Príspevky

« Späť

Život zo Slova - Nie je dôležité čo, ale kto a prečo príde!

Ponúkame možnosť vzájomného zdieľania sa Božím Slovom.

Liturgické čítania na 1. adventnú nedeľu (rok C, cyklus I.)

 

Prvé čítanie: Jeremiáš 33, 14-16

 

Vyklíči z Dávida spravodlivý výhonok

 

Hľa, blížia sa dni, – hovorí Pán-, keď splním prísľub spásy, ktorý som dal Izraelovmu a Júdovmu domu. V tých dňoch a v tom čase vyklíči z Dávida spravodlivý výhonok, ktorý bude konať právo a spravodlivosť na zemi. V tých dňoch Júda dosiahne spásu a Jeruzalem istotu a budú ho volať: Pán – naša spravodlivosť.

 

Žalm: − Ž 25, 4-5b. 8-9. 10+14

 

Responzóriový verš: K tebe, Pane, dvíham svoju dušu.

 

Ukáž mi, Pane, svoje cesty *
a pouč ma o svojich chodníkoch.
Veď ma vo svojej pravde a uč ma, *
lebo ty si Boh, moja spása. R.


Pán je dobrý a spravodlivý: *
ukazuje cestu hriešnikom.
Pokorných vedie k správnemu konaniu *
a tichých poúča o svojich cestách. R.


Všetky cesty Pánove sú milosrdenstvo a vernosť *
pre tých, čo zachovávajú jeho zmluvu a jeho príkazy.
Pán bude dôverným priateľom tým, čo sa ho boja, *
a zjaví im svoju zmluvu. R.

 

Druhé čítanie: Prvý list Solúnčanom l 3, 12 – 4, 2

 

Nech Pán posilní vaše srdcia, keď príde Kristus

 

Bratia, Pán nech zveľadí a rozhojní vašu lásku navzájom i voči všetkým tak, ako ju my máme voči vám. Nech posilní vaše srdcia, aby ste boli bez úhony vo svätosti pred Bohom a naším Otcom, keď príde náš Pán Ježiš so všetkými svojimi svätými. Amen.

Napokon vás teda, bratia, prosíme a napomíname v Pánu Ježišovi, aby ste čoraz viac rástli v tom, čo ste od nás prijali: ako máte žiť a páčiť sa Bohu, ako aj žijete. Veď viete, aké príkazy sme vám dali z moci Pána Ježiša.

 

Alelujový verš: Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo a daj nám svoju spásu.

 

Evanjelium: Lukáš 21, 25-28. 34-36

 

Blíži sa vaše vykúpenie

 

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Budú znamenia na slnku a mesiaci i na hviezdach a na zemi budú národy plné úzkosti a zmätku z hukotu mora a vlnobitia. Ľudia budú zmierať od strachu a očakávania toho, čo príde na svet, lebo nebeské mocnosti sa budú chvieť. Vtedy uvidia Syna človeka prichádzať v oblaku s mocou a veľkou slávou.

Keď sa to začne diať, vzpriamte sa, zodvihnite hlavu, lebo sa blíži vaše vykúpenie.

Dávajte si pozor, aby vaše srdcia neoťaželi obžerstvom, opilstvom a starosťami o tento život, aby vás onen deň neprekvapil. Lebo príde ako osídlo na všetkých, čo bývajú na povrchu celej zeme. Preto bdejte celý čas a modlite sa, aby ste mohli uniknúť všetkému tomu, čo má prísť, a postaviť sa pred Syna človeka.“

 

Súvisiaci článok ohľadom podelenia sa Božím slovom:

 Život zo Slova - uvedenie

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Pri uvažovaní nad vyššie uvedenými textami, zvlášť evanjelia som si predstavil tie tragické a nepríjemné veci, ktoré sú tam predpovedané. Nebadane ma pri tom začal napĺňať nepokoj, no čím viac som upieral zrak na toho kto má prísť - na Ježiša, tým viac nepokoj mizol a vystriedala ho radosť. Radosť z Neho a z nádeje, ktorú v Ňom mám. A tak som si uvedomil, že nie je dôležité čo, ale kto a prečo príde (z toho vznikol ten názov článku).

