Blogy

« Back

FARSKÉ OZNAMY

Rímskokatolícka farnosť sv. Lukáša

v Sklených Tepliciach

Farár Vít Tužinský, tel.: 0907335812, e-mail: sklene.teplice@fara.sk

JEDENÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ROK SVÄTÉHO JOZEFA

13. jún 2021

Upratovanie kostola: Božena Bahúlová a Helena Bajnoková

Deň

Liturgický kalendár

Čas

Úmysel svätej omše

Ne

13. 6.

JEDENÁSTA NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK "B"

10:00

Za farníkov

Po

14. 6.

Pondelok 11. týždňa v Cezročnom období 

---

--------------------------------------------------------

Ut

15. 6.

Utorok 11. týždňa v Cezročnom období

---

--------------------------------------------------------

St

16. 6.

Streda 11. týždňa v Cezročnom obdobíí 

6:30

+ Kňaz Imrich Šišulák

Št

17. 6.

Štvrtok 11. týždňa v Cezročnom období

---

--------------------------------------------------------

Pi

18. 6.

Piatok 11. týždňa v Cezročnom období

19:00

+ Otec

So

19. 6.

Banská Bystrica - Kňazská vysviacka vo farskom kostole

DVANÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
(Večerná omša je z nasledujúcej slávnosti)

10:00

19:00

 

+ Jozef, Alžbeta a synovia

Ne

20. 6.

DVANÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Na budúcu nedeľu bude zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.

10:00

+ Rodičia a sestra

ČÍSLO ÚČTU FARNOSTI: SK48 0900 0000 0000 7433 5962

Next