Profil farnosti

Farnosť Prievidza - mesto
x-registered-members
x-involved-communities
x-involved-families
Miestny správca:
Mgr. Martin Dado
Kapláni:
Mgr. Ján Kraus
Mgr. Michal Lajcha
diakon - Šimon Stančík
contact-informations