« Back

Modlitba o pokoj

Robím si poriadky na nástenke.. a keď som sa dostal na poslednú vrstvu pod mnohými lístami bol aj tento zabudnutý lístok:

Pane, urob ma nástrojom svojho pokoja.

Daj, aby som vnášal lásku, kde panuje nenávisť;

odpustenie, kde sa množia urážky;

jednotu, kde vládne nesvornosť.

Daj, aby som prinášal pravdu tým, čo blúdia;

vieru tým, co pochybujú; nádej tým, co si zúfajú;

svetlo tým, co tápu vo tmách; radosť tým, čo smútia. 
Pane, daj, aby som sa snažil skôr potešovať iných, než aby mňa potešovali;

skôr chápať iných, než aby mňa chápali;

skôr milovať iných, než aby mňa milovali. 
Pretože len keď dávame – nadobúdame;

len keď zabúdame na seba – nachádzame seba samých;

len keď odpúšťame - dostáva sa nám odpustenia;

len keď odumierame sebe – povstávame k večnému životu. 
Amen.

 

modlitba sv. Františka

Comments
sign-in-to-add-comment
Jedna z najkrajších modlitieb. Ďakujem za pripomenutie.
Posted on 6/11/12 3:48 PM.
Duch Svätý v každom čase vnukne potrebné pre ľudské srdcia. Vďaka!
Posted on 6/11/12 6:34 PM.
Posted on 6/11/12 6:54 PM.
Ďakujem za túto modlitbu o pokoj.
Posted on 11/3/12 9:21 PM.