Neviem kedy bude a či sa dožijem Ježišovho druhého príchodu, ani to kedy bude môj koniec sveta, ale to čo viem, že „trénovať“ môžem už teraz. Pretože tých udalostí a situácií, ktoré na mňa dorážajú ako vlnobitie, ktoré mnou otriasajú a chcú naplniť úzkosťou, zmätkom a strachom je niekedy viac než dosť. Uvedomujem si, že už teraz mám zaujať ten postoj ku ktorému Ježiš vyzýva: Vzpriamiť sa, zodvihnúť hlavu a upriamiť zrak na neho. Nie niekedy, ale už dnes v súženiach s čoraz pevnejšou vierou v srdci stáť pri Kristovi a dovoliť mu, aby mi - tak ako píše žalmista - ukazoval cestu, viedol ma vo svojej pravde a bol mojím dôverným priateľom. A to chcem!
Odoslané 30.11.2012 5:51.
Adventný čas - čas príchodu, očakávania narodenia Spasiteľa nám touto prvou nedeľou začína.
Mňa oslovila a rezonuje mi druhá časť evanjelia, aby som nelipnel na starostiach o tento život a aby ma deň príchodu Pána neprekvapil. Určite sú potrebné aj pozemské dobrá (materiálne zabezpečenie, zdravie seba i rodiny, práca, priatelia,...) ale nad týmto všetkým má byť Boh, ktorý to požehnáva. Priznám sa, niekedy sa mi stane, že rozmýšľam o svojej budúcnosti a mám taký zvláštny pocit, až strach. Okamžite sa v tej chvíli obraciam na Boha a odovzdávam mu tieto starosti. A Boh to požehnáva a dáva mi poznanie o večnom živote po mojej pozemskej smrti.
"Preto bdejte a modlite sa" alebo prijmite sviatosť zmierenia a čo najdlhšie zotrvajte v modlitbe, v myšlienkach na Boha.
Odoslané 30.11.2012 8:25.
Ja si na krátky komentár vyberám verš "Bratia, Pán nech zveľadí a rozhojní vašu lásku navzájom i voči všetkým..." z druhého čítania emoticon. Pretože ma fascinuje, že hoci Ježiš prikázal, aby sme sa navzájom milovali, nemal tým na mysli, že to máme dokázať z vlastných síl... príkaz z Jeho úst nikdy nie je bremenom, ale aj prísľubom. Vždy žiada niečo, čo môžeme mať a žiť iba v úzkom spoločenstve a vzťahu s Ním.

Táto modlitba je pre mňa potvrdením slov "Veď to Boh pôsobí vo vás, že aj chcete aj konáte, čo sa jemu páči" (Flp 2, 13). Tiež je z môjho pohľadu dôkazom o realite a naplnení prisľúbenia, ktoré dal Otec: "Svojho ducha vložím do vášho vnútra a spôsobím, že budete kráčať podľa mojich nariadení, zachovávať moje výroky a plniť ich" (Ezechiel 36, 27).

