Blog

« Back

Čo žiada Pán od teba

Čo žiada Pán od teba

Micheáš 6, 8

Varila som pred chvíľou obed (nejakú nedefinovateľnú divinu na môj obľúbený spôsob - rozmýšľala som, či vám priložiť recept:) zatiaľ som také blogy nepísala, ale videla som o takých blogoch zaujímavý film: Julie a Julia ).

 

Späť k veci:

Už dávno mám jeden album (CompassionArt).

Micheáš 6, 8 pre mňa nie je novinkou. Dnes ma však tento "Testament Starého zákona" znova dostal.

Dajte mu šancu aj vy: http://www.youtube.com/watch?v=6ua80e3BaMk

Comments
sign-in-to-add-comment
voľakedy dávno som na seminári zo SZ komentoval "ahavad chesed" - milovať milosrdenstvo.. ale to už bolo dávno... a ja som ešte stále ostal len pri komentoch...
Posted on 5/13/12 7:40 PM.