Blog

« Back

Čo hľadíte do neba?

Čo hľadíte do neba?

(Nanebovystúpenie Pána)

(Sk 1, 9 - 11a)

Pozri sa okolo a uvidíš:

- Kristus v evanjeliu,

- Kristus v Eucharistii,

- Kristus vo všetkých našich bratoch a sestrách.

Comments
sign-in-to-add-comment
Jednoduché, hlboké, jasné a výstižné! emoticon
Posted on 5/17/12 7:01 PM.