpirovať slovami sv. Jána o Božej láske (1 Jn 4,7-10). Apoštol vo svojom prvom liste uvažuje o dvoch hlavných prikázaniach v živote viery: o láske k Bohu a o láske k blížnemu. Láska je sama osebe krásna, uistil Svätý Otec, predsa však podľa jeho slov úprimná láska „mocnie a vzrastá v darovaní vlastného života“.

„Slovo ‚láska‛ sa používa veľmi často a mnohokrát sa nevie, aký má presný význam. Čo je to láska? Niekedy myslíme na lásku z telenoviel, ale to nie je láska. Alebo niekedy sa môže láska javiť ako nadchnutie sa pre niekoho a potom zhasne. Odkiaľ však pochádza pravá láska? Ktokoľvek miluje, bol stvorený Bohom, lebo Boh je láska. Nepíše sa: ‚Každá láska je Boh‛, ale: ‚Boh je láska‛.“
Sv. Ján poukazuje na jednu dôležitú charakteristiku lásky Boha a to, že on miluje prvý. Dôkazom toho je scéna o rozmnožení chleba z dnešného evanjelia (Mk 6,34-44): „Ježiš hľadí na zástup a spolucíti s ním, čo nie je to isté ako uľútostenie sa nad ním,“ vysvetľuje Svätý Otec. „Lebo Ježišova láska, ktorú prechováva k ľuďom, čo ho obklopujú, ho privádza k tomu, aby s nimi znášal utrpenie, aby sa nechal vtiahnuť do života ľudí.“
A práve na túto lásku Boha poukázal pápež citujúc viaceré príbehy, od Zacheja, cez Natanaela, až po márnotratného syna:
„Keď máme niečo v srdci a chceme Pána poprosiť o odpustenie, je to on, ktorý nás čaká, aby nám odpustil. V tomto Roku milosrdenstva o to práve ide: aby sme vedeli, že Pán nás čaká, každého jedného z nás. Prečo? Aby nás objal. Nič viac. Aby nám povedal: syn môj, dcéra moja, milujem ťa. Nechal som, aby pre teba ukrižovali môjho Syna; toto je cena mojej lásky; toto je dar lásky.“
Pápež František povzbudil veriacich, aby mali vždy istotu, že Pán nás čaká, že Pán chce, aby sme otvorili brány našich sŕdc. Boh nás miluje vždy a ako prvý, pričom nezáleží na tom, akí veľkí sme hriešnici. Ak by sa v nás aj zrodilo znepokojenie, či sme hodní tejto lásky Boha, „je to tak lepšie, lebo on nás čaká, takých akí sme, nie takých, akí by sme ‚mali byť‛“.
„Choď k Pánovi a povedz: ‚Ty vieš, Pane, že ťa mám rád‛. Alebo ak sa na to necítim, môžem povedať: ‚Ty, Pane, vieš, že ťa chcem milovať, ale som veľký hriešnik, hriešnica‛. A on urobí to isté, čo urobil s márnotratným synom, ktorý premárnil všetok majetok: nenechá ťa dohovoriť, ale umlčí ťa objatím. Objatím Božej lásky.“ -ej-

zdroj:http://sk.radiovaticana.va/

Pre MK Rastislav Mečiar