Metodické materiály

« Back

Modlitba Verím v Boha

Modlitba Verím v Boha

Séria 19. stretnutí pre deti zameraných na rozoberanie a priblíženie modlitby Verím v Boha. Stretnutia sú vedené dynamickou formou.

Verím v Boha

Séria 19. stretnutí pre deti. 

Pokyny pre animátora na stiahnutie:

1. stretnutie: Verím v jedného Boha...

2. stretnutie: ...Otca všemohúceho...

3. stretnutie: ...Stvoriteľa neba i zeme...

4. stretnutie: ...sveta viditeľného i neviditeľného...

5. stretnutie: ...I v jedného Pána Ježiša Krista...

6. stretnutie: ... Zrodeného z Otca pred všetkými vekmi...

7. stretnutie: ... Svetlo zo Svetla, pravého Boha z Boha pravého,...

8. stretnutie:... Splodeného nie stvoreného, jednej podstaty s Otcom...

9. stretnutie:.. Skrze neho bolo všetko stvorené...

10. stretnutie:... On pre nás ľudí a pre našu spásu zostúpil z nebies...

11. stretnutie: ... A mocou Ducha Svätého vzal si telo z Márie Panny a stal sa človekom...

12. stretnutie: ... Za nás bol aj ukrižovaný za vlády Poncia Piláta...

13. stretnutie: ... bol umučený a pochovaný, ale tretieho dňa vstal z mŕtvych podľa Sv. Písma...

14. stretnutie: ... A vstúpil do neba a sedí po pravici otca...

15. stretnutie: ... A zasa príde v sláve súdiť živých a mŕtvych a jeho kráľovstvu nebude konca...

16. stretnutie: …I v Ducha Svätého, Pána a Oživovateľa, ktorý vychádza z Otca i Syna. Jemu sa zároveň vzdáva tá istá poklona a sláva ako Otcovi a Synovi. On hovoril ústami prorokov...

17. stretnutie: ... V jednu svätú, všeobecnú, apoštolskú cirkev...

18. stretnutie: ... Vyznávam jeden krst na odpustenie hriechov...

19. stretnutie: …A očakávam vzkriesenie mŕtvych a život budúceho veku. Amen.

 

Za tieto námety a ich spracovanie ďakujeme spoločenstvu Sekčov z OC Bárka.