Je nám ľúto, ale pre túto farnosť sa žiaľ nenašli oznamy pre tento týždeň.
Zobrazujem oznamy dekanátnej farnosti.

Oznamy pre tento týždeň zatiaľ neboli vložené, zobrazujem preto staršie dáta.

Pridať oznamy pre Farnosť Prievidza - mesto

Oznamy pre Farnosť Prievidza - mesto

24.10. - 30.10. 2016 43. Week

  • Liturgický prehľad: piatok: sv. Šimona a Júdu, apoštolov, sviatok. nedeľa: 31. Cezročná.
  • Tento týždeň v Pastoračnom centre na fare pokračuje bližšia príprava detí na prvé sväté prijímanie. Od 17.15 do 18.00 sa stretávajú deti podľa škôl: pondelok: ZŠ Mariánska, utorok: ZŠ Sama Chalupku, streda: ZŠ Rastislavova a ZŠ Malonecpalská, štvrtok: ZŠ Energetikov.
  • V piatok 28.10. 2016, v deň stého výročia smrti Andreja Truchlého – Sytnianskeho, budeme za tohto kňaza, spisovateľa a spoluzakladateľa Prvej prievidzskej sporiteľne obetovať večernú sv. omšu. Celebrantom a kazateľom bude dekan Martin Sebíň, farár v rodisku Andreja Truchlého – Sytnianskeho, sv. Antone.
  • V sobotu o 10. 30 začne posledná dekanátna púť v rámci Jubilejného roka milosrdenstva, ktorú vykonajú veriaci z Handlovej. Po Ruženci k Božiemu milosrdenstvu bude kajúca pobožnosť, počas ktorej handlovský farár ThLic. Peter Repa bude hovoriť o skutku milosrdenstva „mŕtvych pochovávať“. Nasledovať bude adorácia a o 12.00 svätá omša.
  • V sobotu po večernej sv. omši (cca 17.15) bude v kostole tichá adorácia.
  • Na budúcu nedeľu prídeme do kostola podľa zmeneného, zimného času.
  • Ekonomické oznamy: Zvonček: Farský kostol: 443,65 €; Mariánsky kostol: 62,24 € Z úmyslov sv. omší: 75,- €. Dnes máme zbierku na misie.