Metodické materiály

« Back

Príručka ŽIVOFFLINE

Príručka ŽIVOFFLINE

Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže v spolupráci s PhDr. Dašou Toporcerovou, PhD. vydáva novú publikáciu s názvom Živoffline. Príručka je určená najmä pre animátorov a vedúcich spoločenstiev ZKSM v rámci prevencie kyberšikanovania a nadmerného užívania internetu u detí a mládeže.

Príručka ponúka relevantné informácie o súčasnej situácii v oblasti používaní internetu a poukazuje na dôležitosť prevencie, ale aj na neurovedecké súvislosti medzi užívaním internetu a správaním sa mladého človeka. 

 

Príručku si môžete stiahnuť kliknutím na obrázok: