Je nám ľúto, ale pre túto farnosť sa žiaľ nenašli oznamy pre tento týždeň.
Zobrazujem oznamy dekanátnej farnosti.

Oznamy pre tento týždeň zatiaľ neboli vložené, zobrazujem preto staršie dáta.

Pridať oznamy pre Farnosť Rajecká Lesná

Oznamy pre Farnosť Rajec

13.08. - 18.08. 2018 33. Week

  • Kvôli personálnym zmenám v našej farnosti dochádza k úprave sv. omší a preto aj úmyslov sv. omší Úmysly sv. omší: z pondelka ráno na nedeľu 9:30 z utorka večer na štvrtok večer z piatku rána na nedeľu 11:00
  • Úradné záležitosti vybavujeme: - po sv. omšiach, ráno do 7:30, večer do 19:30. - v piatok od 16:00 - 16:30. V súrnych prípadoch volať: 0902 895 899 Za pochopenie ďakujeme
  • K sviatosti manželstva sa pripravujú: v sobotu 18.8. Rajec 16:30 Peter Porubčanský, bytom Rajec a Veronika Dolníková, bytom Rajec. Ďurčiná 15:00 Pavol Biel, bytom Dolný Kubín a Alžbeta Vysoká, bytom Ďurčiná. Kto by vedel o skutočnostiach, ktoré ohrozujú sviatosť manželstva, nech to oznámi na fare.Podporiť ďalšiu etapu reštaurovania fasády farského kostola sv. Ladislava môžete zakúpením si obrazu kostola v sakristií v cene 20,-€
  • Kto by chcel pomáhať v príprave birmovancov, prosíme nahlásiť sa v sakristií. V pondelok o 9:30 pozývame miništrantov na hokejbal. V utorok o 9:30 výlet pre deti k Rajeckému hradu. Na akcie zraz pri fare
  • Aj v školskom roku 2018/2019 vychádza katolícky časopis Rebrík, ktorý vydáva eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí. Je to jediný katolícky časopis pre mladších žiakov - pomáha deťom osvojovať si kresťanský životný štýl. Je vhodný aj ako súčasť prípravy detí na prvé sväté prijímanie. Info na výveske.
  • Miništrantov a animátorov pozývame 28.8.2018 na púť na vrch Živčák. Zapísať sa treba v sákristií.
  • Ponuka na čítanie: - Katolícke noviny - Naša Žilinská diecéza - Knižku: Catalina Rivas - Prežívaj svätú omšu ...viac informácií
  • Prajeme požehnaný čas prázdnin a dovoleniek. Nezabúdajme na modlitbu, sviatostný život, sväté omše, aby sme s Božou pomocou tento čas aj šťastlivo prežili.