Len to podčiarkuje, že ak aj konáme dobro, sláva patrí iba Jemu, pretože to On v nás pôsobí a Jeho milosť a dobrota sa zjavuje a dotýka sveta skrze nás.
Odoslané 30.11.2012 8:31.
Vsetky tieto verse z Pisma su pravdive a urcite treba sa anucit, aspoň mne, ako mam jednat s ludmi v laske, ako mam komunikovat s nimi, aby som ich nezranila a aby aj oni mne porozumeli, co od nich chcem resp. co im chcem povedat. Dalej tiez treba si davat pozor na starosti tohto zivota na tejto zemi, aby sme neskoncili ako ti pozvani, ktori boli pozvani na svadbu kralovho syna, prostrednictvom kralovych sluhov. Rozpraval ho nas Pan Jezis Kristus. A tiez rozumiem, ze narody sa buria, krestania prezivaju narocne zivotne situacie a dôlezite je, aby sme neboli zlomeni tymito situaciami, v zmysle zrieknutia sa nasej viery. Musime vytrvat az do konca, aby sme v konecnom dôsledku boli spaseni.Mt 24,14
Odoslané 30.11.2012 14:27.
Mám z tohto veľkú radosť.
Odoslané 30.11.2012 15:20.
Aleluja! Aleluja! Aleluja!
Odoslané 30.11.2012 17:15 ako reakcia na Jozef Greš.
Ukáž mi, Pane, svoje cesty *
a pouč ma o svojich chodníkoch.
Veď ma vo svojej pravde a uč ma, *
lebo ty si Boh, moja spása.

Tak si myslím, že tieto verše vystihujú to podstatné - otvoriť srdce Bohu a poprosiť Ho o vedenie v našom živote ...
Odoslané 30.11.2012 18:14.
V našej farnosti Novoť naši kňazi v rámci Roka viery nás motivovali ako denne čítať Sväte písmo a pripravili rozpis na celý mesiac, ktorý je uverejnený vo farskom oznamovacom letáku "Farník", ktorý môžete nájsť na www.novot.sk /farnosť/, Archív farníkov v PDF - dátum 25.11.2012. Možno aj pre vás zaujimavé.
Odoslané 30.11.2012 20:56.
Tento priestor pod liturgickými textami patrí prelievaniu života, konkrétne cez delenie sa Božím Slovom. Teda komentárom iného spôsobu ako ste možno tu na MK zvyknutý. Preto ako jeden zo správcov tejto stránky Život zo Slova píšem, aby som usmernil a zvýraznil o čo nám tu ide.

Tak ako som to aj písal v úvodnom blogu Život zo Slova – uvedenie je to o podelení sa tým čo MNE konkrétne Boh hovorí cez svoje Slovo, ktoré zaznieva v nedeľu. Delenie sa cez konkrétne slovo, situáciu, príbeh, ... v Biblii. Tým - čo to vo mne vyvoláva, - čo mi Boh odkrýva, dáva spoznať v novom svetle či už seba samého, pravdu o mne .....- k čomu ma pozýva, vyzýva, čo mám - nemám urobiť, ... atď. atď. Čiže ako Boh prehovára ku MNE osobne, nie k iným. Ak to zovšeobecňujeme napr. odporúčaniami čo máme - nemáme robiť, už to nie je delenie, ale kázanie, katechéza.
Chceme Vás preto (toto píšem aj v mene admina Martina Lojeka) poprosiť o ne zovšeobecňovanie, ale o osobné zdieľanie sa, toho čo Vy vnímate ako Boží dotyk a Vašu odpoveď Bohu.
Taktiež malá prosba ohľadom reakcií na samotné komentáre. Bolo to spomínané aj v uvedení, nereagujme priamo na komentáre. Ak sa nám komentár páči/nepáči môžeme mu dať +, alebo -. Poprípade napísať autorovi ako odozvu privátnu správu. Takto môžeme nechať viac zaznievať delenia a v nich odkrývať Božie srdce a Boží život.

Za pochopenie týchto usmernení ako aj za Vašu ochotu pridať svoju ruku k rozbehnutiu tejto stránky Život zo Slova Vám úprimne ďakujeme.

