« Back

POSOLSTVO PANNY MÁRIE PRE ĽUDSTVO, KTORÉ DALA LELLOVI. 06/11/10

POSOLSTVO PANNY MÁRIE PRE ĽUDSTVO, KTORÉ DALA LELLOVI. 06/11/10

Drahé moje deti, aj dnes Vás povzbudzujem stretnúť pravého Utešiťeľa; vedzte deti moje: iba On je pravé útočisko a pravé osvieženie.

Drahé deti, ešte raz Vás povzbudzujem otvoriť srdce, lebo otvorením srdca môžte stretnúť Božie divy!

Drahé deti, ste príliš rozptýlení a ešte nedokážete pochopiť Môj príchod: preto Vás povzbudzujem k odovzdanosti! Iba v pravej dôvere sa môžte zmeniť, lebo, mnohí z Vás, nedokážu žiť pravú odovzdanosť; vedzte, že: Ja som Vaše útočište a Vy ste zreničky mojich očí!


Modlite sa za zničenie Vášho ega!


Iba pokorou sa Vy môžte pretvoriť na pravú lásku; a ostatní budú môcť vidieť vo Vás pravé Božie diela!


Deti, Vy neveríte, že budete žiť večne; a ste klamaní nepriateľom, aby ste pohŕdali týmto svetom.

Preto, deti Moje, Vás žiadam, aby ste nezostali hľadieť do Neba.

Modlite sa, modlite sa, modlite sa, za moje deti Zasvätených, lebo spolu s nimi Moje Nepoškrnené Srdce zvíťazí!

Ja Vás žehnám a budem vždy vašim útočiskom!

https://www.incamminoconmaria.it/2010/11/06/messaggio-per-lumanita-dato-dalla-madonna-a-lello-6-novembre-2010/

https://cartusialover.wordpress.com/2021/05/21/pregando-la-vergine-maria/

Comments
sign-in-to-add-comment
Svätá Panna Mária, nenarodila sa tebe podobná medzi ženami vo svete, Dcéra a Služobnica najvznešenejšieho, najvyššieho Kráľa, nebeského Otca, Matka nášho najsvätejšieho Pána, Ježiša Krista, Nevesta Ducha svätého, pros za nás spolu so svätým Michalom archanjelom a so všetkými nebeskými mocnosťami i so všetkými svätými u svojho najsvätejšieho, milovaného Syna, nášho Pána a Majstra!
Posted on 6/9/21 7:31 AM.