Profil farnosti

Farnosť Spišská Belá
x-registered-members
x-involved-communities
x-involved-families
Miestny správca:
ThLic. Peter Petrek
Kapláni:
Mgr. Peter Gáži
Mgr. Marek Suchanovský
contact-informations