Deti moje, On ma posiela medzi Vás, aby som Vám zvestovala a naučila Vás žiť Svoju spásu.


V týchto časoch milosti, v ktorých žijete; ak sa necháte viesť touto Svojou Láskou a stvárňovať sa, nebudete sa viac cítiť byť sami; lebo On vás chce doprevádzať do svetla pokoja, kde Vy môžte, s milosťou modlitby, pochopiť, ako poraziť satana; lebo on Vás nenechá slobodných a útočí na rodiny, rozdeľujúc manželstvá, ničiac mládež a všetko to, čo stretne na ceste.
Read More About 
Deti moje, On ma posiela medzi Vás, aby som Vám zvestovala a naučila Vás žiť Svoju spásu. »


A Vás, ktorí máte poznanie modlitby; ktorá je mocou na zničenie satana; pozývam Vás k pôstu a k sviatostnému zmiereniu.


Prosím Vás, deti moje, aby ste sa nenechali zaangažovať iba všetkým tým, čo je zábava; ale Vás pozývam, deti moje, nezanechať modlitbu; lebo nepriateľ Vás pokúša odkladaním modlitby.
Ja Vás pozývam dať vždy na prvé miesto modlitbu, lebo on vždy striehne, aby zničil Váš pokoj.
Read More About 
A Vás, ktorí máte poznanie modlitby; ktorá je mocou na zničenie satana; pozývam Vás k pôstu a k sviatostnému zmiereniu. »

Drahé moje deti, dnes som s Vami osobitným spôsobom, aby som Vám dala zakúsiť vôňu svätosti.


Detičky moje, ak neotvoríte srdce, nikdy nebudete môcť vychutnávať vnútorný pokoj.
Preto Vás vždy povzbudzujem ku každodennej modlitbe, aby ste mali vo Vás Ducha Tešiteľa.
Ako veľmi by som chcela, aby ste vy všetci mali radosť stretnúť tvár môjho Syna Ježiša. Vy veríte, že je veľmi ďaleko!!
Predsa však, deti moje, je vždy medzi Vami a Vy ho nespoznávate.
Read More About Drahé moje deti, dnes som s Vami osobitným spôsobom, aby som Vám dala zakúsiť vôňu svätosti. »


Ak Vás svet nenechá na pokoji, to preto, lebo vy nepatríte tomuto svetu; ja Vás potrebujem, Vaše modlitby!Povzbudzujem Vás, deti moje, aby ste sa nenechali oklamať týmto svetom, ktorý Vám sľubuje falošné ilúzie, a tak Vás vedie k negácii Boha. Nepadnite do tejto pasce!
Deti moje Ja som prišla, aby som Vás ochránila pred týmto nebezpečenstvom.
Read More About 
Ak Vás svet nenechá na pokoji, to preto, lebo vy nepatríte tomuto svetu; ja Vás potrebujem, Vaše modlitby!
 »

Drahé moje detičky, aj dnes Moje materské Srdce prichádza, aby Vás potešilo a prinieslo nádej pre ľudstvo.


Detičky moje viem, že ste smutní, kvôli všetkému tomu čo sa deje vo svete; pozývam Vás však odovzdať sa úplne kompletnej Láske Boha, nemôžete pochopiť so zmyslom rozumu, ako nemôžte pochopiť môj príchod na Zem.
Read More About Drahé moje detičky, aj dnes Moje materské Srdce prichádza, aby Vás potešilo a prinieslo nádej pre ľudstvo. »

Drahé detičky pozývam Vás tešiť sa z radosti, že prichádzam medzi Vás. Tešte sa!
Detičky moje, mnohé milosti Boh chce darovať ľudstvu, tým, že Mňa...

