Profil farnosti

Farnosť Rajecká Lesná
x-registered-members
x-involved-communities
x-involved-families
Miestny správca:
Marek Smatana, farár
Kapláni:
Marek Smatana
contact-informations