Blog

« Back

Normálna Terezka

(sv. Terézia z Lisieux)

Taká normálna žena, táto Terezka.

Krásne božie dieťa, vedomé si svojej hodnoty, a toho, kto je jej Otec a komu patrí. 

Hrala divadlo. Nie však pred Bohom. Zapísala sa do životov tým, že bola sama sebou. Vždy. 

Z jej autobiografie:

- Prišla som zachraňovať duše, a najmä modliť sa za kňazov! (Rkp A 70r)

- Teraz už netúžim po inom, iba milovať Ježiša do zbláznenia. (Rkp. A 83r)

- Ó, Ježišu, viem, za lásku sa platí iba láskou, preto som hľadala a našla spôsob, ako uľaviť svojmu srdcu, v tom, že na tvoju lásku odpovedám láskou. (Rkp. B 4r)

- Láska priťahuje lásku. (Rkp C 35v)

- Je lepšie nepúšťať sa do boja, keď je porážka istá. (Rkp. C 15r)

- Pán je ku mne taký dobrý, že sa ho nemôžem báť. Vždy mi dal, po čom som túžila, alebo skôr vzbudil vo mne túžbu po tom, čo mi chcel dať. (Rkp C 31v)

- Môj Bože, ty vieš, že som nikdy netúžila po inom, iba ťa milovať, neuchádzam sa o inú slávu. (Rkp. C 35v)

Comments
sign-in-to-add-comment
Čo sa tu dá dodať? Len vysloviť, že je to krása a láska.Kto miluje, ten o láska aj hovorí.
Posted on 10/1/12 9:38 AM.