Deti, vedzte, že ja som bola prvou nositeľkou Slova. Dnes môj Syn Ježiš mi dovoľuje byť dlho medzi Vami; vedzte, že môj Syn šiel pripraviť miesto pre každého z Vás, preto Vás pozývam k modlitbe a k odpusteniu za dar večnosti; lebo mnohí z Vás sú presvedčení, že všetko končí tuná. Je to však najväčšie klamstvo satana a ja, ako mama, deti moje, chcem, aby sa nik nestratil. Lebo Vás milujem!
Read More About Drahé detičky pozývam Vás tešiť sa z radosti, že prichádzam medzi Vás. Tešte sa!
Detičky moje, mnohé milosti Boh chce darovať ľudstvu, tým, že Mňa... »

Vedzte, deti moje, že všetci tí, ktorí sa rozhodnú nasledovať Kráľa pokoja, dajú zmysel svojmu životu.


Preto, detičky moje, Vás nabádam, aby ste sa s Ním skutočne stretli. Ďakujte Tomu, ktorý ma posiela na Zem, aby som utešovala všetkých Vás, ktorí máte zranené srdcia; poďte k nemu vy všetci, ktorí ste zarmútení a stratení, lebo chce premeniť Váš smútok na radosť; preto Vás žiadam, aby ste dôverovali v Neho cez modlitbu, obetu a odpustenie; aby Vás pretvoril v nové stvorenia.
Read More About Vedzte, deti moje, že všetci tí, ktorí sa rozhodnú nasledovať Kráľa pokoja, dajú zmysel svojmu životu. »


Moje drahé deti, vedzte, že keď vo Vás nieje pravé obrátenie, nemôžte žiť úplný pokoj.


Mnohí z Vás sa nepostia, nemodlia sa, a opakujem, modlite sa, modlite sa, modlite sa, lebo nepriateľ ničí rodiny, manželstvá a všetko to čo je Božími plánmi.
Read More About 
Moje drahé deti, vedzte, že keď vo Vás nieje pravé obrátenie, nemôžte žiť úplný pokoj. »

Modlite sa, modlite sa, modlite sa, za moje deti zasvätených; lebo s nimi, moje Nepoškrnené Srdce zvíťazí!


Deti vy neveríte, že budete žiť večne; a ste oklamaní nepriateľom, aby ste pohŕdali týmto svetom! Preto, deti moje, Vás povzbudzujem, aby ste nezostali hľadieť na Nebo.
Read More About Modlite sa, modlite sa, modlite sa, za moje deti zasvätených; lebo s nimi, moje Nepoškrnené Srdce zvíťazí! »

Drahé deti, dnes Vás pozývam položiť s dôverou pred Boha vaše starosti, lebo On, ako Otec Milosrdenstva, Vás chce utešiť.


Drahé deti, ak sa neodovzdáte úplne pravému obráteniu a odpovedi na prikázania, stále viac sa budete vzdiaľovať od Boha a od Svojich plánov; preto Vás pozývam k modlitbe a k prístupu k Sviatostiam; iba tak môžte kráčať po pravej ceste spásy.
Read More About Drahé deti, dnes Vás pozývam položiť s dôverou pred Boha vaše starosti, lebo On, ako Otec Milosrdenstva, Vás chce utešiť. »

Pochválený buď Ježiš Kristus!

Drahé deti, ako mama chcem Vám dať ochutnať milosrdenstvo, ktoré môj Syn živí pre každého z Vás, cez svoje odpustenie; avšak mnohí ešte nedokážu odpustiť; preto povzbudzujem všetkych Vás, aby ste sa viac približovali k Eucharistiám (Svätým Omšiam – poznámka prekladateľa); aby ste prosili a obsiahli pravé odpustenie.
Read More About Pochválený buď Ježiš Kristus! »


Deti moje, klopem na Vaše srdcia, aby som Vám dala zakúsiť divy môjho Syna Ježiša.

Bez modlitby svet upadá; preto Vám opakujem, aby ste sa modlili, lebo ste veľmi ďaleko od Božích plánov, a ste veľmi fascinovaní materiálnymi vecami.
Read More About 
Deti moje, klopem na Vaše srdcia, aby som Vám dala zakúsiť divy môjho Syna Ježiša. »

Ďakujem Vám, že ste odpovedali na moje volanie.


