Oznamy

Showing 1 - 10 of 626 results.
Items per Page 10
of 63

Oznamy

« Back

23. nedeľa v cezročnom období "A" 2023

Liturgický kalendár

Utorok: Najsvätejšieho mena Panny Márie, ľubovoľná spomienka
Streda: sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
Štvrtok: Povýšenie svätého Kríža, sviatok
Piatok: Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, slávnosť
Sobota: sv. Kornélia, pápeža a Cypriána, biskupa, mučeníkov, spomienka
Nedeľa: 24.nedeľa v období cez rok „A“

Stretnutie birmovancov bude vo farskom kostole v stredu 13.9.2023 na sv. omši o 18:00 hod. a po nej bude stretnutie s kňazom. Účasť birmovancov povinná.

Pozývame na večernú modlitbu sv. ruženca pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou vo farskom kostole sv. Cyrila a Metoda v piatok 15.9.2023 od 19:00 – 22:00 hod.

Dňa 15.9.2023 sa z Veľkých Kostolian uskutoční zájazd detí s doprovodom do Žakoviec. Bližšie informácie sú na nástenke.

Rada KBS pre rodinu predstavila niekoľko nových aktivít pre manželov a rodiny. Ponuku týchto aktivít si môžete pozrieť na nástenke.

Piatok 15.9.2023 bude kancelária farského úradu zatvorená. Sväté omše budú ako v nedeľu.

Dnes je zbierka na opravu okien na farskom kostole sv. Cyrila a Metoda (okná na streche kostola, cez ktoré zateká do kostola). Úprimná vďaka a Pán Boh zaplať za milodary, ktoré obetujete.

Mgr. Marián Kolenčík
farár – dekan