Oznamy

Showing 1 - 10 of 535 results.
Items per Page 10
of 54

Oznamy

« Back

2. nedeľa v cezročnom období "C" 2022

Liturgický kalendár

Pondelok: Sv. Antona, opáta, spomienka
Piatok: Sv. Agnesy, panny a mučenice, spomienka
Nedeľa: 3. nedeľa v období cez rok „C“ (Nedeľa Božieho slova)

Oznamy

Na budúcu nedeľu 23.1.2022 bude zbierka na katolícke školy Trnavskej arcidiecézy. Cirkev napĺňa svoje poslanie vyučovať a vychovávať aj cez katolícke školy. Aby sa mohli katolícke školy ďalej udržať a rozvíjať, konáme vo farnostiach Trnavskej arcidiecézy zbierku. V minulom roku sa vyzbieralo 28 640,62€. Vďaka Vaším milodarom budeme môcť finančne pomáhať katolíckym školám pôsobiacim na území Trnavskej arcidiecézy. Za všetky milodary Vám vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.

Od 18. do 25. januára 2022 je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Pridajme tento úmysel i do svojich modlitieb.

Keďže sa zmiernili pandemické opatrenia vo farskom kostole sv. Cyrila a Metoda môže byť na sv. omši v jednom okamihu max. 200 osôb. Pre kostol na Banke, Kocuriciach a kaplnke BSJ je to max. 100 osôb. Obrad krstu, sobáša a pohrebu je bez obmedzení. Preto opäť pozývame veriacich na osobnú účasť na sv. omši, hlavne v nedeľu a v prikázaný sviatok. Taktiež sa opäť vo farskom kostole sv. Cyrila a Metoda vraciame k pôvodnému času sv. omší v sobotu večer bude sv. omša už len o 18:00 hod. (s nedeľnou platnosťou) a v nedeľu bude opäť farská sv. omša o 10:30 hod., sv. omša o 11:15 hod. už nebude!!!

Od pondelka 17.1.2022 zapisujeme úmysly sv. omší na mesiac február. V pondelok ráno zapisujeme len na ranné sv. omše. Ďakujeme za pochopenie.

Celodenné adorácie Pána Ježiša Krista vo Sviatosti Oltárnej pokračujú ako obvykle.

Vysielaná sv. omša na farskej stránke bude bývať už len v nedeľu o 10:30 hod.

Milodary na potreby kostolov a farnosti je možné zasielať na farský účet: RKC Farnosť sv. CM, SK81 0900 0000 0002 8368 8043 alebo vložiť do pokladničiek v kostole. Srdečné Pán Boh zaplať a požehnanie všetkým darcom.

 

Mgr. Marián Kolenčík
farár – dekan