Levočská pešia púť 2012

(1 Krn 29, 9 – 18 čítanie z príchodu pútnikov.) Ľud sa radoval z dobrovoľných darov, lebo s veľkou ochotou srdca darovali Pánovi; aj Dávid sa veľmi radoval. Potom Dávid dobrorečil Pánovi pred celým zhromaždením a Dávid hovoril: „Zvelebený si, Pane, Bože nášho otca Izraela, od vekov naveky! Tebe, Pane, patrí veľkosť i moc, chvála, veleba a sláva, veď...
Read More About Levočská pešia púť 2012 »

Modlitba o pokoj

Robím si poriadky na nástenke.. a keď som sa dostal na poslednú vrstvu pod mnohými lístami bol aj tento zabudnutý lístok:
Read More About Modlitba o pokoj »

Zbor Fortuna

Zbor fortuna nahral dve piesne
Read More About Zbor Fortuna »

VIA LUCIS v našej farnosti

Spoločenstvo lektorov pripravilo modlitbu Via lucis - cesta svetla.
Read More About VIA LUCIS v našej farnosti »

Emeritný spišský biskup František Tondra

V košickej nemocnici po ťažkej chorobe vo veku 76 rokov zomrel bývalý spišský diecézny biskup a bývalý predseda Konferencie biskupov Slovenska František Tondra. V tomto článku nájdete informácie o jeho živote a biskupskom diele.
Read More About Emeritný spišský biskup František Tondra »

Dožila sa 100 rokov

Naša farníčka Anna Štefaniaková sa dožila 100 rokov
Read More About Dožila sa 100 rokov »

Ikona Matky Ustavičnej Pomoci

V týchto dňoch sa v našej farnosti konali misie a počas nich nám bol do popredia dávaný obraz Matky ustavičnej pomoci, rozhodol som sa preto, týmto článkom Vám ho aspoň trošku priblížiť. Prevzané z http://www.redemptoristi.nfo.sk/misionar/mup.php
Read More About Ikona Matky Ustavičnej Pomoci »

Program misií vo farnosti Spišská Belá od 14.01.-22.01.2012

  Sobota 14.1.2012 18.00 Sv. omša a začiatok misií   Nedeľa 15.1.2012 Sp. Belá   07.30 Sv. omša s misijnou kázňou Sp. Belá   09.00 Sv. omša s misijnou kázňou Strážky   09.00 Sv. omša s misijnou kázňou Križ. Ves   10.30 Sv. omša s misijnou kázňou Sp. Belá   10.30 Sv. omša s misijnou kázňou Sp. Belá   11.30 Stretnutie s...
Read More About Program misií vo farnosti Spišská Belá od 14.01.-22.01.2012 »

Betlehemy vo farnosti Spišská Belá

Cez vianoce si udalosti súvisiace s narodením Ježiša Krista pripomíname aj vizuálne - staviame Betlehemy.
Read More About Betlehemy vo farnosti Spišská Belá »

Relikvia sv. Cyrila v Spišskej Belej

Tohto svätca sme si v našej farnosti uctili náležitým spôsobom
Read More About Relikvia sv. Cyrila v Spišskej Belej »

Pre aké publikum hráš?

„Nesprispôsobujujte as už viac vzorom tohto sveta, ale premeňte sa obnovou zmýšľania. Potom budete schopní vyskúšať a pochopiť, čo je božia vôľa – jeho dobrá, potešujúca a dokonalá vôľa“ . Rim 12,2   Každý z nás je akoby hercom, hoci si to možno neuvedomujeme. Každý deň ťa vidí mnoho ľudí, ktorí ťa posudzujú a taktiež posudzujú ako sa správaš pred rôznym...
Read More About Pre aké publikum hráš? »
Showing 12 results.
Items per Page 50
of 1