Blogs (Blog)

Tisíc darov

(recenzia od S. Samuely Rudincovej OSF)
Read More About Tisíc darov »

nePLÁNOVANÉ

(recenzia od S. Samuely Rudincovej OSF)
Read More About nePLÁNOVANÉ »

Litánie k sv. Tomášovi Akvinskému

Ak máte známych bratov dominikánov, ktorí nevedia po anglicky a dôverujú vám, ľahko sa vám môže stať, že potrebujú s niečím pomôcť.
Read More About Litánie k sv. Tomášovi Akvinskému »

Porcelánový jednorožec

  Víťazný film konkurzu na film s názvom "Tell it your way" (Povedz to po svojom), ktorý vyhlásil anglický režisér, Sir Ridley Scott, pre budúcich scénáristov.   Podmienky: film nesmel prekročiť 3 minúty text nesmel mať viac ako 6 riadkov téma musela byť pútavá   Tu je víťaz: Keegan Wilcox S názvom "Porcelánový ...
Read More About Porcelánový jednorožec »

Život napriek mojej vôli

(recenzia od sestry Samuely Rudincovej OSF)
Read More About Život napriek mojej vôli »

Keby si vedel, že zavolá, ...

vzal by si to?
Read More About Keby si vedel, že zavolá, ... »

Novéna pred Sviatkom Milosrdenstva - Deviaty deň

„Dnes mi priveď ľahostajné duše a ponor ich do priepasti môjho milosrdenstva. Tieto duše najbolestivejšie zraňujú moje srdce. Kvôli nim najviac trpela moja duša v Getsemanskej záhrade. Ony boli príčinou, že som vyriekol slová: „Otče, vezmi odo mňa tento kalich, ak je to Tvoje vôľa.«Pre ne je poslednou záchranou utiekať sa k môjmu milosrdenstvu." Najmilostivejší Ježišu, ktorý si...
Read More About Novéna pred Sviatkom Milosrdenstva - Deviaty deň »

Novéna pred Sviatkom Milosrdenstva - Ôsmy deň

„Dnes mi priveď duše, ktoré sú vo väzení očistca, a ponor ich do priepasti môjho milosrdenstva, nech potoky mojej krvi ochladla ich páľavu. Všetky tieto duše veľmi milujem splácajú dlh mojej spravodlivosti. Je v tvojej moci priniesť im úľavu. Vezmi z pokladnice mojej Cirkvi všetky odpustky a obetuj ich za ne... Ó, keby si poznala ich utrpenie, ne­prestajne by si obetovala za ne duchovnú...
Read More About Novéna pred Sviatkom Milosrdenstva - Ôsmy deň »

Novéna pred Sviatkom Milosrdenstva - Siedmy deň

  „Dnes mi priveď duše, ktoré zvlášť uctievajú a oslavujú moje milosrdenstvo, a ponor ich do môjho milosrdenstva. Tieto duše najbolestnejšie prežívali moje umučenie a naj­hlbšie prenikli do môjho ducha. Ony sú živým obrazom môjho ľútostivého srdca. Tieto duše budú žiariť v budúcom živote zvláštnym jasom. Žiadna z nich sa nedostane do pekelného ohňa. Každú zvlášť budem chrániť v hodine...
Read More About Novéna pred Sviatkom Milosrdenstva - Siedmy deň »

Novéna pred Sviatkom Milosrdenstva - Šiesty deň

  „Dnes mi priveď duše pokorné a tiché i duše malých detí a ponor ich do môjho milosrdenstva. Tieto duše sa najviac podobajú môjmu srdcu, ony ma posilňovali v horkých mukách agónie. Videl som ich ako pozemských anjelov, ktorí budú bdieť pri mojich oltároch. Na ne vylievam celé potoky milostí. Moju milosť je schopná prijať len pokorná duša, pokorné duše obdarúvam svojou dôverou." ...
Read More About Novéna pred Sviatkom Milosrdenstva - Šiesty deň »
Showing 1 - 10 of 28 results.
Items per Page 10
of 3