Oznamy

Showing 1 - 10 of 633 results.
Items per Page 10
of 64

Oznamy

« Back

33. nedeľa v cezročnom období "A" 2023

Liturgický kalendár

Utorok: Obetovanie Panny Márie, spomienka
Streda: sv. Cecílie, panny a mučenice, spomienka
Piatok: sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza a spoločníkov, mučeníkov, spomienka
Nedeľa: 34.nedeľa v období cez rok „A“ (Nášho Pána Ježiša Krista, Kráľa neba i zeme)

Pozývame na večernú modlitbu sv. ruženca pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou vo farskom kostole v piatok 24.11.2023 od 19:00 – 22:00 hod.

V stredu 22.11.2023 pozývame na sv. omšu o 18:00 hod. vo farskom kostole všetky deti a ich rodičov, ktorí sa pripravujú na 1. sv. prijímanie.

Stretnutie birmovancov bude vo farskom kostole v piatok 24.11.2023 na sv. omši o 18:00 hod. a po nej bude stretnutie s kňazom.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na opravu okien na streche farského kostola a balkónov, cez ktoré zateká do kostola a pastoračného centra. Vopred úprimná vďaka a Pán Boh zaplať za milodary, ktoré obetujete na tento účel. Predpokladaný čas realizácie opravy je február – marec 2024.

Komisia pre mládež našej arcidiecézy organizuje Mládežnícky ples, na ktorý ste pozvaní všetci vo veku od 16 do 35 rokov. Ples sa bude konať vo Dvorníkoch. Viac informácií a možnosť ako sa prihlásiť sa dočítate na plagáte alebo sociálnych sieťach Komisie pre mládež Trnavskej arcidiecézy.

V utorok 21.11.2023 o 10:00 hod. pre vás Centrum pomoci pre rodinu pripravilo 5. pokračovanie rozhovorov podľa knihy: Zlé dievčatá z Biblie a čo sa od nich môžeme naučiť. Tentoraz to bude o Samaritánke pri studni. Tešíme sa na vás.

Úplné odpustky: kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia určenej na slávnosť Nášho Pána Ježiša Krista, Kráľa neba i zeme, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

Mgr. Marián Kolenčík
farár – dekan