Modlite sa deti moje, modlite sa, modlite sa, modlite sa, aby ste sa mohli zamilovať do Boha; preto, deti moje, Vás povzbudzujem, aby ste sa nenechali oklamať nepriateľom podnecovaťeľom, nechajúc sa úplne odlúčiť od Boha. Vedzte, že on chce vytvoriť svet bez Boha.
Read More About Ďakujem Vám, že ste odpovedali na moje volanie. »

Drahé deti, v tejto dobe, kedy vy všetci prechádzate cestami roztržitosti, Vás povzbudzujem, drahé deti nezanedbávať modlitbu.

Ja, ako mama prichádzam evanjelizovať Božie Slovo, lebo mnohí z Vás zanechali život modlitby. Deti moje, nenechajte sa klamať, že Boh neexistuje; Vy viete kto narúša Božie plány.
Read More About Drahé deti, v tejto dobe, kedy vy všetci prechádzate cestami roztržitosti, Vás povzbudzujem, drahé deti nezanedbávať modlitbu. »

Drahé deti, dnes Vás osobitným spôsobom pozývam na návrat k Bohu.

Drahé deti, ak dnes prichádzam k Vám, tak je to preto, lebo svet je bez Boha a On nechce, aby sa niekto z Vás stratil.
Read More About Drahé deti, dnes Vás osobitným spôsobom pozývam na návrat k Bohu. »

Bol som doma v Porto San Giorgio. Panna Mária sa mi zjavila a dala mi veľmi zvláštne posolstvo, ktoré je začiatkom novej cesty s Máriou...

Bol som doma v Porto San Giorgio. Panna Mária sa mi zjavila a dala mi veľmi zvláštne posolstvo, ktoré je začiatkom novej cesty s Máriou pre mňa a… pre ľudstvo. „Môj drahý syn, dnešný deň je pre Teba osobitný. Syn môj, musíš vedieť, že Ježiš chce, aby som ti dala posolstvo pre ľudstvo, každú prvú sobotu v mesiaci, kdekoľvek sa budeš nachádzať. Toto je dar od Boha pre ľudstvo. Ďakujem Ti,...
Read More About Bol som doma v Porto San Giorgio. Panna Mária sa mi zjavila a dala mi veľmi zvláštne posolstvo, ktoré je začiatkom novej cesty s Máriou... »

Ak Vás svet nenechá na pokoji, to preto, lebo vy nepatríte tomuto svetu; ja Vás potrebujem, Vaše modlitby.

Vedzte, že nieste sami, ale s mojou pomocou, s Vašimi modlitbami a s pôstami zlo skončí, vojny prestanú a moje Nepoškvrnené Srdce zvíťazí. Modlite sa, modlite sa, modlite sa. Žehnám Vás všetkých v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
Read More About Ak Vás svet nenechá na pokoji, to preto, lebo vy nepatríte tomuto svetu; ja Vás potrebujem, Vaše modlitby. »

Detičky moje, pokoj možno obsiahnuť iba prechádzajúc cestou svätosti.

Koľkí z Vás ešte niesú schopní povedať totálne áno? Láska mojej lásky, nenechajte si ukradnúť to, čo Boh, z Neba, Vám chce darovať! Prijmite Kráľa pokoja, aby ste zakúšali a žili Jeho celú plnosť lásky; ak však nieste vytrvalí v modlitbe, Boh nemôže konať vo Vás.
Read More About Detičky moje, pokoj možno obsiahnuť iba prechádzajúc cestou svätosti. »

Drahé deti, aj dnes prichádzam medzi Vás, aby som Vás viedla po ceste pokoja.

