Profil farnosti

farnosť Spišská Nová Ves
x-registered-members
x-involved-communities
x-involved-families
Miestny správca:
PaedDr. ThLic. Anton Mišek
Kapláni:
contact-informations