Profil farnosti

farnosť Rajecká Lesná
x-registered-members
x-involved-communities
x-involved-families
Miestny správca:
Ján Runák
Kapláni:
Marek Smatana
contact-informations