Povzbudzujem Vás, aby ste sa nebáli; lebo modlitbou, obsiahnete ten pokoj, ktorý iba Boh vie darovať; a nie je to pokoj z tohto sveta! Pokoj sa obsiahne tým, že sa budete navzájom milovať! Všetci ste boli povolaní k svätosti! A, ak odpoviete celým Svojim srdcom na moje volanie, budete premenení, a, Vaše tváre, budú plné svetla, lebo Duch Svätý Vás premení.
Read More About Drahé deti, aj dnes prichádzam medzi Vás, aby som Vás viedla po ceste pokoja. »

Milujte sa, detičky moje, milujte sa navzájom! To v láske sa uvoľňuje dobro!

Rozhodnite sa povedať Svoje Áno, aby ste sa stali majstrovským dielom Boha! Staré sa pominulo, je čas obrátenia, je čas prijať Ježiša, ktorý chce prísť do Vašich domovov! Otvorte brány, lebo chce vstúpiť Kráľ Pokoja! Blahoslavení ste, lebo prijímate Ježiša do Svojich domovov a do Svojich rodín; kde je modlitba, vedzte, že sa otvoria brány Neba a, mnohí anjeli prichádzajú Vás požehnať a oslobodiť Vás od všetkého zla, ktoré sa nahromadí!
Read More About Milujte sa, detičky moje, milujte sa navzájom! To v láske sa uvoľňuje dobro! »

Drahé deti, aj dnes, prichádzam medzi Vás, aby ste sa naučili modliť; lebo, bez modlitby, nemôžte pochopiť moju prítomnosť medzi Vami.

Modlite sa, modlite sa, modlite sa, lebo, tým, že dávate lásku, ste nádejou pre zajtrajšok; a nenechajte sa zmiasť týmto svetom plným úkladov, aby ste uverili, že už niet nádeje! Avšak ja Vám hovorím: toto všetko skončí a moje Nepoškvrnené Srdce zvíťazí! Ďakujem Vám, že ste odpovedali, na moje volanie!
Read More About Drahé deti, aj dnes, prichádzam medzi Vás, aby ste sa naučili modliť; lebo, bez modlitby, nemôžte pochopiť moju prítomnosť medzi Vami. »

Môj drahý Syn, živý a pravý, dovoľuje, aby ste Ho jedli a ochutnávali.

Nebojte sa, detičky moje, žiť Sviatosti; lebo, mnohí z Vás, už neprijímajú Sviatosti! Môj drahý Syn, živý a pravý, dovoľuje, aby ste Ho jedli a ochutnávali; lebo, zakaždým, keď ochutnávate Svoje Telo, stávate sa živými Bohostánkami!
Read More About Môj drahý Syn, živý a pravý, dovoľuje, aby ste Ho jedli a ochutnávali. »

Svätý Otec vyhlásil Rok modlitby ako prípravu na Jubileum 2025

Pápež vyzdvihol silu modlitby za jubilejný rok týmito slovami: „Nasledujúce mesiace nás privedú k otvoreniu Svätej brány, ktorým začneme Jubilejný rok. Prosím vás o zintenzívnenie modlitby, aby sme sa pripravili na dobré prežitie tejto udalosti milosti a zakúsili silu Božej nádeje. Preto dnes začíname Rok modlitby, rok venovaný znovuobjaveniu veľkej hodnoty a absolútnej potreby modlitby v osobnom živote, v živote Cirkvi a vo svete.“
Read More About Svätý Otec vyhlásil Rok modlitby ako prípravu na Jubileum 2025 »

