« Back

Pôstne Haleluja a veľkonočný pozdrav

Pôstne Haleluja a veľkonočný pozdrav

Pozdrav k Veľkej noci som začala písať na Kvetnú nedeľu večer... Niekoľko minút po tom, ako som sa vrátila z koncertu... Nie že by som bola skúpa na slovo, ale akosi som ho nevedela a nemohla dopísať. To "pôstne Haleluja" potrebovalo dozrieť v mojom srdci.... Dozrieť a preporodiť sa k "Veľkonočnému Haleluja..."

Keď pápež umýval nohy "inovercom" znova som v duchu počula Salmanove slová: "My moslimovia nemáme problém zabiť človeka...."

Kto je to Salman?

Bývalý moslim z Bagdadu, ktorého si našiel Kristus.

Jeho moslimská  viera ho učila, že sa nemusí príliš namáhať, aby bol spasený.

Stačí, ak zabije kresťana, žida, alebo niekoho, kto neverí v Alaha.

Už od malička ho presviedčali, že kresťania sú klamári a že Ježiš, nebol ukrižovaný,

pretože ho Alah vzal skôr, ako ho Židia stihli zabiť.

Podľa moslimov Božie Slovo nie je Biblia, ale Korán. Biblia  je falošná, lebo nikde v nej nie je napísané meno Alah.

 

Salmana  a jeho rovesníkov už v škole povinne skúšali z veršov z Koránu. Musel ich poznať naspamäť.

Jeho modlitba spočívala v tom, že 5x denne opakoval spolu s rodičmi tie isté slová Koránu, niekoľko krát za sebou.

Učili ho nenávidieť kresťanov. Ak sa ho náhodou nejaký kresťan dotkol, musel si umyť ruky tri krát. Ak sa však dotkol svine (prasaťa) stačilo, keď si ich umyje raz...

 

Moslimovia samých seba pokladajú za vyvolených. Ich úlohou je, aby zabezpečili Alahovi čo najviac nasledovníkov, preto znásilňovanie žien nie je hriechom, ale spôsobom ako sa možno zaľúbiť Alahovi.

 

Salman, už ako malý chlapec, chodil každý piatok s otcom do mešity.

Nehovorilo sa tam o tom, že moslimovia majú pomáhať druhým, ani o láske...

ale o tom, že majú prenasledovať "kafirov".

Kafir je podľa ich učenia zradca. Teda, každý, kto neuznáva Alaha a Mohameda a nezáleží ani na tom, či je to žid, neveriaci, alebo kresťan.

 

Toto Salman počúval každý piatok... a videl, ako otec pohŕda mamou.... ako jej hovorí: "Buď ticho."... ako sa nikdy  neospravedlní, pretože mu to jeho viera zakazuje....

Salman nasledoval svojho otca.... a veril v Alaha a Mohameda. Bol jeho oddaný služobník.

 

Vyštudoval vysokú školu v Ninive, kde bolo veľa kresťanov.

 Tu znásilňoval ženy, lebo jeho náboženstvo mu to dovoľovalo. Veď Alah chce mať čoraz viac nasledovníkov..., tak prečo nepočať dieťa - hoci aj neznámej žene?

Bol sám na seba hrdý.

 

A okrem toho, Boh k ženám nehovorí. A preto tie musia byť oddelené od mužov...

Moslim nesmie milovať ženu, pomáhať jej... môže ju len využívať a zneužívať.

 

Salman nenávidel ľudí. Mohol pokojne klamať "kafirovi", mohol ho okrádať, alebo zneužiť jeho ženu a dcéry.... Veď Mohamed sa bude za neho v deň smrti prihovárať pred Alahom.

Bol pripravený zabíjať kafirov, žil v hriechu,... a bol na seba hrdý, lebo vedel, že ak toto bude robiť, Alah ho nepotrestá.

 

Po skončení vysokej školy v Ninive, odišiel študovať do Nemecka.

Tu si robil doktorát z počítačového inžinierstva.

Všetko mal dovolené... ženy, alkohol, drogy....

Tu spoznal aj niekoľko kresťanov a vysmieval sa im, zvlášť jednému, ktorý sa volal (ako neskôr zistil) Kurt.

 

Keď bol v treťom ročníku doktorandského štúdia, lekári mu zistili rakovinu kože, k tomu sa pridružila leukémia a okrem toho, nosil silné dioptrické okuliare, bez ktorých sa nevedel ani pohybovať.

Jedného dňa si ho zavolal lekár a povedal mu: "Máte 3 - 4 mesiace života."

 

Salman bol bezradný. Bol presvedčený, že verí v pravého boha. Modlil sa k nemu. Ale jeho boh mlčal. Aj jeho rodičia sa za neho modlili, ale žiadne zlepšenie neprichádzalo...

Dokonca ani lekári nedávali nádej....

 

A vtedy sa to stalo.

Bol práve v reštaurácii, keď za ním prišiel kresťan - Kurt. A vraj: "Boh ma poslal, aby som sa za teba modlil."

Salman sa striasol. Ešte to mu chýbalo, aby sa ho tento zradca - kafir - dotýkal.  Bol to predsa Nemec.

Salman bol nahnevaný. "Čože? Ty nečistý sa chceš za mňa modliť?" Vykríkol.

"Áno, Boh mi to prikázal," povedal Kurt a dotkol sa ho.

