Blogs

« Back

Byť ako Boh!

Byť ako Boh!

Aj teba aj mňa Boh stvoril geniálne ako nijaké iné stvorenie - stvoril nás na svoj obraz. Podobáme sa samému Bohu... A tak veľmi túžime byť ako Boh... ale...

My sa nemusíme snažiť byť ako Boh, pretože my už sme ako Boh - my sa na Neho už od svojho zrodenia podobáme. Obraz, či fotografia zobrazuje originál iba z jednej strany v neopakovateľnej situácii, póze, atmosfére, tak aj každý z nás v sebe samom zachytáva iba jeden z nekonečne veľa pohľadov na nekonečného Boha v jeho nekonečne veľa rôznych a neopakovateľných prejavoch lásky - sme neopakovateľné obrazy jeho prejavov lásky - nikdy už taký obraz seba samého Boh nevytvorí ani nevytvoril ako si ty - si jedinečný, neopakovateľný.  A ako fotka nikdy nie je ani nebude originálom v jeho plnosti, tak ani my nikdy nebudeme reálne presne takí ako Boh v jeho veľkosti, lebo On je nekonečný a my - konečné stvorenia, nezmôžeme v sebe vyjadriť nekonečnosť. A keďže Boh je LÁSKA - nekonečné neustále MILOVANIE, tak aj my sme fotografiami - obrazmi tohoto MILOVANIA. Preto sa Bohu už od stvorenia podobáme ako nijaké iné stvorenie.

Každému z nás Boh vložil do srdca túžbu podobať sa mu viac a viac a viac a nikdy sa neuspokojiť s niečím, čo je menej ako nekonečné, večné v rozmere i v čase, v kvalite či v kvantite. Každý z nás túži po nekonečnej radosti a šťastí, po nekonečne hlbokom pokoji, ktorý nikto nezničí, po večnej múdrosti, po nekonečnej odvahe či trpezlivosti, no najviac po nekonečne silnej večnej láske. Prečo to v sebe máme? Aby sme sa nikdy nezastavili na pol ceste k Bohu, aby sme sa neuspokojili s tým, čo nám dá len trochu šťastia, radosti, pokoja, lásky, ale aby sme s touto túžbou v sebe hľadali dovtedy, kým nenájdeme jediný prameň nekonečnosti všetkého - Boha. Len v Ňom nájdeme uspokojenie týchto svojich túžob. Veď nás stvoril pre seba, nie preto, lebo je sebec ale preto, lebo vie, že od neho nič krajšie, mocnejšie a stálejšie a nekonečnejšie v pokoji, dobrote, radosti, šťastí a láske nikde nikdy neexistovalo, neexistuje ani nikdy nebude existovať. Takto nás vlastne stvoril pre to najlepšie, najkrajšie, najmúdrejšie, najmilovanejšie a najšťastnejšie čo existovalo a existuje - pre Neho samého.

Každý z nás má teda v sebe obrovskú túžbu nielen Boha dosiahnuť, ale sa mu aj podobať... Byť ako On. Jeho obraz je totiž zasadený do našej duše ako semiačko, ktoré musíme opatrovať a pomáhať mu v nás rásť. Inak sa tento krásny obraz doničí, spotvorí, dokrkve. Veď práve Adam a Eva stroskotali práve na tejto túžbe byť ako Boh - diabol vedel o tejto túžbe v nich, ale ponúkol im lacný variant - naplniť túto túžbu bez Boha. A oni - hlúpi, nevedeli, že nie sú natoľko bohatí, aby si mohli kupovať lacné veci, pretože za lacnou cenou sa obyčajne skrýva brak a omnoho menšia kvalita, čím vlastne zaplatíš omnoho viac ako za skutočnú kvalitu. Obabral ich diabol - zaplatili svojou večnosťou - príliš vysoká cena za naplnenie túžby byť ako Boh. Ako len mohli zabudnúť, že Boh ich stvoril na svoj obraz a že k tomuto obrazu jeho samého ich chce viesť tou najlepšou cestou - a že to dokáže správne iba On, pretože diabol je len jeho stvorenie, ktoré nevymyslí nič lepšie ako On, a ktoré je medziiným teraz dobrovoľne tak ďaleko od Boha, že k nemu neprenikne ani kúsok tepla, dobra a múdrosti Boha. Je schopný len ničiť, nič nie je schopný tvoriť k životu, ku kvalite, len k ničeniu. Čokoľvek v jeho ústach a v jeho rukách vyzerá ako kvalitné, dobré a dokonca krajšie ako to, čo ponúka Boh, je vnútri len zhnitá splesnutá pachuť sebazničenia - len veľmi pekne zabalená. Len tak medzi nami - diabol až doteraz nachádza takýchto hlúpučkých Adamov a Evy, ktorým nasľubuje lacné naplnenie ich túžby byť ako Boh. Ak mu naletia, rovnako ako pri Adamovi a Eve ich čaká iba sebazničenie, a ako postranný efekt zničenie všetkého okolo. Iba Boh zachraňuje až doteraz Adamov i Evy svojím milosrdenstvom, ak mu uveria, že len On jediný dokáže správne naplniť tú túžbu, ktorú On sám do nich vložil - túžbu čoraz viac sa Mu podobať.

