« Back

Pračka a veľkoNOČNÉ prianie z kúpeľne

Pračka a veľkoNOČNÉ prianie z kúpeľne

A je to tu. Moja Veľká Noc začala v kúpeľni. Nie vo vani, ani v sprche, ale pri práčke.

Triedila som bielizeň.

Farebná...

Biela....

Čierna....

Špinavá....

Čistá....

 

V tom mi v ušiach zaznelo Ježišovo : „Kto sa okúpal, potrebuje si umyť už len nohy a je celý čistý. A vy ste čistí, ale nie všetci.“ Vedel totiž, kto ho zradí, - preto povedal: Nie všetci ste čistí.“  (porov. Jn13)

Vedel všetko.

Poznal koho si vyvolil a napriek tomu ho miloval...

Miloval Judáša a dal mu všetko čo mal, hoci vedel, čo má v pláne.

Poznal aj Petra, „machra“, ktorý sa o niekoľko hodín premenil na zradcu..

Pozná aj mňa...

 

Ježišovi nezáležalo na tom, či je niekto Žid, alebo Samaritán.

 

Či je niekto dobrý alebo zlý – povedal jasne, že slnko vychádza aj nad jedných aj nad druhých.

 

Miloval všetkých a miloval ich do krajnosti, nezávisle na tom, kde bývali, do ktorej farnosti patrili alebo ako premýšľali.

 

Hovoril pravdu farizejom, ale aj roľníkom, či vinárom.

 

Ukázal im láskavého Vinohradníka Nebeského Otca, ktorý sa stará o svoji vinohrad a a čístí ho...

 

Odrezáva ratolesti, ktoré neprinášajú ovocie ale nie preto, že by mal z toho radosť, ale práve preto, že samé ratolesti zatvorili vlastnými rozhodnutiami, či strachom, dvere k Viniču, ktorým je Ježiš.

 

Koľkých takých ľudí stretávame v týchto dňoch...

Myslia na to, že Veľká Noc už nie je o vzkriesení Krista – ale o sviatkoch jari,

o dňoch voľna,

 o šunke a vajíčkach v košíku,

či o oblievačke...

 

Koľkí z nás verejne vyhlasujú, že nepotrebujú Ježiša pre svoj život, že nepotrebujú odpustenie, že...

Sú to akoby vyschnuté ratolesti,

odrezané, lebo sami chcú...

 

Boh to však nekomentuje, nerobí si čiarky do knihy stvorenia.

Nedelí...

Iba čaká...

Kým sa k nemu vrátia v hĺbke svojho srdca.

Nepozná ľudí: dobrých a zlých...

Pozná len . „SVOJE DETI“ , ktoré stvoril a ktoré žijú konkrétny príbeh svojej duše.

 

Boh má však aj iné ratolesti:

Ak vidí, že chcú ísť za Ním a prinášať úrodu, mať účasť na jeho kráľovstve, tak sa ich dotýka a čoraz viac ich priťahuje k sebe....

Nie vždy sa správa ako láskavý Boh, lebo tých, ktorí chcú ísť za ním..., teda ratolesti, „volajúce“ na Krista – čistí, aby prinášali čoraz viac ovocia.

 

Čistenie ratolesti neraz bolí.

Prináša samotu,

neistotu...

strach.....

 

Aj Pavol to zažil a pochopil, keď napísal v Liste Rimanom:

Kto nás odlúči od Kristovej lásky? Azda súženie úzkosť alebo prenasledovanie, hlad alebo nahota, nebezpečenstvo alebo meč? Ale v tomto všetkom slávne víťazíme skrze toho, ktorý nás miluje.  A som si istý, že ani smrť ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomnosť, ani budúcnosť, ani mocnosti, ani výška, ani hĺbka, ani nijaké iné stvorenie nás nebude môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi.

 

Ježiš chce,

ba túži po tom,

aby sme boli čistí, a aby sme boli všetci jeho deti.

 

Nedelí nás... , tak ako my delíme bielizeň (a mnoho krát aj ľudí)

 

Judášov nemiluje menej ako Jánov, či Petrov.

 

Hriechy odpúšťa tým, ktorí  ho zo srdca prosia a opakuje: „Chcem buďte čistí.“

 

A v túto noc nás hádže do svojej „Pračky utrpenia, smrti ale aj vzkriesenia,“

Všetkých, bez rozdielu.

Stáva sa expertom na špiny našich duší a chce, aby sme znova boli čistí

Perie nás vo vode večného života s prísadou Krvi, v ktorej sa zmývajú naše hriechy.

 

Nesúdi...

 

Netriedi nás na tých, čo stoja blízko pri oltári, alebo postávajú vonku,

či sedia v krčmách a pripíjajú si na sviatky jari.

 

Nemá rád viac ľudí v Afrike ako tu na Slovensku.

 

Zomiera za teba, za mňa, a vo svojej Krvi rozpúšťa tvoju slabosť...

 

V ňom žijeme hýbeme sa a sme....

 

A tak pod tvojim krížom Pane vyznávam za seba i za mojich blížnych,

... že mnohokrát netriedim len bielizeň v kúpeľni, ale aj ľudí...

... delím ich podľa toho, ako ich mám rád...

... určujem im program, ako sa k nim budem správať, a väčšinou to záleží na tom, čo od nich dostanem, či akí budú nápomocní môjmu životu...

... dušu zatváram pred tými, ktorí ma zranili...

... neteším sa, že im žehnáš, ak sa rozhodli inak, ako som si to predstavoval ja...

 

A teraz ťa prosím Pane,

vezmi naše životy do svojej Práčky značky „Utrpenie – kríž – Vzkriesenie“

a nauč ma,

že Veľká Noc bude pre nás skutočne veľká vtedy,

keď sa začneme tešiť, že každý človek na svete je Dieťaťom tvojej Lásky. 

Veď si naše životy „opral v tej istej pračke.“

Daj, aby sme ťa našli... našli ako človeka v srdciach našich blížnych.