Papež František vydal apoštolskou exhortaci věnovanou sv. Terezii z Lisieux

Od svaté Terezie z Avily podle Svatého otce Terezie zdědila velkou lásku k církvi a dokázala proniknout do hlubin tohoto tajemství. V Příběhu jedné duše Terezie píše: " Pochopila jsem, že církev má Srdce, a že toto Srdce hoří láskou. Pochopila jsem, že je to jedině láska, která nutí členy církve jednat. (...) Všichni jsme se snažili, aby církev byla věrná: Ano, našla jsem své místo v církvi: v Srdci církve, mé Matky, budu Láska!" To komentuje papež František: "Toto srdce nebylo srdcem triumfalistické církve, ale církve milující, pokorné a milosrdné." A dodává: "Ježíš Kristus je vskutku milostivý a milosrdný: Tento objev srdce církve je velkým zdrojem světla i pro nás dnes. Chrání nás před pohoršením nad omezeními a slabostmi církevní instituce s jejími stíny a hříchy a umožňuje nám vstoupit do srdce církve hořícího láskou, které vzplálo o Letnicích díky daru Ducha Svatého." Exhortaci uzavírá krátká modlitba, v níž se papež mimo jiné modlí: "Pomoz nám, abychom si byli stejně jako ty stále jisti nesmírnou Boží láskou k nám, abychom každý den napodobovali tvou "malou cestu" svatosti."
Read More About Papež František vydal apoštolskou exhortaci věnovanou sv. Terezii z Lisieux »

Papež o neregulérních párech: "Bůh žehná všem, všem, všem"

Bůh je dobrý a žehná všem. Papež František promluvil v programu "Che tempo che fa" a v rozhovoru s Fabiem Faziem poprvé veřejně promluvil o Fiducia supplicans, deklaraci Dikasteria pro nauku víry o požehnání neregulérním párům, textu, který v posledních týdnech vzbudil mnoho diskusí. František v odpovědi na otázku týkající se této kontroverze řekl: "V době rozhodování existuje cena osamělosti, kterou musíte zaplatit, a někdy rozhodnutí nejsou přijata, ale většinou, když rozhodnutí nejsou přijata, je to proto, že jde o neznalost. Říkám, že když se vám to rozhodnutí nelíbí, jděte a promluvte si a řekněte své pochybnosti a bratrsky diskutujte a takhle to jde dál. Nebezpečí spočívá v tom, že se to někomu nelíbí a vloží si to do srdce, a tak se tomu začne bránit a dělá špatné závěry. Toto se stalo u těchto posledních rozhodnutí o požehnání všem".
Read More About Papež o neregulérních párech: "Bůh žehná všem, všem, všem" »

POSOLSTVO, KTORÉ DALA MADONA LELLOVI PRE ĽUDSTVO. 01/03/14

Ďakujem Vám za lásku, ktorú máte k môjmu synovi Ježišovi; dívam sa Vám uprene do očí, zvolávam na vás Ducha Utešiteľa, aby ste boli prikrytí mojou nehou.
Read More About POSOLSTVO, KTORÉ DALA MADONA LELLOVI PRE ĽUDSTVO. 01/03/14 »

POSOLSTVO PRE ĽUDSTVO, KTORÉ DALA PANNA MÁRIA LELLOVI, 6 NOVEMBER 2021

Pre tých, ktorí už viac necítia potrebu žiť sviatosti a, ktorí nemajú dôveru voči kňazom: hovorím Vám, že to satan Vám ukazuje Cirkev chorú!
Read More About POSOLSTVO PRE ĽUDSTVO, KTORÉ DALA PANNA MÁRIA LELLOVI, 6 NOVEMBER 2021 »

ZAUJAL JEDINEČNÚ ÚLOHU NESMIERNEJ DÔLEŽITOSTI.

Veľkou pomocou na našej ceste Viery je spôsob, akým, Svätý Jozef, prijal vôľu Boha a dal sa k dispozícii, ako poslušný nástroj, v rukách svojho Stvoriteľa, ktorý ho volal zaujať úlohu nesmiernej veľkosti.
Read More About ZAUJAL JEDINEČNÚ ÚLOHU NESMIERNEJ DÔLEŽITOSTI. »

Smrť, súd, peklo, očistec, raj.

