« Back

Program misií vo farnosti Spišská Belá od 14.01.-22.01.2012

 

Sobota 14.1.2012
18.00 Sv. omša a začiatok misií
 
Nedeľa 15.1.2012
Sp. Belá   07.30 Sv. omša s misijnou kázňou
Sp. Belá   09.00 Sv. omša s misijnou kázňou
Strážky   09.00 Sv. omša s misijnou kázňou
Križ. Ves   10.30 Sv. omša s misijnou kázňou
Sp. Belá   10.30 Sv. omša s misijnou kázňou
Sp. Belá   11.30 Stretnutie s mládežou
Sp. Belá   15.00 Pobožnosť + katechéza pre ženy
Križ. Ves kol 16.30 Sv. omša s misijnou kázňou
Sp. Belá   18.30 Sv. omša s misijnou kázňou
 
Pondelok 08.00 Sv. omša s misijnou kázňou   HRIECH
16.00 Sv. omša pre deti
18.00 Sv. omša s misijnou kázňou   OBRÁTENIE
19.00 Katechéza pre mužov
 
Utorok   08.00 Sv. omša s misijnou kázňou   SPOVEĎ
16.00 Sv. omša pre deti
18.00 Sv. omša s misijnou kázňou – odpust sv. Antona pust.SMRŤ A SÚD
 
Streda   08.00 Sv. omša s misijnou kázňou   CIRKEV
16.00 Sv. omša pre deti
18.00 Sv. omša s misijnou kázňou   JEŽIŠ – DARCA ŽIVOTA
 
Štvrtok   08.00 Sv. omša s misijnou kázňou   VIERA
18.00 Eucharistická slávnosť s adoráciou O EUCHARISTII
Piatok   08.00 Sv. omša + udelenie sviatosti pomazania chorých UTRPENIE
18.00 Sv. omša + obnova manželských sľubovLÁSKA
19.00
 
Sobota   08.00 Sv. omša s misijnou kázňou   MODLITBA
15.00 Stretnutie s mládežou
17.30 Novéna k MUP
18.00 Sv. omša s misijnou kázňou   PANNA MÁRIA
 
Nedeľa
Sp. Belá   07.30 Sv. omša s misijnou kázňou
Sp. Belá   09.00 Sv. omša s misijnou kázňou
Strážky   09.00 Sv. omša s misijnou kázňou
Križ. Ves   10.30 Sv. omša s misijnou kázňou
Sp. Belá   10.30 Sv. omša s misijnou kázňou - odpustová
Sp. Belá    15.00 Sv. omša – záver misií   KRÍŽ
 
 
Sviatosť zmierenia  
deti utorok od 15.00
ženy streda od 09.00 a od 15.00
muži štvrtok od 09.00 a od 16.00
mládež piatok od 16.00
Comments
sign-in-to-add-comment
Ondrej Anton Miškovič
Dal som to tu aby to bolo aj neskôr po ruke a nebolo by treba listovať v starých farských rodinách.
Posted on 1/1/12 12:17 PM.