Profil farnosti

Farnosť Sklené Teplice
x-registered-members
x-involved-communities
x-involved-families
Miestny správca:
Kontakt na miestneho kňaza cez telefón alebo SMS 0907 335 812 Kontakt na miestneho kňaza cez E-mail: padrevit@gmail.com
Kapláni:
contact-informations