Slová svätého Jána Pavla II. zo svojej knihy : Mladí dnes sú zmätení, netúžia po svätosti, neusilujú sa o svätosť, lebo kazateľia, katechisti, vychovávatelia prestali hroziť peklom. Svätá Katarína Janovská učí, že raj je otvorený všetkým. Duša sa ocitne pred Bohom, a, v Bohu, vidí seba a svoje hriechy. Duša sa rozhodne sama, že či sa hodí do očistca, alebo do pekla. Málo duší ide priamo do raja. Páter Pio povedal: Je pravdou, že sme hriešnici, nato, aby sme vstúpili do raja, treba byť nepoškvrnení, bez najmenšej škvrny, žiariť, ako slnko. Panna Mária vo Fatime povedala, že mnohé duše idú do zatratenia. To je obsah prvého fatimského tajomstva.
Read More About Smrť, súd, peklo, očistec, raj. »

PÁTER PIO A SVOJA DUCHOVNÁ DCÉRA CLEONICE MORCALDI. ZÁVER.

"Povedz mi niečo!" - Buď štedrejšia k Pánovi Ježišovi! "Ukážte mi príklad štedrosti!" - Kde je viac obety, tam je viac štedrosti. "Úpenlivo vás prosím, neposielajte ma do zatratenia!" - S Božou milosťou, nepôjdeš tam ani ty a ani ja. https://e-serafin.pl/moje-zycie-w-bliskosci-ojca-pio-tajemny-dziennik,3,6806,3513 ...
Read More About PÁTER PIO A SVOJA DUCHOVNÁ DCÉRA CLEONICE MORCALDI. ZÁVER. »

PÁTER PIO A SVOJA DUCHOVNÁ DCÉRA CLEONICE MORCALDI. POKRAČOVANIE

"Otče, prečo Ježiš povedal Márii Magdaléne: Nedotýkaj sa ma?" - Aby žila z viery. "Prečo? Nemala vieru?" - Áno. Bola však v začiatkoch. Pamätáš si, keď povedala: Pane, keby si bol tu, môj brat by nebol zomrel. Ako keby na diaľku ho nemohol uzdraviť. Avšak, počujme stotníka, čo hovorí: Pane, nechoď do môjho domu. Neznepokojuj sa! Povedz však iba slovo a môj sluha uzdravie. To je viera!
Read More About PÁTER PIO A SVOJA DUCHOVNÁ DCÉRA CLEONICE MORCALDI. POKRAČOVANIE »

Páter Pio a svoja duchovná dcéra Cleonice Morcaldi.

"V kostole sa niekedy rozprávam s priateľkou o svätých záležitostiach." - V kostole sa treba rozprávať s Bohom!
Read More About Páter Pio a svoja duchovná dcéra Cleonice Morcaldi. »

Svedectvo kňaza.

'Bol som v San Giovanni Rotondo ešte, ako seminarista. Pred Druhou Svetovou Vojnou. Čakal som, že tam stretnem druhého svätého Františka, ocitol som sa v prítomnosti Ježiša Krista. Keby sa Ježiš Kristus narodil v tejto dobe, žil by rovnako, ako Páter Pio. Keď som sa vrátil do seminára, s nadšením som začal rozprávať o tom, čo som videl. Prenasledovania na seba nenechali čakať.' Don...
Read More About Svedectvo kňaza. »

Storia - Oľga Staňová

Príbeh -  Oľga Staňová  Storia  -  Oľga Staňová Toto je najväčšia realita môjho života: existuje Boh a existuje diabol! Naozaj som stretla „ živého“ diabla a živého Boha. Ale až stretnutie živého Boha – 17.5.1998, zmenilo môj život natoľko, že od tohto stretnutia som si začala počítať...
Read More About Storia - Oľga Staňová »

Modlitba k Nepoškvrnenej Ducha Svätého.