 

Moslim ním pohŕdal, bol presvedčený, že Boh nemôže hovoriť ku kresťanom, že nemôžu mať s Ním osobný vzťah.

Kresťan však bol vytrvalý a tak mu to Salman "povolil modlitbu."

Keď sa Kurt modli opakoval neznáme slová a veľmi často hovoril "Haleluja." "Haleluja." Keď skončil, nestalo sa vôbec nič.

"No vidíš, ani teba Boh nepočúva," posmieval sa mu moslim. "Ešte som aj nečistý, lebo si sa ma dotýkal."

 

S hnevom šiel spať.

Keď sa ráno prebudil, dotkol sa ruky. Všimol si, že na nej nemá nádor. Poobzeral sa a utekal do kúpeľne pred zrkadlo a vtedy videl, že jeho telo je čisté. V tej chvíli si uvedomil, že nepotrebuje okuliare. Naplnila ho radosť a začal kričať: "Zachránila ma Haleluja." Tešil sa a každému o tom rozprával.

 

Volal mame a povedal jej čo sa mu stalo. Vedel, že má aj ona problémy s nohami, a plný radosti jej zvestoval: "Mama, modli sa k Haleluji, určite ťa bude počuť." A mama mu hovorí: "Áno, áno, ja s tou Halelujou budem hovoriť."

 

Večer sa modlila a hovorila: "Haleluja, ja mám choré nohy. Môjho syna si uzdravila, teraz uzdrav aj mňa." Ráno, keď vstávala, cítila oheň v nohách a začala kričať a tancovať.

Vtedy prišiel jej manžel a pýta sa, čo sa stalo.

"Haleluja ma uzdravila," znela odpoveď, ale manžel povedal: "Buď ticho a nehovor "Haleluja", ale "Alah".

 

Salman svoje uzdravenie oznámil aj lekárovi a on urobil dôkladné vyšetrenia, no nemal na to ľudské vysvetlenie... Iba to, že sa stal zázrak.

Zašiel aj do mešity a hovoril, čo mu spravila "Haleluja" (pretože o Ježišovi nič nepočul, nepoznal ho.... ) ale jeho spoluveriaci ho vyhlásili za Kafira (zradcu) a vyhodili ho.

 

A tak išiel do kostola a robil, čo tam robia ľudia. Sadal, vstával, kľačal, ale ničomu nerozumel. Po troch týždňoch sa odvážil spýtať na kríž a na Ježišovu smrť....

Zavolali k nemu kňaza.... a on mu znova rozpovedal, čo sa stalo...

 

V tom čase sa mu často zdalo, akoby mu niekto stál za chrbtom a rozprával príbehy. Z

ačal si ich zapisovať aj keď im veľmi nerozumel.

Jedného dňa videl pred sebou akýsi film a ten hlas ho komentoval, no keď sa otočil, nikoho za sebou nevidel. Všetko si zapísal....

 

Keď po 18.mesiacoch dostal od kňaza Bibliu a začal ju čítať, zrazu sa mu zdalo, že príbehy pozná. Vzal si poznámky, ktoré mu diktoval hlas a zistil, že je to Božie slovo. Od slova do slova opísané príbehy... Tešil sa z toho, lebo poznal, že Biblia je živá...

 

Hovoril o tom moslimom, ale tí ho chceli zabiť...

No on si trval na svojom, že ho uzdravila "Haleluja."

 

Dnes je pokrstený a často navštevuje Irán. Hovorí moslimom o Ježišovi, ktorý je živý

a ktorý koná zázraky.

Pomáha chudobným a biednym.

Vie, že ho môžu zabiť a že mu mnohí striehnu na život....

No vie aj to, že Boh ho poslal, aby šíril Ježišovu lásku nielen slovom ale skutkom....

 

Keď Salman končil svoje svedectvo, dodal...

My moslimovia nemáme problém zničiť vás - Európanov... Sme hrdí na to, keď môžeme zabíjať....

A vy máte dve možnosti:

Buď začnete žiť s Kristom naplno, budete svedčiť o jeho láske skutkami a premeníte naše (moslimské) srdcia, alebo sa vydáte napospas smrti....

 

Je Veľká Noc....

 

Boh na Salmana myslel skôr, ako ho Salman spoznal...

Vyvolil si ho, aby šiel a zvestoval moslimom jeho lásku....

Aby začal žiť s Kristom naplno...

 

Salman nespomínal spoveď, sväté omše, či adorácie... zdôrazňoval to jedno  a potrebné... živý vzťah s Bohom, ktorému mnoho mesiacov po uzdravení nevedel prísť na meno a volal ho stále "Haleluja."

 

Nestačí, ak sa zatvoríme do kostolov... aj my sme pozvaní, aby sme hlásali a žili to veľkonočné "Haleluja" a aby sme spoznávali (stále viac a viac) Ježiša, ktorý nás poznal skôr, ako sme si my spomenuli na neho....

 

Požehnanú Veľkú Noc.... kamaráti

 

PS.: Salman, ďakujem za tvoje svedectvo... a prosím aby ťa ten náš "Haleluja" viedol a chránil ešte dlhý čas....

Comments
sign-in-to-add-comment
prenádherné svedectvo, vďaka Vám, milá sestrička Damiána, že ste Božím perom a píšete nám a pre nás ♥ nech Vás zmŕtvychvstalý Ježiš napĺňa veľkonočnou radosťou každým dňom vždy viac a viac, Haleluja ♥
Posted on 3/27/16 5:04 PM.