Vedome či podvedome sa teda každý človek usiluje dosiahnuť stav, v ktorom by sa podobal Bohu. Samozrejme robí pre to všetko. Je tu však jeden háčik. Aký obraz Boha človek v svojej duši má, k takému obrazu sa aj snaží zo všetkých síl dostať. Alebo taký obraz Boha na celý život odmietne, mysliac si, že to je skutočný Boh a v takého on veriť jednoducho nechce.

Veď vidíme dostatočne veľa ľudí, ktorí sa snažia byť ako Boh, mysliac si, že byť ako Boh to znamená:

- vládnuť nad všetkými svojou neobmedzenou mocou, do ktorej ti nik nehovorí čo a ako máš robiť

- rozhodovať sa úplne slobodne, robiť si teda čo sa ti zachce

- manipulovať inými ľuďmi

- tvrdo trestať tých, ktorí sa previnili a no... možno aj odmeňovať tých, ktorí urobili čosi dobré. Ale to radšej nie - ešte ľudia spyšnejú - tak to radšej za všetkým sliediť, aby bolo všetko super dokonalé... Ak nie je, trestať.

- a množstvo ďalších vlastností Boha podľa ich obrazu Boha v ich srdci...

Časť z toho všetkého je síce pravda, no ak v tom všetkom nie je skutočná láska, všetko sa to premení iba na obrovský kameň, ktorý rozgniavi postupne celú dušu - dokriví a zneschopní ju vidieť pravú tvár Boha. Manipulujúc inými, rozbíjajúc rodiny, mravy, bezcharakterným podlým podvádzaním, ničiac dôstojnosť seba a iných sa niektorí príliš neskoro zbadajú, že sú už pri jadre sebazničenia, a vôbec nenaplnili túžbu byť ako Boh. Akosi má všetko koniec koncov trpkú príchuť hniloby a rozkladu. Zostali oklamaní - diablom.

Sú však aj takí, ktorých priťahuje skutočný obraz o Bohu, ktorých priťahuje heroická odvaha jeho nekonečnej lásky aj k hriešnikom - nám ľuďom, Jeho obrovské pre nás tak ťažko pochopiteľné milosrdenstvo, Jeho hlboká večná pokora oproti jeho nekonečnej vznešenosti a majestátnosti, Jeho milujúca nežnosť oproti jeho mohutnej divokosti... Až tak sú priťahovaní Jeho veľkosťou a nádherou, že si inak nepomôžu - vťahuje ich a spaľuje obrovská túžba sa takému nádhernému Bohu podobať - podobať sa mu v láske - v jadre byť postupne viac a viac premieňaní - Ním samým - na Neho samého - čoraz viac sa tomuto svojmu vzoru podobať a tak aj konajú:

- vládnu nad srdciami iných svojou láskou

- rozhodujú sa v láske konajúc tie najmúdrejšie skutky sebaobetovania pre šťastie iných - a v tom dokážu spolu s Ním skutočne urobiť čokoľvek veľké, čo sa im zachce

-ich manipulácia inými je postavená na neprekonateľnej túžbe iných okolo byť ako oni - byť ako Boh - viac sa mu podobať tak, ako to vidia u týchto Jemu podobných

-iní okolo si kvôli nim trpko uvedomujú akej lacnej zdochline sa začínajú podobať svojimi skutkami a tento ich zápach im je trestom, keď pocítia vôňu pravého božstva vytekajúcu zo srdca podobných Bohu - tak títo podobní Bohu trestajú iných - božským spôsobom...

-a množstvo ďalších nádherných vlastností Boha, ktoré postupne Boh vtláča do srdca tých, ktorí sa mu úplne oddali...

Tak si vyberaj a hlavne sa pýtaj sám seba - Ako vidím ja Boha? Kto je pre mňa Boh? A ak nemôžeš nájsť, popros Ducha Svätého, nech ťa vedie, nech úplne ovládne tvoj rozum, srdce, dušu, telo, a nech cez teba postupne premieňa teba na seba samého Jeho skutkami lásky, Jeho slovami lásky, Jeho myšlienkami lásky...

P. Robert Balek SVD

Previous
Comments
sign-in-to-add-comment
Posted on 10/29/13 1:33 AM.
Ďakujem za výborný a hlavne pravdivý a oslobodzujúci blog. Jedna z vecí, ktorú som si pri ňom znou uvedomila bolo to, že čokoľvek, čo využívame a má v tom zlý prsty, prinesie len a len ničenie !
Ďakujem ešte raz za veľmi kvalitný príspevok.
Posted on 11/2/13 3:10 PM.
Posted on 11/4/13 3:18 PM.