PS: Ak by niekto chcel reagovať na tento komentár, môže preniesť diskusiu, čiže reagovať v spomínanom článku Život zo slova – uvedenie. To kvôli tomu, aby sme tu nechali priestor len na delenie.
Odoslané 30.11.2012 21:16.
Mňa oslovil z textu verš Pán-naša spravodlivosť.
Koľkokrát sa dovolávame spravodlivosti a nenachádzame ju, sme preto zarmútení, niektorí mávnu rukou, niekto to rieši nadávkou ...
Na tejto zemi nikdy nenájdeme úplnú spravodlivosť. Tá je jedine u Pána, ktorý vidí do každého srdca. A ak sa udeje niečo dobré a spravodlivé- Nie nám, Pane,ale Tebe patrí chvála, lebo všetko dobré, krásne a spravodlivé vychádza od Teba, či učinkuješ priamo, ale cez človeka.
Odoslané 30.11.2012 22:12.
Zhodou okolností som práve včera absolvoval jednu akciu. Bola určená klientom jednej banky. Počas večera som sa bavil z niekoľkými známymi. Bol som prekvapený s akou obavou sa pozerajú na stav hospodárstva a ako sa strachujú o tzv. bohatstvo, ktorým disponujú na svojich účtoch.

Ako keby to bolo to najdôležitejšie. Teším sa a ďakujem Pánovi za Pokoj, ktorým ma napĺňa a zároveň prosím o ostražitosť pri hľadaní toho čo nám pripravil.
Odoslané 1.12.2012 16:23.
Bratia, Pán nech zveľadí a rozhojní vašu lásku navzájom i voči všetkým tak, ako ju my máme voči vám.

Slová z dnešného druhého čítania ma "usvedčili", koľko "rozhojnenia" mojej lásky ešte potrebuje moje srdce. Vidím, koľko "nepokoja" mi vnáša moja sebeckosť vo vzťahoch, ktoré dennodenne žijem - či už k najbližsím, či k samému Bohu.

Pane, túžim aby si zveľadil a zväčšoval moju lásku k Tebe, k ľuďom ku ktorým ma posielaš... Prichádzaj do môjho srdca a Ty sám ho zmeň svojou láskou.
Odoslané 2.12.2012 0:07.
Božia spravodlivosť ma ,,dobehne" kdekoľvek emoticon...

...ale Boh je veľmi dobrý, ukazuje mi svoje cesty a poúča ma o svojich chodníkoch, vedie ma v pravde a mnohému učí.

Mám nádej, že Boh práve v tomto čase dá čomusi vyklíčiť aj v mojom srdci.
... že ,,spravodlivý výhonok" zapustí hlboké korene a ja nájdem konečne odvahu zastať sa spravodlivosti tam, kde je to potrebné a užitočné.

Pane prosím nauč ma Tvojej spravodlivosti, tej ktorá je plná lásky a milosrdenstva. Daj mi silu a odvahu zastať sa jej kdekoľvek to bude treba.
Odoslané 2.12.2012 12:38.
"Keď sa to začne diať, vzpriamte sa, zodvihnite hlavu, lebo sa blíži vaše vykúpenie," zaznelo v dnešnom evanjeliu.
Už celý týždeň pri sv.omšiach zneli čítania o konci sveta, o druhom Kristovom príchode. Pri tejto vete od sv. Lukáša som si uvedomil, že vzpriamiť sa a zodvihnúť hlavu v situácii, ktorú žiaden katastrofický film nedokáže celkom vystihnúť, bude môcť iba človek čistého srdca, ktorému sa Kristus stal v tomto živote dôverným priateľom. Iba ten sa bude môcť pozrieť Ježišovi priamo do očí.
Odoslané 2.12.2012 14:36.
Môj postreh z dnešného evanjelia..

Dnešné evnajelium nám dáva do pozornosti posledný, súd, posledný advent, pred definitívnym príchodom Krista.
Keď príde deň posledného súdu, nemáme mať sklonenú hlavu a strachovať sa. Naopak máme ju zdivhnúť, aby sme videli Ježiša Krista,Sotéra– spasiteľa, vykupiteľa. So sklonenou hlavou nevidíme nič pekné... Nemajme strach z Krista.. Naopak pozrime mu z tváre do tváre keď príde...

