« Back

Smrť, súd, peklo, očistec, raj.

Smrť, súd, peklo, očistec, raj.

Slová svätého Jána Pavla II. zo svojej knihy : Mladí dnes sú zmätení, netúžia po svätosti, neusilujú sa o svätosť, lebo kazateľia, katechisti, vychovávatelia prestali hroziť peklom. Svätá Katarína Janovská učí, že raj je otvorený všetkým. Duša sa ocitne pred Bohom, a, v Bohu, vidí seba a svoje hriechy. Duša sa rozhodne sama, že či sa hodí do očistca, alebo do pekla. Málo duší ide priamo do raja. Páter Pio povedal: Je pravdou, že sme hriešnici, nato, aby sme vstúpili do raja, treba byť nepoškvrnení, bez najmenšej škvrny, žiariť, ako slnko. Panna Mária vo Fatime povedala, že mnohé duše idú do zatratenia. To je obsah prvého fatimského tajomstva.

https://www.youtube.com/watch?v=kakXW1zaSQo

Tomuto kňazovi don Attilio Negrisolo, duchovnému synovi Pátra Pia, diabol počas exorcizmu povedal, že najviac duší ide do pekla následkom hriechov nečistoty a zúfalstva.

https://lucediverit.wordpress.com/2018/04/05/linferno-esiste-e-molti-si-dannano/