« Späť

Výzva pápeža Františka spovedníkom: Dajme do stredu sviatosť zmierenia

Výzva pápeža Františka spovedníkom: Dajme do stredu sviatosť zmierenia

Vatikán 4. marca – Sviatosť zmierenia, ktorá je jedným z hlavných pilierov Roku milosrdenstva si vyžaduje pripravených spovedníkov, vedomých si toho, že nie sú pánmi, ale len správcami. Tak znela jedna z hlavných myšlienok pápeža Františka, ktorý sa dnes vo Vatikáne prihovoril účastníkom kurzu Apoštolskej penitenciárie pre spovedníkov.
„Sviatosť zmierenia je privilegovaným miestom na zakúsenie Božieho milosrdenstva a slávenia stretnutia s Otcom,“ povzbudil 500 prítomných Svätý Otec, podľa ktorého je jedinou „istou cestou“ milosrdenstva Ježiš. Spovedníkov nazval „nástrojmi Božieho milosrdenstva“ a upozornil na to, že aj oni potrebujú – ako všetci hriešnici – odpustenie.
Pápež ponúkol ako vzory spovedníkov svätých Pátra Pia a Leopolda Mandića, ktorých pozostatky navštívili uplynulý mesiac Večné mesto. Kajúcnici by mali zo spovednice odchádzať plní radosti z odpustenia hriechov a zo stretnutia s Kristom:
„Každý kajúci veriaci, po udelení rozhrešenia kňazom, má istotu vďaka viere, že jeho hriechy už viac nie sú, boli zrušené Božím milosrdenstvom. Každé rozhrešenie je istým spôsobom jubileom srdca, ktoré teší nielen veriaceho a Cirkev, ale predovšetkým Boha. (...) Je preto dôležité, aby spovedník bol tiež ‚potrubím radosti‘ a aby sa veriaci potom, ako dostal odpustenie, viac necítil utláčaný vinami, ale mohol zakúsiť Božie pôsobenie, ktoré ho oslobodilo, [aby mohol] žiť vo vzdávaní vďaky, pripravený napraviť vykonané zlo a ísť v ústrety bratom s dobrým a pripraveným srdcom.“
Svätý Otec František na záver svojho príhovoru zveril všetkých do príhovoru Božej Matky - Útočiska hriešnikov a Matky milosrdenstva. Zásadnú dôležitosť sviatosti zmierenia v živote Cirkvi pápež opakovane zdôraznil aj slovami nasledujúcej výzvy:
„Dajme do stredu – a nielen počas tohto Jubilejného roku! – sviatosť zmierenia, skutočný priestor Ducha, v ktorom môžeme všetci – spovedníci i penitenti – zakúsiť jedinú definitívnu a vernú lásku, tú Božiu [lásku] pre každého z jeho detí, lásku, ktorá nikdy nesklame.“
Stretnutie s členmi kurzu Apoštolskej penitenciárie pre spovedníkov predchádzalo iniciatíve „24 hodín pre Pána“. Slávnosť v duchu kajúcnosti a sviatostného zmierenia s Bohom slávi Cirkev v piatok pred Štvrtou pôstnou nedeľou nielen vo Vatikáne, ale aj v početných diecézach na celom svete.
Páter Luca Ferrari, ktorý je misionárom milosrdenstva a poradcom Pápežskej rady na podporu novej evanjelizácie tvrdí, že dôležitú úlohu v tejto iniciatíve vo Večnom meste zohrávajú nielen kňazi, ale aj samotní laici:
„Najzjavnejším znakom významu slávenia ‚24 hodín pre Pána‘ je prítomnosť mnohých laikov, ktorí sa chystajú do ulíc mesta, aby pozývali ľudí vyspovedať sa. Skúsenosť nám hovorí, že mnohí – i keď ‚vzdialení‘, preukazujú pri týchto príležitostiach veľký záujem vydať sa na cestu zmierenia“.
Počas kajúcnej pobožnosti pod vedením pápeža Františka v Bazilike sv. Petra vo Vatikáne, Apoštolská penitenciária dala k dispozícii na vysluhovanie sviatosti zmierenia 60 spovedníkov. Väčšina z nich sú bežní alebo mimoriadni spovedníci pápežských bazilík v Ríme. Okrem nich budú spovedať aj hlavný penitenciár kardinál Mauro Piacenza a regens Apoštolskej penitenciárie Mons. Krzysztof Nykiel a ďalší kňazi dikastéria. V slovenskom jazyku bude spovedať páter Ján Ďačok SJ, ktorý je teológom Apoštolskej penitenciárie a tiež páter Lucián Bogucki OFM Conv., ktorý je stálym pápežským spovedníkom v Bazilike sv. Petra.
Prehlbovanie významu sviatosti zmierenia bude pokračovať aj po skončení iniciatívy „24 hodín pre Pána“. Apoštolská penitenciária organizuje v dňoch od 31. marca do 1. apríla stretnutie na prehĺbenie a reflexiu o bule Misericordiae vultus, ktorou pápež František vyhlásil mimoriadny Svätý rok milosrdenstva. Tému budú účastníci rozoberať z biblického, liturgického, teologického, duchovného, sakramentálneho a pastoračného hľadiska. -ej-

zdroj:http://sk.radiovaticana.va/

Pre MK Rastislav Mečiar

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Zatiaľ bez komentára Buďte prvým