Druhé, čo ma oslovilo z tohto evanjlelia je bdelosť a modlitba. Bdelosť srdca a modlitba. Túto bdelosť a modlitbu pekne reprezentujú Simeon a Anna, ktorí spoznali v dieťati, ktoré priniesli Jozef a Mária do chrámu Ježiša Krista...

A o to ide v advente, pripraviť sa na to stretnutie s Ním, v hĺbke svojich sŕdc
Odoslané 2.12.2012 15:16.
Zasiahla ma táto veta: "...vzpriamte sa, zodvihnite hlavu,
lebo sa blíži vaše vykúpenie."
Prečo? Lebo v advente sa každý rok pripravujem nielen na Vianoce-oslavu prvého príchodu nášho Pána, ale aj na jeho druhý príchod v sláve. Tak ako prvá Cirkev volala Maranatha- Príď Pane Ježišu, tak aj ja volám každý deň a teším sa na stretnutie s Ním. Chcem, aby prišiel skoro. Nebojím sa konca sveta - i keď aj ten môže prísť/a možno oveľa skôr pre mňa môže byť "koniec sveta" ako príde Pán Ježiš v sláve/, ale nádejou a radosťou pre mňa je to, čo je v tomto slove - blíži sa vaše vykúpenie. Prví kresťania denne volali :"Príď Pane Ježišu" a keď sa zvečerilo a neprišiel, tak skonštatovali:"Škoda, možno zajtra!" A tak každý s radosťou na Neho čakali a tešili sa na Jeho druhý príchod a stretnutie s Ním. Aj ja mám veľmi rada advent. Po Paschálnom triduu je to moje najobľúbenejšie obdobie, dní plné očakávania, nádeje a radosti. Preto chcem každý deň stať so zdvihnutou hlavou, lebo sa blíži moje vykúpenie.
Odoslané 3.12.2012 20:41.
V nedelu oslovilo: "Blizia sa dni." Naozaj sa blizia. Mozno uz dnes. Príd, Pane Jezisu!... A toto sa vo mne mota a ucim sa vnimat, ze sa blizia Panove dni...
Odoslané 5.12.2012 8:09.
Odoslané 22.12.2012 21:30 ako reakcia na Beáta Jalowiczorová.

O Zdieľaní sa

V tejto komunite sa zdieľame, nie s tým ako Boh prehovára k iným resp. k nám, ale ku MNE osobne, cez svoje Slovo, ktoré zaznieva v nedeľu, počas Bohoslužby slova. Podelenie sa s tým čo osobne vnímame ako Boží dotyk a s našou odpoveďou Bohu.

Nejde tu teda o bežnú diskusiu, v ktorej si vzájomne komentujeme a odpovedáme na svoje komentáre.

Na komentáre iných nereagujme priamo. Ak sa nám komentár páči/nepáči môžeme mu dať +, alebo -. Poprípade napísať autorovi ako odozvu privátnu správu.

 

Takto môžeme nechať viac zaznievať delenia a v nich odkrývať Božie srdce a Boží život.

Profil komunity

Život zo Slova

Popis:
Priestor pre zdieľanie z Božieho Slova z liturgických textov

Správcovia stránok
Martin Lojek
Jozef Greš

Aktivity

marca 10
Jozef Greš komentoval príspevok od autora Jozef Greš, blog Život zo Slova - ukončenie.
21:09
Janka Guričanová komentoval príspevok od autora Jozef Greš, blog Život zo Slova - ukončenie.
23:30
marca 9
Jozef Greš komentoval príspevok od autora Jozef Greš, blog Život zo Slova - ukončenie.
21:29
Štefan Hrbček komentoval príspevok od autora Jozef Greš, blog Život zo Slova - ukončenie.
9:27
Janka Guričanová komentoval príspevok od autora Jozef Greš, blog Život zo Slova - ukončenie.
0:02
Odoberať aktivity Život zo Slova. (Otvorí sa v novom okne)