« Back

Vy čo hľadáte dobro: nenechajte sa zviesť týmto svetom plným úkladov!

Vy čo hľadáte dobro: nenechajte sa zviesť týmto svetom plným úkladov!
 • Máriini pútnici - I pellegrini di Maria Posolstvo dané Pannou Máriou Lellovi pre ľudstvo. 01/09/2018
 • Drahé deti moje, aj dnes prichádzam s materskou láskou, aby som Vám darovala Tešiteľa pokoja; aby ste ho mohli prijať do vášho života, aby ste aj vy mohli byť darom pokoja.
 • Detičky moje, na získanie pokoja sa treba očistiť; a nato, aby ste sa stali slobodnými stvoreniami, netreba iba rozprávať o Slove, ale žiť ho, uskutočňovať; a iba tak sa môžte stať pravými nositeľmi pokoja.
 • Ah deti moje, vás, ktorých sa dotkla milosť: povzbudzujem vás stať sa pravými svedkami živej viery! Mnohí ešte neuskutočňujú Slovo Božie, ktoré je prehlasované každý deň!
 • Detičky moje, moje srdce je smutné, kvôli mnohým synom a dcéram, ktorí sa správajú, ako keby nikdy nezakúsili Jeho odpustenie, kráčajúc po ceste bez cieľa.
 • Detičky moje, obraciam sa na vás čo už dlhý čas zažívate môj príchod: nemôžte slúžiť dvom pánom, Dobru a aj Zlu, ospravedlňujúc sa, že Boh všetko pochopí. Detičky moje, hriech sa volá po mene; a tí, ktorí žijú neusporiadaný život, udúšajúc svedomie, ktoré sa búri, majú srdce plné súženia. Kde oplýva hriech, tam nemôže prebývať Boh! Obraciam sa na vás, ktorí žijete tento smútok v srdci: povzbudzujem vás nenávidieť zlo!
 • Vy čo hľadáte dobro: nenechajte sa zviesť týmto svetom plným úkladov! Satan striehne, aby vás fascinoval láskou, ktorá nieje pravá.
 • Deti moje, som po vašom boku a blízko vás, v tomto čase utrpenia, a, hoci ním musíte prejsť, nieje porovnateľné s večnosťou!
 • Modlite sa, detičky moje, modlite sa, aby sa vo vás zápalila nádej! Nebojte sa nechať si pomôcť mojim synom, ktorý každý deň Vám ukazuje cestu, po ktorej kráčať, prostedníctvom mojich synov pastierov!
 • Modlite sa, modlite sa, modlite sa, aby každý z vás mohol objaviť príbeh, ktorý Boh chce zrealizovať!
 • Žehnám vás všetkých, a žite všetky posolstvá, ktoré sú Vám dávané z Neba; ktoré niesú novým Slovom, ale Slovo, ktoré je už napísané v evanjeliách.
 • [z taliančiny preložil D. R.]

https://www.incamminoconmaria.it/2018/09/01/posolstvo-dane-pannou-mariou-lellovi-pre-ludstvo-01-09-2018/?lang=sk