Oznamy

Showing 1 - 10 of 578 results.
Items per Page 10
of 58

Oznamy

« Back

3. nedeľa v cezročnom období "A" 2023

Liturgický kalendár

Utorok: sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
Streda: Obrátenie sv. Pavla, apoštola, sviatok
Štvrtok: sv. Timoteja a Títa, biskupov, spomienka
Sobota: sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka
Nedeľa:4. nedeľa v období cez rok „A“

Oznamy

Od 18. do 25. januára 2023 je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Pridajme tento úmysel i do svojich modlitieb. Veriaci, ktorý sa počas tohto týždňa zúčastní na niektorej z bohoslužieb a na zakončení tohto Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky. Ekumenická pobožnosť bude vo štvrtok 26.1.2023 o 17:00 hod. v evanjelickom kostole v Piešťanoch.

Stretnutie birmovancov bude vo farskom kostole v piatok 27.1.2023 na sv. omši o 18:00 hod. a po nej bude stretnutie s kňazom.

V stredu pozývame na sv. omšu o 18:00 hod. a modlitbu sv. ruženca od 17:20 hod. vo farskom kostole všetky deti a ich rodičov, ktorí sa pripravujú na 1. sv. prijímanie.

Dnes je zbierka na katolícke školy Trnavskej arcidiecézy. Za všetky milodary Vám vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.

V pondelok 30. januára sa začínajú v našej farnosti katechézy Neokatechumenátnej cesty. Pozývame dospelých, mládež a všetkých, ktorí hľadajú odpovede na ťažkosti, chcú nájsť silu a radosť z Boha, chcú obnoviť alebo prehĺbiť vieru alebo hľadajú spoločenstvo. Katechézy budú bývať v pondelok a v stredu v Pastoračnom centre sv. Cyrila a Metoda (dolná miestnosť vedľa kostola) po večernej sv. omši o 19:00 hod.

Mgr. Marián Kolenčík
farár – dekan