Ô, Nepoškvrnená Ducha Svätého, z moci, ktorú Večný Otec ti dal nad anjelmi a archanjelmi, zošli nám zbory anjelov na čele so svätým Michalom archanjelom, aby sme boli oslobodení od Zlého a uzdravení! [Preložené z taliančiny: ...
Read More About Modlitba k Nepoškvrnenej Ducha Svätého. »

POSOLSTVO, KTORÉ DALA PANNA MÁRIA LELLOVI, 12. NOVEMBER 1987

„Drahé deti, aj dnes, Moja Upenlivá Prosba je: aby ste otvorili Vaše srdcia pre Moje Posolstvá! Neznechucujte sa, keď Vám opakujem stále tie isté slová; robím to preto, lebo Vaše srdcia sú ešte stále tvrdé a ešte stále niesú otvorené na prijatie Milosti, ktorú Vám Ježiš darúva Mojou prítomnosťou medzi Vami. Vždy Vás pozývam k modlitbe, lebo: je Mocnou Zbraňou proti pokušeniu a je Správnou...
Read More About POSOLSTVO, KTORÉ DALA PANNA MÁRIA LELLOVI, 12. NOVEMBER 1987 »

POSOLSTVO PRE ĽUDSTVO, KTORÉ DALA PANNA MÁRIA LELLOVI 06, NOVEMBER, 2021

POSOLSTVO PRE ĽUDSTVO, KTORÉ DALA PANNA MÁRIA LELLOVI, 6 NOVEMBER 2021 Drahé deti, aj dnes prichádzam medzi Vás, aby som Vás viedla po ceste pokoja. Detičky moje, povzbudzujem Vás modliť sa za pokoj vo svete a za pokoj Vašich sŕdc. Detičky, je potrebné sa modliť, je potrebné sa postiť, je potrebné rozhodnúť sa, aby...
Read More About POSOLSTVO PRE ĽUDSTVO, KTORÉ DALA PANNA MÁRIA LELLOVI 06, NOVEMBER, 2021 »

Vôňu na Tvojich vlasoch som zanechala ja...

Máriini pútnici - I pellegrini di Maria.   Posolstvo pre ľudstvo dané Pannou Máriou Lellovi, 24. februára 1986.   Madona bola oblečená celá v bielom, na rukách držala Dieťatko Ježiša a povedala mi: “Vôňu na Tvojich vlasoch som zanechala ja, aby ju cítilo veľa ľudí, a tak ti mohli uveriť.”    Potom mi povedala: “V nedeľu si bol na...
Read More About Vôňu na Tvojich vlasoch som zanechala ja... »

POSOLSTVO PRE ĽUDSTVO, KTORÉ DALA PANNA MÁRIA LELLOVI 02 OKTÓBER 2021

POSOLSTVO PRE ĽUDSTVO, KTORÉ DALA PANNA MÁRIA LELLOVI 02 OKTÓBER 2021   Moje drahé deti, aj dnes, s materským srdcom, prichádzam medzi Vás, aby ste sa naučili kráčať po ceste, ktorá, vedie k svätosti. Je potrebné sa modliť, je potrebné prijať dar Slova! Detičky moje, tieto časy, ktoré žijete, sú časy milosti, lebo môj Syn Vám dáva milosť mojej prítomnosti medzi Vami. ...
Read More About POSOLSTVO PRE ĽUDSTVO, KTORÉ DALA PANNA MÁRIA LELLOVI 02 OKTÓBER 2021 »

Homilie papeže Františka v Šaštíně

Nezapomínejme, že víru nesmíme redukovat na cukr, který oslazuje život. To nejde. Ježíš je znamením, kterému budou vzdorovat. Přišel, aby přinesl světlo tam, kde byla tma, vyvedl tmu na světlo a donutil ji ustoupit. Proto proti němu temnota stále bojuje. Kdo přijímá Krista a otevírá se mu, vstává z mrtvých; kdo ho odmítá, uzavírá se do temnoty a je sám příčinou své zkázy. Ježíš svým učedníkům vysvětlil, že nepřinesl na svět pokoj, ale meč (srov. Mt 10,34): jeho slovo je totiž jako dvousečný meč; vstupuje do našeho života, odděluje světlo od tmy a vyzývá nás, abychom se rozhodli. Před Ježíšem nemůže nikdo zůstat vlažný nebo "sedět na dvou židlích najednou". Nedá se to. Přijmout ho znamená souhlasit s tím, že ve mně odhalí rozpory, modly, vnuknutí zla a stane se pro mě vzkříšením, protože mě pozvedne, podá mi ruku a pomůže mi začít znovu.
Read More About Homilie papeže Františka v Šaštíně »

Akú Cirkev na Slovensku?

Moji drahí, nebojte sa formovať ľudí tak, aby mali zrelý a slobodný vzťah k Bohu. Dôležitý je tento vzťah. Budeme mať možno pocit, že nemáme všetko pod kontrolou a že strácame silu a autoritu, ale Kristova cirkev nechce ovládať svedomie a obsadiť miesta; chce byť „fontánou“ nádeje v živote ľudí. Je to riziko. Je to výzva. Hovorím to predovšetkým pastierom: vy vykonávate slúžbu v krajine, kde sa mnohé veci rýchlo zmenili a kde sa spustili mnohé demokratické procesy – ale sloboda je ešte stále krehká. Je krehkou predovšetkým v srdci a v mysli ľudí. Preto vás povzbudzujem, aby ste ich formovali k slobode od rigidnej religiozity. Vyjsť z tohoto a nechajte ich rásť v slobode! Nech sa nik necíti utláčaný, ale každý nech má možnosť objaviť slobodu Evanjelia a postupne vstúpiť do vzťahu s Bohom; a to s dôverou človeka, ktorý vie, že pred Ním si môže niesť svoj príbeh a svoje rany bez strachu a bez pretvárok, bez starostí o to, aby sme museli obhájiť svoj obraz. Aby sme dokázali povedať: „Som hriešnik“, ale aby sme to povedali úprimne, nie aby sme sa bili do pŕs a ďalej verili, že sme spravodliví. Sloboda. Nech je evanjeliová zvesť oslobodzujúca a nikdy nie utláčajúca. A nech je Cirkev znakom slobody a prijatia!
Read More About Akú Cirkev na Slovensku? »

Posolstvo pre ľudstvo, ktoré dala Panna Mária Lellovi, 4. september 2021

Pellegrini di Maria - Máriini pútnici     Posolstvo pre ľudstvo, ktoré dala Panna Mária Lellovi, 4. september 2021     Drahé deti, aj dnes, prichádzam medzi Vás, aby ste sa naučili modliť; lebo, bez modlitby, nemôžte pochopiť moju prítomnosť medzi Vami.   Detičky moje, Ježiš ma posiela medzi Vás, aby ste sa necítili byť sami; a ja...
Read More About Posolstvo pre ľudstvo, ktoré dala Panna Mária Lellovi, 4. september 2021 »

Tri roky od zverejnenia apoštolskej exhortácie Amoris Lætitia: načrtneme bilancovanie s Mons. Carlom Rocchettom

Giovanni Marcotullio - článok zverejnený 09/04/19 Preklad z taliančiny. Myslím si, že dokument spôsobil nejaký pozitívny efekt, aj keď nie natoľko nakoľko sa očakávalo; podľa mňa, toto je skutočne Magna Charta nového spôsobu chápania pastorácie rodín, počnúc snúbencami, cez manželské páry, až po páry s ťažkosťami. Navštevujúc diecézy vidím, že sa to uplatňuje v rôznych oblastiach. Napokon záleží od kontextov: všetky diecézy zorganizovali konferencie a, zakaždým sa zdôrazňujú tieto body…ak sa nabudúce dobre prehlbia, záleží od mnohých faktorov. Akokoľvek, myslím si, že v podstate to boli pozitívne chvíle: ak napokon na to hneď zabudneme, tak to je iná otázka…
Read More About Tri roky od zverejnenia apoštolskej exhortácie Amoris Lætitia: načrtneme bilancovanie s Mons. Carlom Rocchettom »
Showing 1 - 50 of 188 results.
Items per Page 50
of 4