Oznamy

Showing 1 - 10 of 448 results.
Items per Page 10
of 45

Oznamy

« Back

17. nedeľa v cezročnom období 2019

Liturgický kalendár

Pondelok: Sv. Marty. Spomienka.
Streda: Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza. Spomienka.
Štvrtok: Sv. Alfonza Márie de Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi. Spomienka. Prvý štvrtok v mesiaci – deň modlitieb za duchovné povolania.
Piatok: Prvý piatok v mesiaci. Porciunkulové odpustky.
Sobota: Panny Márie v sobotu. Prvá sobota v mesiaci – fatimská.
Nedeľa: OSEMNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ.

Oznamy

Porciunkulové odpustky – 2. augusta (v piatok) možno získať vo všetkých farských kostoloch, v bazilikách minor a v katedrálnych chrámoch a františkánskych kostoloch. Predpísaný skutok je nábožná návšteva kostola spojená s modlitbou Pána a Vyznaním viery. Okrem toho treba splniť obvyklé podmienky: svätá spoveď, sväté prijímanie, modlitba na úmysel Sv. Otca.

Zapisovanie sv. omší na mesiac september bude v nasledujúcom týždni po sv. omšiach podľa obvyklého poriadku.

Prvý piatok v mesiaci spovedá sa ako obvykle aj chorí. Od stredy hodinu pred večernými svätými omšami, v piatok od 16.30.

Ďakujeme všetkým, ktorí prispievate na opravu Kúpeľnej Kaplnky BSJ. Číslo farského účtu, na ktorý môžete tiež posielať svoje milodary, je: 283688043/0900 (SK81 0900 0000 0002 8368 8043).
Je potrebné ešte osadiť nové vitrážové okná (júl – august), vyrobiť novú vežičku a spolu s Mestom zrekonštruovať sokel, nádvorie a okolie Kaplnky.
Srdečne ďakujeme a modlíme sa za darcov a za dokončenie diela, ktoré je naším spoločným duchovným skvostom na najfrekventovanejšom mieste mesta.

Príprava na Národný pochod za život prebieha v našej farnosti v piatky po sv. omši ružencovým pochodom za rodinu, manželstvo a deti, ako aj prosba o ochranu pred bezbožnou ideológiou gender z farského kostola sv. Cyrila a Metoda do Kúpeľnej kaplnky BSJ. Viac na stránke: http://pochodzazivot.sk/duchovna-podpora/.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

31. júla naša rehoľa slávi sviatok svojho zakladateľa sv. Ignáca z Loyoly. Pri tejto príležitosti Vás všetkých, našich priateľov a dobrodincov, pozývame na slávnostnú svätú omšu, ktorá bude v stredu 31. júla 2019 o 18.30h. Slávnostným celebrantom a kazateľom bude P. Lukáš Žilák OP, prior dominikánskeho konventu vo Zvolene. Pri svätej omši bude spievať aj Coro Laudamus z Piešťan. Po svätej omši, ako každý rok, Vás pozývame do našej záhrady na malé pohostenie - agapé. Prosíme Vás a budeme Vám vďační, ak nám pomôžete s prípravou tohto malého pohostenia – najmä upečením nejakých koláčov, či slaných alebo sladkých, alebo iným drobným pečivom. O ostatné sa postará naša jezuitská komunita. Vďační piešťanskí jezuiti.

Zapisovanie svätých omší na september bude v našej kaplnke 1. augusta 2019 pred svätými omšami: o 5.30 na 6.00; o 7.30 na 8.00h. a o 18.00 na 18.30h.

Spovedanie v týždni: ráno ako zvyčajne od 5.45h. a 7.45h. Popoludní budeme spovedať: pondelok až utorok od 18.15h.; stredu až piatok od 17.00h. V stredu počas svätej omše nebudeme spovedať.

Prvý štvrtok v mesiaci – obetujme svoje modlitby za nové kňazské a rehoľné povolania - hodinová adorácia pred sv. omšou.

Pozývame Vás na mariánsku pobožnosť k prvej sobote v mesiaci, ktorá bude 3. augusta 2019 po rannej svätej omši o 8.00h.

Porciunkulové odpustky: 2. augusta možno získať vo všetkých farských kostoloch, v bazilikách katedrálnych chrámoch a františkánskych kostoloch úplne odpustky tzv. Porciunkuly.

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan