Blogy

« Back

FARSKÉ OZNAMY

Rímskokatolícka farnosť sv. Lukáša

v Sklených Tepliciach

Farár Vít Tužinský, tel.: 0907335812, e-mail: padrevit@gmail.com

ŠTVRTÁ PÔSTNA NEDEĽA "A"

NEDEĽA RADOSTI (LAETARE)

19. marec 2023

 • Pavol Kordík, syn Pavla a Ivany rod. Kaššovej, narodený 29. 6. 1995 v Žiari nad Hronom, bývajúci v Repišti číslo 39, seminarista kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre chce v tomto roku prijať diakonské svätenie. Kto by vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, nech to láskavo ohlási na farskom úrade. 
   
 • V sobotu o 2 týždne, 1. 4. 2023 o 10:00 , príďte, prosím, na brigádu ku kostolu. Potrebujeme dať kostol do poriadku pred Veľkou nocou - napríklad pozametať a pohrabať okolo kostola, urobiť jednoduchú opravu fasády kostola - ktorá farba sa z fasády odúva, tú zoškrabať a naniesť novú farbu a trochu farbou opraviť aj vnútorné steny kostola.
   
 • V pôstnom období sa budeme v kostole spoločne modlievať pobožnosť krížovej cesty: piatok polhodiny pred svätou omšou a v nedeľu polhodiny pred svätou omšou.
   
 • Odpustky v pôstnom období: Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Vyžaduje sa, aby sa pohyboval od jedného zastavenia k druhému a rozjímal o umučení a smrti Pána Ježiša. Ak sa koná pobožnosť verejne, stačí, ak sa pohybuje ten, čo vedie pobožnosť. Tí, čo sa pre vážnu prekážku nemôžu zúčastniť na krížovej ceste, môžu získať úplné odpustky, a to čítaním a rozjímaním o umučení a smrti nášho Pána Ježiša, aspoň nejaký čas, napr. štvrťhodiny. Veriaci, ktorý sa v piatok pôstneho obdobia pomodlí po sv. prijímaní modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. 
   
 • Prispieť na chod farnosti môžete na číslo účtu SK48 0900 0000 0000 7433 5962

Upratovanie kostola: Alena Tadianová a Marianna Bahúlová

Deň

Liturgický kalendár

Čas

Ne

19. 3.

ŚTVRTÁ PÔSTNA NEDEĽA "A"

NEDEĽA RADOSTI (LAETARE)

10:00

Po

20. 3.

SV. JOZEFA, ŽENÍCHA PANNY MÁRIE
Slávnost

8:00

Ut

21. 3.

Utorok po 4. pôstnej nedeli

16:30

St

22. 3.

Streda  po 4. pôstnej nedeli

-------------------------

Št

23. 3.

Štvrtok po 4. pôstnej nedeli

-------------------------

Pi

24. 3.

ZVESTOVANIE PÁNA (Vigília)
Slávnosť

16:30

So

25. 3.

ZVESTOVANIE PÁNA

Slávnosť

Dnes v noci z 25. na 26. marca sa mení čas.

-------------------------

Ne

26. 3.

PIATA PÔSTNA NEDEĽA "A"

Dnes je zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a vojnovým utečencom.

10:00

 

Next