Blog

« Back

Zostarnúť spolu alebo radšej nie?

Zostarnúť spolu alebo radšej nie?

Veľmi dlho bolo cieľom a ideálom pre manželov spolu zostarnúť. Striebrovlasá babička a deduško na lavičke držiaci sa za ruky. Veľmi prirodzený a krásny pohľad na stabilitu, vernosť a skúsenosť. Dôkaz, že sa to dá, že starnutia sa nemusíme báť, lebo láske ani čas neublíži, pretože pravá láska nestarne, len rastie, silnie a dozrieva.

Vyzerá to tak, že tento obraz sa z túžob mnohých manželských párov začína vytrácať. Na konci ich predstáv sú dvaja vitálni aktívni seniori, ktorým by nikto ani nehádal ich skutočný vek, cestujú, žijú plnými dúškami. Žena je stále super atraktívna s pevnou postavou, muž tiež vyzerá k svetu, úspešný, opálený a plný sily. Najlepšie obaja s dobrým zárobkom či pasívnym príjmom, ktorý financuje ich nové dobrodružstvá. Áno, doba sa zmenila a v mnohom je to dobre. Verím, že v Božom pláne nebolo, aby sme na jeseň života boli zničení a vyčerpaní ako otroci. Teším sa z aktívnych seniorov, aj z toho, keď si ešte môžu mnoho dopriať. Veľmi by som priala všetkým párom, aby sa dožili takejto staroby plní sily. Držať sa zdravého životného štýlu je jedna vec, nepripustiť si, že raz zostarneme, je vec úplne iná. Potom tu totiž vyvstáva ešte jedna otázka- čo ak sa jednému z dvojice nepodarí kvôli chorobe či normálnemu starnutiu zachovať si takú formu? Bude to sklamanie na celej čiare ale dokonca dôvod toho druhého opustiť ?

 

Zostarnúť spolu

 

Chcieť zostarnúť spolu vždy znamenalo viac ako len dožiť sa vysokého veku a zostať pritom spolu. „Medzi riadkami“ to znamená niečo omnoho dôležitejšie, niečo v zmysle: „Uvedomujem si, že postupne nám bude pribúdať vek a naše telo sa bude meniť, naše peniaze budú pokrývať rôzne záležitosti, ktoré nie sú najmä a len pre zábavu. Som ochotný/á investovať do udržiavania a rekonštrukcie nášho vzťahu, domova a našej rodiny namiesto toho, aby som si hľadal nové. Chcem Ťa milovať aj ako 40, 50, 60, 70, 80, 90 a 100 ročnú/ ročného s tým, že na ten vek budeš aj vyzerať. Dávam Ti slobodu žiť bez strachu, že keď nebudeš mať už toľko fyzickej energie, sily, či pružnú pokožku, budeš pre mňa stále tým jediným/jedinou a nikdy už nebudem hľadať iného/inú.“  V tom obraze starenky a starčeka na lavičke bolo vidieť, že tí dvaja si prešli dobrým aj zlým, ťažkým aj ľahkým, zdravím aj chorobou, bohatstvom aj chudobou. V novom ideáli  večne mladých manželov toto chýba- ich vyhladené vrásky hovoria iba o samých dobrých zážitkoch. Je ale realistické veriť, že v živote sa nikoho ani raz nedotknú zlé ekonomické časy, choroby či iné vážne problémy?   

 

Strach zo starnutia

„Ozdobou mladých je ich moc, okrasou starcov sú ich šediny.“ Prís 20,29

Možno sa to nevidí až také zjavné, ale popieranie starnutia privádza ľudí ku konaniu, ktorým klamú samých seba a najbližším okolo seba spôsobujú mnoho trápenia. Keď s niekým žijete, stáva sa trochu vaším zrkadlom- na svojom životnom partnerovi si všímate prvé a potom stále viac pribúdajúce šediny. Jeho šediny pripomínajú, že čas letí a pridáva rôčky aj vám. Vtedy sa mnoho ľudí rozhodne nájsť si mladého partnera. Nechcú, aby im „ten starý“ pripomínal realitu starnutia. Pozrú sa na novú partnerku/ partnera s mladým pevným telom a cítia sa pri nich mladší. Znova si začnú užívať akoby nanovo mladícky život a bezstarostne sa baviť. Veď tak veľmi chcú ešte žiť. Stávame sa svedkami 50-60 ročných ľudí, ktorých správanie kopíruje tínedžerov. Ich vlastné už dospelé deti často strácajú veľkú časť opory rodiča. Ten má nový život a nové radosti. Deťom a „starému“ partnerovi zostáva zničený starý život a nové starosti... Až do chvíle, kým sa neobjaví choroba či iný vážny problém. Budú nový mladý partner či partnerka ochotní prevziať úlohu ošetrovateľa na dobu neurčitú? „Zničia si tým život“ a budú sa chcieť zriecť možností, ktoré sa im núkajú? Koľkým sa podarí žiť až dokonca sen s názvom „Navždy mladý?“

 

Čo ak nový manželský ideál nevyjde?   

„Ako veľmi sluší zostarnutým múdrosť a osláveným ľuďom rozvaha a rada!“ Sir 25,7

Nechcem byť negativistka a kaziť dobré vyhliadky, ale chcem podotknúť jednu vec: pokožka sa dá vyhladiť a napnúť, tuk odsať, vlasy prefarbiť, ale srdce, pľúca, kosti a všetky vnútorné orgány budú starnúť ďalej. Vonkajšie známky nám chcú len napovedať, že je čas ŽIŤ hodnotnejšie, rozvážnejšie a tak, aby sme na konci cesty mohli byť spokojní s tým, ako sme žili, nielen koľko sme si užili. A aby sme ukázali aj generáciám po nás, ako sme to videli a obdivovali aj my: „Áno, aj to patrí k životu, ktorý stojí za to.“ Veď Ježiš hovorí: „Kto nájde svoj život, stratí ho, a kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho.“ Mt 10,39

Zdá sa Ti tento článok hodnotný a chceš, aby sa k nemu dostali aj iní?  Zdieľaj ho na sociálnych sieťach.

Obrázok: https://kffhealthnews.org/